Jak wygląda harmonogram spłat kredytu

0 /5
(Ocen: 0)

Kredyt hipoteczny ma swój harmonogram spłat. W zależności od wybranej opcji każda miesięczna rata może mieć inną wysokość. Każda rata ma także swój termin płatności – a jeśli planujemy inne pożyczki z banku powinniśmy dopilnować, by terminy były ściśle przestrzegane.

Czym jest harmonogram spłaty kredytu hipotecznego?

Harmonogram spłaty to dokument, który dołączany jest do umowy kredytowej. Opracowuje go bank lub inna instytucja, dokonująca pożyczki. Najczęściej ma formę prostej tabeli, zawierającej rubryki na kwotę oraz datę zapłaty. W przypadku rat równych wszystkie wpłaty będą miały tą samą wysokość, w przypadku rat malejących, każdego miesiąca będziemy uiszczać inną opłatę.

Zmiana harmonogramu spłaty kredytu hipotecznego

Wakacje kredytowe, karencja w spłacie, nadpłata lub szybsza spłata kredytu – te wszystkie okoliczności mają wpływ na harmonogram spłat kredytu hipotecznego. Inne czynniki są niezależne od kredytobiorcy, jest to zmiana oprocentowania, sposobu spłacania rat lub rosnące zadłużenie z tytułu braku wpłaty za wcześniejsze raty. W zależności od regulaminu umowy kredytowej wydanie nowego harmonogramu spłat może być dodatkowo płatne.

Kiedy bank wydaje harmonogram spłat?

Pierwszą, papierową wersję harmonogramu kredytobiorca otrzymuje po podpisaniu umowy kredytowej. Warto zachować ten egzemplarz, by weryfikować, czy wpłacamy na konto kredytowe odpowiednią ilość środków. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku, gdy nie mam ustawionych przelewów automatycznych na poczet kredytobiorców. Kolejne egzemplarze harmonogramu otrzymywać będziemy pocztą lub na adres e-mailowy. Zależy to od regulaminu umowy kredytowej. Harmonogram może być wydany także w trakcie wizyty w banku, np. gdy składamy wniosek o wakacje kredytowe itp.

Jak zmiany w kredycie wpływają na harmonogram spłat?

Warto pamiętać, że każdy nasz wniosek o zmianę w kredycie może odbić się na harmonogramie i ostatecznej wysokości rat. Wakacje kredytowe, zmniejszenie wysokości rat lub nadpłata sprawiają, że bank postanawia przekalkulować koszty i wyliczyć nam nowy sposób ich płacenia.

Jak wygląda harmonogram spłat?

Jak napisano wyżej harmonogram najczęściej ma postać tabeli z datami oraz kwotami. Poniżej prezentujemy przykładową symulację harmonogramu spłat dla pierwszego roku, wygenerowaną przez nasz kalkulator kredytu hipotecznego:

Pierwszy rok spłaty kredytu hipotecznego- raty równe