Kredyt hipoteczny a urlop macierzyński

0 /5
(Ocen: 0)

Dziś zajmiemy się zagadnieniem wpływu urlopu macierzyńskiego na zdolność kredytową. Wszak dużą grupę kredytobiorców stanowią ludzie młodzi, często bez ugruntowanej pozycji na rynku pracy. Jak przez bank będzie postrzegany dodatkowo urlop macierzyński lub tacierzyński?

Kształt urlopu macierzyńskiego w Polsce

Urlop macierzyński jest pełnopłatnym urlopem, który przysługuje kobiecie po urodzeniu dziecka. Na prawo do niego nie ma wpływu staż pracy, wymiar pracy anie rodzaj umowy. Jego długość zależy od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu.

W podstawowej formie urlop macierzyński trwa 20 tygodni. Kobieta może zrzec się części przysługującego jej urlopu na rzecz ojca dziecka. Sama jednak nie może być na urlopie krócej niż 14 tygodni. Urlop macierzyński można dodatkowo wydłużyć – w przypadku jednego dziecka jest to dodatkowe 6 tygodni.

Kobiecie przebywającej na urlopie macierzyńskim przysługuje specjalna ochrona prawna. Pracodawca nie może zwolnić pracownicy przebywającej na takim urlopie, nie będzie również skuteczne wręczenie jej wypowiedzenia. Ochrona ta jednak znika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

Czy urlop macierzyński na wpływ na zdolność kredytową?

Pomimo tego, że kobieta w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego otrzymuje pełną kwotę wynagrodzenia, to bankom zdarza się dość niechętnie patrzeć na świeżo upieczone mamy. Dlaczego? Powodów jest kilka:

  • ryzyko utraty pracy po powrocie z urlopu macierzyńskiego,
  • większe wydatki związane z utrzymaniem kolejnego domownika,
  • obniżenie zarobków, jeśli kobieta zdecyduje się na urlop wychowawczy.

Drugi punkt powoduje obniżenie zdolności kredytowej, ponieważ dotychczasowy dochód należy podzielić na dodatkową osobę. Prawdopodobieństwo utraty pracy lub zmniejszenia dochodów sprawia, że bank postrzega młodych rodziców jako mniej wiarygodnych. Mało tego, część banków w ogóle nie uwzględnia dochodów kobiety na urlopie macierzyńskim lub obniża je o dodatkowe koszty opieki zastępczej dla dziecka. Takie działanie może sprawić, że pojedyncza pensja (męża lub partnera) będzie niewystarczająca, by zaciągnąć zobowiązanie.

Jak sobie radzić z nieufnością banków?

Niektórzy kredytodawcy w razie urlopu macierzyńskiego domagają się oświadczenia, że kobieta nie będzie korzystała z prawa do urlopu wychowawczego. W takich przypadkach warto sprawdzić, jakie będą konsekwencje w razie konieczności skorzystania z takiego urlopu, na przykład z powodu choroby dziecka lub utrudnieniach w znalezieniu opieki zastępczej (brak miejsca w żłobku, zbyt wysokie koszty opiekunki).

Część banków wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodzicom i urlop macierzyński nie ma wpływu na zdolność kredytową. Część placówek wprowadza “indywidualne podejmowanie decyzji”. W takich przypadkach warto na przykład postarać się o promesę zatrudnienia, czyli obietnicę pracodawcy, że po urlopie macierzyńskim kobieta będzie miała zapewnione stanowisko pracy.

Generalnie jednak, jeśli kobieta na urlop macierzyński (lub wcześniej zdrowotny z powodu ciąży) pójdzie już po zaciągnięciu zobowiązania, to nie będzie to miało wpływu na zdolność kredytową. Czyli po kredyt hipoteczny należy się udać jeszcze przed ciążą lub starać się załatwić formalności, gdy nie jest ona jeszcze widoczna. Innym, często spotykanym działaniem, jest przeczekanie urlopu macierzyńskiego. Kiedy dziecko się już urodzi, a sytuacja kobiety wyklaruje (np powrót do pracy), to wtedy udać się do banku.

Na co uważać zaciągając kredyt hipoteczny?

Wielu kredytobiorców, nie ma jeszcze rodzin, często nawet nie ma również planów jej założenia. Warto jednak taką okoliczność uwzględnić w dalszej perspektywie czasowej. Dlaczego? Chodzi tutaj o potencjalne zmniejszenie dochodu, a zwiększenie wydatków. Domowy budżet może stać się bardziej napięty.

Ustalając zatem wysokość miesięcznych rat najlepiej jest je zaniżyć w stosunku do naszych możliwości. Wtedy z łatwością poradzimy sobie finansowe w razie różnych perturbacji życiowych.