Kiedy bank może wypowiedzieć kredyt hipoteczny?

5 /5
(Ocen: 1)

Zdarzają się sytuacje, w których bank sięga po środki ostateczna i wypowiada umowę kredytu hipotecznego. W jakich sytuacjach tak się dzieje? W jaki sposób należy się wówczas rozliczyć z pożyczonych pieniędzy? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym artykule, zapraszamy!

Wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego – kiedy?

Zacznijmy od tego, że do wypowiedzenia umowy dochodzi stosunkowo rzadko. Dla banków jest to środek ostateczny, kiedy wiadomo, że nie można zdyscyplinować kredytobiorcy zwykłymi środkami. W grę może wchodzić również oszukanie banku na etapie składania wniosku lub znaczna zmiana sytuacji finansowej kredytobiorcy. Zbierzmy to w listę:

  • znaczne opóźnienia w dokonywaniu płatności rat,
  • podanie nieprawdziwych informacji we wniosku kredytowym,
  • utrata zdolności kredytowej (lub jej znaczne obniżenie),
  • znaczne obniżenie wartości nieruchomości lub innego mienia stanowiących zabezpieczenie,
  • niewłaściwe (niezgodne z umową) dysponowanie pieniędzmi.

Należy jednak pamiętać, że każdy bank ma inną tolerancję na powyższe zjawiska. Oczywiste jest również, że dane działanie musi być istotne z punktu widzenia kredytodawcy. Omówmy teraz każdą z możliwości.

Znaczne opóźnienia w dokonywaniu płatności rat – jako znaczne najczęściej rozumiane są zaległości powyżej trzech nieuregulowanych rat miesięcznych i brak odzewu na działania monitujące spłatę. Z tak drastycznymi konsekwencjami nie będziecie mieli do czynienia, jeśli opóźnienie będzie dotyczyło jednej raty. Warto sprawdzić, co na ten temat mówi umowa kredytowa.

Podanie nieprawdziwych informacji we wniosku kredytowym – ten punkt również może mieć różne skale. Mogło na przykład dojść do zmiany nazwiska kredytobiorcy, a nie zostało to odnotowane we właściwym czasie. Ale w gruncie rzeczy takie zaniedbanie nie wpłynęłoby na decyzję odnośnie udzielenia kredytu. W grę wchodzą zatem innego rodzaju oświadczenia przykładowo o liczbie osób na utrzymaniu, zawyżenie wartości ubezpieczenia, sfałszowane dokumenty dotyczące zatrudnienia.

Utrata zdolności kredytowej – tutaj chodzi przede wszystkim o długotrwałą utratę dochodów i brak perspektyw na szybkie ustabilizowanie sytuacji finansowej kredytobiorcy. Czyli przykładowe zwolnienie dyscyplinarne z pracy, odebranie licencji na wykonywanie zawodu (prawo jazdy dla kierowcy zawodowego). Należy jednak pamiętać, że pierwszym krokiem banku będzie zobowiązanie klienta do przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia zobowiązania.

Znaczne obniżenie wartości nieruchomości lub innego mienia stanowiących zabezpieczenie – pierwszym krokiem banku i w tym przypadku będzie zobowiązania kredytobiorcy do ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń. A kiedy mogą zdarzyć się takie sytuacje? Kiedy przykładowo nieruchomość popadnie w ruinę. W przypadku depozytu walutowego, może być to znaczne obniżenie się kursu danej waluty.

Niewłaściwe (niezgodne z umową) dysponowanie pieniędzmi – po tej sytuacji dochodzi stosunkowo rzadko, ponieważ kredytodawcy na bieżąco starają się kontrolować wydawanie pieniędzy z kredytu. W przypadkach kredytów mieszkaniowych kredytobiorca może nie mieć nawet możliwości niewłaściwego wydatkowania funduszy – bo nie ma fizycznie do nich dostępu.

Konsekwencje wypowiedzenia umowy kredytu hipotecznego

Tu zasada jest prosta: po wypowiedzeniu umowy kredytowej przez bank klient jest zobowiązany do zwrócenia całego pozostałego do spłaty kredytu hipotecznego w czasie wyznaczonym przez kredytodawcę (najczęściej nie krótszy niż 30 dni). I tutaj dochodzimy do przyczyny, dla której to rozwiązanie jest dla banków ostatecznością. Po prostu dłużnicy rzadko kiedy mogą uregulować zobowiązanie, więc spór najczęściej rozstrzygany jest sądownie. Trudno jest również później odzyskać całą wypłaconą kwotę. Z perspektywy kredytodawcy bardziej korzystne jest polubowne rozwiązanie sprawy.

A co możemy zrobić ze swojej strony, żeby nie spotkało nas wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego? Przede wszystkim o ewentualnych problemach w płatnościach poinformować bank. Nie należy również ignorować korespondencji od kredytodawcy. Kiedy bank wypowie umowę za późno jest już na refinansowanie kredytu lub czasowe zawieszenie spłaty.