Jak kupić mieszkanie z kredytem hipotecznym?

0 /5
(Ocen: 0)

Mieszkanie lub dom obciążony hipoteką jest tak samo obiektem sprzedaży, jak te z czystą kartą. Co zrobić, jeśli nasze wymarzone cztery kąty ktoś wcześniej kupił na kredyt hipoteczny, a teraz sprzedaje z obciążeniem? Czy taka transakcja jest bezpieczna? Czego należy dopilnować, by nie stracić?

Nieruchomość obciążona hipoteką – od czego zacząć?

Pierwszym krokiem powinna być rozmowa ze sprzedającym. Warto zapytać go o to, w jakim banku zaciągnął kredyt hipoteczny i poprosić, by pokazał regulamin danego produktu bankowego. Znaleźć tam można cenne informacje o tym, jak powinna przebiegać cała transakcja. Wiele banków wymaga, by właściciel informował o chęci sprzedaży mieszkania z hipoteką zanim zacznie rozglądać się za nabywcą.
Kolejnym krokiem jest zapoznanie się z internetową księgą wieczystą danej nieruchomości. Najważniejszy jest rozdział 4 pt. „Hipoteka”. Znajdziemy tu wiadomości o tym, na jaką kwotę i jakim rodzajem hipoteki obciążony jest dom lub mieszkanie. Oprócz obciążenia na rzecz banku można tu także znaleźć informacje o zaległościach na poczet: ZUS-u, Urzędu Skarbowego, spółdzielni czy osób prywatnych, które udzieliły pożyczki na poczet hipoteki. Należy zwrócić przede wszystkim uwagę na wysokość hipoteki, wysokość zaciągnięte kredytu oraz aktualną wartość zadłużenia. Dzięki temu będziemy mogli ocenić, czy właściciel spłacał swoje zobowiązania regularnie. W innym przypadku bank może piętrzyć trudności w trakcie sprzedaży.

Zaświadczenie do spłaty – kolejny krok w transakcji

Jeśli księga wieczysta jest w porządku, a my jesteśmy zdecydowani na kupno danej nieruchomości, to sprzedający powinien nam dostarczyć zaświadczenie do spłaty od banku, w którym udzielono kredyt hipoteczny. Dokument ten powinien określać warunki spłaty kredytu: aktualną wysokość zadłużenia, prowizje od przedterminowej spłaty, numer konta do wpłaty środków oraz termin. Warto pamiętać, że numer konta dotyczyć musi ogólnego rachunku danego banku do spłaty kredytów. Nie może to być konto sprzedającego lub rachunek do wpłat raty kredytu.

Sposoby na spłatę hipoteki

Gdy mamy zaświadczenie, możemy podjąć się kilku sposobów wykreślenia hipoteki z mieszkania. Pierwszym z nich jest spłata kredytu przez samego sprzedającego – przy niewielkich zadłużeniach odbywa się to np. z kwoty zadatku. Drugim sposobem jest zobowiązanie się sprzedającego do spłaty w umowie kupna-sprzedaży. Trzecim, najbezpieczniejszym sposobem jest spłata zadłużenia przez kupującego. Dokonuje się jej właśnie na podstawie opisanego wyżej zaświadczenia do spłaty. Warto dopilnować, by wierzyciel (bank lub inna jednostka) zobowiązał się w nim do wykreślenia z hipoteki po całkowitej spłacie zadłużenia. Wybierając tę drogę na wskazany w zaświadczeniu rachunek przelewamy wysokość zobowiązań, natomiast sprzedającemu dostarczamy resztę kwoty.
Po spłacie długu bank powinien wydać oświadczenie o uregulowaniu zadłużenia i zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej. Należy złożyć je wraz z wnioskiem o wykreślenie hipoteki do sądu. Cała procedura trwa kilka miesięcy, po tym czasie nieruchomość będzie uwolniona od zadłużenia. Wniosek o wykreślenie może złożyć zarówno kupujący, jak i sprzedający.

Należy pamiętać, że każda transakcja przebiega nieco inaczej. Jeśli coś budzi nasz niepokój, warto to dokładnie zweryfikować. Kupno nieruchomości to poważna decyzja, jeśli więc zachowanie sprzedającego wydaje nam się podejrzane, warto wymagać od niego konkretnych informacji i współpracy. W innym przypadku, jeśli mamy problem z otrzymaniem potrzebnych nam wiadomości, lepiej zrezygnować z transakcji.