Kredyt hipoteczny a działalność gospodarcza

0 /5
(Ocen: 0)

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wydawałoby się powinno ułatwić proces ubiegania się o kredyt hipoteczny. Jak się w praktyce okazuje, tak niestety nie jest. Upewnienie banku o tym, że przedsiębiorca będzie w pełni wypłacalny wymaga dużo wysiłku. To za sprawą podejścia banków, które za najbardziej stabilne źródło dochodów uznają etat na umowę o pracę, a najlepiej na czas nieokreślony. Zatrudnienie się u kogoś, niż zdanie się na własne wysiłki jest uważane za mniej pewne. Po części banki mają tu rację, gdyż uogólniając prowadzenie firmy może nas narazić na brak płynności finansowej i nieregularne dochody. A to dla banków rzecz nie do przyjęcia.

Kredyt hipoteczny a jednoosobowa działalność gospodarcza

Kredyt hipoteczny, którego celem może być zakup mieszkania, działki budowlanej lub domu, musi być odpowiednio zabezpieczony, choćby z uwagi na wysokości pożyczanych sum. Zabezpieczeniem jest więc sama kredytowana nieruchomość, ale też dostarczony przez nas dokument potwierdzający zatrudnienie i wysokości zarobków. Dlatego banki, w obliczu możliwości utraty zarobków lub nawet ich części, za bardziej wiarygodne uznają umowy o pracę.

Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Wyliczając zdolność kredytową, banki analizują kondycję finansową firmy. Duże znaczenie ma tutaj dochód netto osiągany przez potencjalnego kredytobiorcę przykładowo przez ostatnie 12 miesięcy, choć zdarza się, że czas ten jest wydłużany i może osiągnąć nawet 3 lata. Obrazują to dokumenty ilustrujące przepływy środków pieniężnych pomiędzy firmą a podmiotami jej transakcji. Dobrze jest kiedy przychody przedsiębiorstwa są na w miarę stałym poziomie, czyli co miesiąc na konto firmowe wpływa mniej więcej taka sama kwota pieniężna. Różnice w wysokości sumarycznych miesięcznych przelewów powinny, zdaniem branżowych specjalistów, nie przekraczać 30%.

Jest to jedna strona medalu, składająca się na ocenę zdolności kredytowej, którą można z łatwością poznać na naszej stronie. Drugą jest bieżące regulowanie własnych zobowiązań wobec urzędu skarbowego i ZUS. Potencjalny kredytobiorca musi zatem złożyć bankowi oświadczenie lub dokument potwierdzający, że składki ZUS są na bieżąco odprowadzane wraz z opłatami czynionymi na rzecz urzędu skarbowego.

Do tego dochodzi standardowa dla wszystkich rodzajów klientów procedura sprawdzania wiarygodności kredytowej ewentualnego przyszłego kredytobiorcę w rejestrach Biura Informacji Kredytowej. Sprawdź swoją zdolność w naszym kalkulatorze zdolności kredytowej.

Kalkulator zdolności kredytowej

Kredyt hipoteczny a działalność – jak długo trzeba mieć firmę?

Oznaką stabilności przedsiębiorstwa jest dla banku, jak długo dana działalność gospodarcza istnieje na rynku, co mówi mu pośrednio o doświadczeniu firmy, a więc pewnym potencjalnym ryzyku wystąpienia kłopotów finansowych w niej. Różna w tym aspekcie jest jednak polityka banków. Jedne dopuszczają możliwość udzielenia kredytu hipotecznego osobie, prowadzącej działalność gospodarczą od 6 miesięcy do udzielenia wniosku kredytowego. Więcej kredytodawców udziela takich kredytów, kiedy firma działa od roku do nawet 3 lat. Czasem też brany pod uwagę okres zależy od kredytowanej kwoty.

Jeśli wysokość kredytu będzie poniżej pewnej ustalonej kwoty, czas prowadzenia działalności gospodarczej będzie mógł być krótszy, niż gdyby wynosiła ona więcej niż ustalony próg. W tym względzie banki czasem okazują elastyczność i np. wykonawcom prowadzącym własną działalność gospodarczą doliczają czas poprzednio spędzony na etacie w przedsiębiorstwie zamawiającym daną usługę.

Mimo zmian w zakresie podejścia do klienta ubiegającego się o kredyt hipoteczny, dalej najlepiej ocenianymi kredytobiorcami są osoby pracujące w oparciu o umowę o pracę, jako najbardziej stabilnej formy zatrudnienia. Choć trzeba przyznać, że instytucje finansowe coraz elastyczniej podchodzą do osób, których zatrudnienie odbywa się na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło), a także prowadzących działalność gospodarczą. Która to nie jest „łatwym kawałkiem chleba”, przysparzając dużo sukcesów, ale i codziennych zmartwień.