Kredyt hipoteczny na zakup ziemi rolnej

3.67 /5
(Ocen: 3)

Po jeszcze nie tak dawnym zamieszaniu związanym z możliwością udzielania kredytów hipotecznych pod grunty rolne, sytuacja już na szczęście się poprawiła. Zobaczcie, o czym warto wiedzieć, finansując zakup ziemi rolnej za pomocą popularnych „hipotek”.

Kłopotliwa ustawa o zakupie ziemi

Wszystko zaczęło się od ustawy określającej obrót nieruchomościami rolnymi, która została uchwalona w kwietniu 2016 r. I to tylko przez jeden jej zapisy dotyczący ksiąg wieczystych i hipoteki. Problemem stała się konkretnie kwota zabezpieczenia hipotecznego, wpisywana do księgi. Wedle ustawy miała ona nie przewyższać ustalonej na dzień ustanowienia hipoteki wartości rynkowej nieruchomości. Banki do tamtej pory jako wartość zabezpieczenia przyjmowały całkowitą wartość przyszłej, gotowej już, inwestycji. Podobnie, jak to jest w przypadku działek budowlanych.

Tak ustanowione prawo stawiało wielu klientów przed ścianą nie do przejścia. Nie mogli oni przedstawić przed bankiem tak wysokiego zabezpieczenia.

Kontrowersyjny zapis z ustawy o ziemi usunięty

Nowelizacja ustawy z 6 lipca 2016 r. spowodowała zmianę niekorzystnej dla ewentualnych kredytobiorców sytuacji. Sumę hipoteki dla działki rolnej znów można było określać z uwzględnieniem zwiększenia wartości nieruchomości, dokonującym się wraz z postawieniem na niej budynku mieszkalnego. Sądy znowu mogły wpisywać hipoteki do księgi wieczystej.

Innym ograniczeniem była niemożność nabywania ziemi rolnej o wielkości maksymalnie 3 tys. m2 (inaczej 0,3 ha) przez osoby nie będące rolnikami. Teraz mogą nabywać działki rolne do wielkości 0,3 hektarów także ludzie nie zajmujący się uprawianiem roli, lecz dzięki nowelizacja, od tego obszaru będzie można wyłączyć drogi wewnętrzne znajdujące się na powierzchni danej działki.

Jak kupić ziemię rolną, finansując ją kredytem hipotecznym?

Trzeba wiedzieć, że zakup ziemi rolnej za pomocą kredytu hipotecznego nie jest możliwy w każdym banku. Niektóre z nich umożliwiają dokonanie zakupu takiej ziemi, ale jedynie w atrakcyjnych lokalizacjach. A i to tylko wtedy, gdy będzie istniała możliwość ich odrolnienia w przyszłości.

Sytuacja nieco się polepsza, gdy na działce miałby docelowo stanąć dom. Należy wtedy dysponować dokumentami potwierdzającymi jej budowlany charakter, inaczej dającym możliwość postawienia zabudowy mieszkaniowej. Więcej: kredyt hipoteczny na budowę domu.

Dokumentami tymi są Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i Decyzja o Warunkach Zabudowy. Jeśli Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie istnieje, warto posiadać Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Co jest potrzebne do kredytu hipotecznego na zakup gruntu?

Innymi dokumentami, które trzeba będzie złożyć to wypis i wyryw z rejestru gruntów. Lista wymaganych dokumentów może być szersza. Jeśli więc nie chcemy tracić cennego czasu, dopytajmy o wszystkie dokumenty jeszcze przed podpisaniem umowy przedwstępnej.

Osoby, które chcą zakupić działkę wydzieloną z działki większej mają jeszcze większy problem przed bankiem, bo taka działka nie ma oddzielnej księgi wieczystej i potrzebny będzie prawomocna decyzji podziałowej lub dokument potwierdzający prawo własności do danej nieruchomości przez zbywcę. Może to być decyzja sądu o nabyciu spadku wraz z udokumentowanym odprowadzeniem podatku od tego spadku, akt notarialny itp. Odpis z księgi wieczystej ważny jest przez 30 dni, lepiej więc spieszyć się ze zgromadzeniem wszystkich potrzebnych dokumentów.

Ubiegając się o kredyt hipoteczny na zakup działki rolnej, należy pamiętać, że dla banków taka transakcja wiąże się z niemałym ryzykiem. Proces przekształcenia działki rolnej w budowlaną nie jest prosty do przeprowadzenia i nie musi zakończyć się pozytywnie. Wtedy kredyt zabezpiecza sama działka, co jest dla banku gorszym rozwiązaniem, niż gdyby było to mieszkanie lub dom. To przesądza o sporo uboższej ofercie banków w tym segmencie kredytowego rynku.