Co to jest Rekomendacja S?

4.5 /5
(Ocen: 4)

Założeniem rekomendacji wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego jest dbanie o to, by działalność banków była bezpieczna, zarówno dla całego sektora finansowego, jak i dla ich klientów. Rekomendacja S dotyczy kredytów finansujących nieruchomości i zabezpieczonych hipotecznie. Sprawdźmy, jakie zalecenia ona wprowadza.

Rekomendacja S jest dokumentem, który ustanawia zbiór zasad dotyczących dobrych praktyk tzw. ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie. Ekspozycjami nazywane są należności banków wynikające z udzielonych przez nie kredytów hipotecznych. Rekomendacja zawiera zbiór zaleceń wobec wewnętrznych systemów kontroli wykorzystywanych we wszystkich bankach podlegających prawu polskiemu.

Zmiany w Rekomendacji S

Podstawą Rekomendacji S jest ustawa Prawa bankowego z sierpnia 1997 r. Dokument opracowany przez Komisję Nadzoru Finansowego został opublikowany w roku 2006, a w 2013 r. po wyciągnięciu wniosków z globalnego kryzysu finansowego, spowodowanego krachem na rynku nieruchomości, zmieniona.
Owe zmiany dotyczyły głównie kwestii kredytów walutowych, minimalnego wkładu własnego czy długości maksymalnego okresu kredytowania. Sprowadzają się one do wprowadzenia bardziej restrykcyjnych zasad dotyczących procedury udzielania kredytów hipotecznych.

Rekomendacja S a kredyty walutowe

Jedną z istotnych zmian, które niosła aktualizacja Rekomendacji S, było założenie o tym, że kredytobiorca zaciągający kredyt walutowy może przeznaczyć na spłatę comiesięcznej raty maksymalnie 42% własnych przychodów. Do sumy tej wliczane są również raty pozostałych kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych. Rekomendacja przyczyniła się do większego zróżnicowania portfeli kredytowych banków, co w praktyce oznaczało większą liczbę ofert kredytowych w złotówkach, zmniejszenie się liczby udzielanych kredytów walutowych oraz bardzo mała dostępność kredytów we frankach szwajcarskich.

Rekomendacja S a zdolność kredytowa

Jeśli chodzi o wyliczanie zdolności kredytowej, to, wedle założeń Rekomendacji S, banki mają obowiązek przyjąć okres spłaty wynoszący maksymalnie 25 lat. Nawet, jeśli określony bank może pożyczyć kredytobiorcy środki pieniężne na dłuższy okres np. 35 lat. Takie zaostrzenie przepisów sprawiło, że mniejsza liczba osób ma szansę na pozytywną weryfikację swojej zdolności kredytowej, a więc zakup domu czy mieszkania w drodze zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Żeby sprawdzić własne szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego, wystarczy skorzystać z naszego testu zdolności kredytowej, który w parę minut udzieli odpowiedzi na nurtujące nas pytanie.

Powyższe zmiany dotyczące oceny zdolności kredytowej były tłumaczone tym, że zbyt łagodne zasady badania możliwości spłaty kredytu mogłyby prowadzić do nieuzasadnionego wzrostu cen nieruchomości, co miałoby być bardziej prawdopodobne wraz z możliwym złagodzeniem polityki pieniężnej obowiązującej w danym czasie. Ostatnim ogniwem, wedle tłumaczeń autorów

Rekomendacji S, byłyby wyższe zobowiązania kredytowe, które kredytobiorcy musieliby zaciągać, by sfinansować zakup tej samej nieruchomości.

Rekomendacja S a wkład własny

Rekomendacja S z 2013 r. wprowadziła coś takiego, jak nieobecny wcześniej, wkład własny. Od 2014 r. minimalny wkład własny stawał się, wskutek zaleceń KNF, coraz większy. W 2016 r. osiągnął pułap 15%, zaś docelowym progiem będzie 20% w roku 2017. Większość banków jednak wykorzystuje zapis umożliwiający wprowadzenie zmian w zakresie minimalnego wkładu własnego ze wskaźnikiem obrazującym relację długu do wartości nieruchomości (inaczej LtV) wynoszącym do 90%, kiedy zastosowane zostanie odpowiednie ubezpieczenie lub zabezpieczenie dodatkowe we wskazanej formie. Prowadzi to, że nieprzekraczalnym minimalnym wkładem własnym jest obecnie poziom 10% wielkości kredytu.

Choć Rekomendacja S przez wielu specjalistów jest krytykowana, to w ostateczności jej wprowadzenie przyczyniło się do zmniejszenia nadmiernego zadłużania się Polaków i zmalała liczba niespłaconych kredytów hipotecznych.