Jakie źródła dochodu nie są akceptowane przez banki?

0 /5
(Ocen: 0)

Nie wszystkie źródła naszego dochodu są przez banki oceniane pozytywnie. To głównie te, które cechują się tym, że w każdej chwili ich wpływ na nasze konta może ustać. Zobaczmy, co to dokładnie jest.

Jakich dochodów nie zaakceptuje bank?

Najważniejszymi ogólnymi zasadami, które te instytucje się kierują to: legalność zatrudnienia, brak przeciwwskazań co do tego, że w przyszłości dany dochód ustanie i, co w szczególności widoczne jest w przypadku umów cywilnoprawnych, ciągłość i regularność jego uzyskiwania, najlepiej comiesięczna.
W ten sposób te świadczenie, które odznaczają się doraźnością i celowością nie są najczęściej akceptowanymi źródłami dochodu. Żeby sprawdzić te dopuszczalne wystarczy sprawdzić kalkulator zdolności kredytowej znajdujący się na naszej stronie, który łatwo i szybko przybliży nas do wartościowej wiedzy na temat własnych możliwości kredytowych.

Zobacz także: jakie dochody akceptują banki?

Zacząć należy od nietypowej formy zatrudnienia, jaką jest okres próbny. Stosowany przy umowie o pracę nie spowoduje, że otrzymamy pozytywną decyzję kredytową. Jednak będzie on już wliczany do stażu zatrudnienia, tak ogólnego, jak i w danym przedsiębiorstwie.

Czy bank zaakceptuje świadczenia pomocowe?

Do nietrwałych źródeł dochodu zaliczyć można więc stypendia czy różnego rodzaju zasiłki: dla bezrobotnych, wychowawcze, opiekuńcze. To także dodatki mieszkaniowe i tego typu pomoc przyznawana przez ośrodki pomocy społecznej. Z zasady są one pewną formą wsparcia, trudno zatem, żeby jakiś bank uznał sytuację finansową takiej osoby za pewną.

Tutaj trzeba zastrzec, że ze względu na to, iż dochód ten dotyczy także osób majętnych, świadczenie z programu Rodzina 500+ może być uwzględniane w procesie analizy zdolności kredytowej.

Charakteru dochodów stałych nie mają też zyski ze sprzedaży akcji lub innych papierów wartościowych. Podobnie traktowany jest ryczałt samochodowy i diety na delegacje.

Ciekawym przypadkiem jest nieuwzględnianie dochodu z tytułu zajmowania się nad dzieckiem pochodzącym z domu dziecka przez rodzinę zastępczą. Uznawane jest to widocznie za sytuację posiadającą znamiona niepewności, która może ulec zmianie. Także alimenty, z tej samej przyczyny, nie są brane pod uwagę przez banki. Mogą one przecież być zastąpione przez środki z Funduszu Alimentacyjnego. Nie jest to zatem dochód stały, gdyż może je uiszczać tak rodzic, jak i państwo.

Renty i stypendia

Należy tu wreszcie wymienić wszelkiego rodzaju stypendia: socjalne, naukowe, związane z wybitnymi osiągnięciami np. artystycznymi. Są one przyznawane jedynie na jakiś czas, zazwyczaj nieodpowiadający okresowi, w którym trwa akcja kredytowa.
Do dochód nieakceptowanych przez instytucje finansowe są też renty na czas określony. Tutaj chorobę, będącą przyczyną przyznania świadczenia uznano za nieprzewlekłą, z której rencista/tka może zostać wyleczony. Znów nie zachodzi tutaj zatem ciągłość uzyskiwania dochodu.

Zobacz ranking kredytów hipotecznych.

Dochód musi być udokumentowany, inaczej bank go nie zaakceptuje

Oczywistym jest, że źródła nieudokumentowane źródła dochodu także nie będą akceptowane. W odpowiedniej chwili każda ze stron może je przecież zakwestionować, nie posiadając na piśmie potwierdzenia otrzymywania tego typu wpływów.