Kredyt hipoteczny z MdM

0 /5
(Ocen: 0)

Marzących o własnych czterech kątach rzadko stać na ich zakup w danej chwili z całkowicie własnych, uzbieranych pieniędzy. Wtedy najlepszym rozwiązaniem pozostaje kredyt hipoteczny. Dzięki dofinansowaniom z programu Mieszkanie dla Młodych nabycie swojego pierwszego mieszkania staje się łatwiejsze.

Na czym polega rządowy program Mieszkanie dla Młodych?

Z rządowych dopłat mogą skorzystać osoby, które nie posiadały wcześniej na własność mieszkania, budynku mieszkalnego lub jego części. Warunek ten nie dotyczy osób bądź rodzin z co najmniej trójką dzieci. Takich osób nie obejmuje także wymóg posiadania najwyżej 35 lat. Taki bowiem wiek określono jako maksymalny, ażeby móc otrzymać państwowe wsparcie finansowe.

Czym ono właściwie jest? To dopłata do wkładu własnego przy kredycie hipotecznym, która może okazać się niebagatelną pomocą, ważącą wręcz na tym, czy zdecydujemy się na zaciągnięcie popularnej „hipoteki”, czy też nie. By ją otrzymać należy wziąć kredyt hipoteczny w złotówkach na minimum 15 lat, którego kwota stanowić musi nie mniej niż 50% wartości nabywanej nieruchomości.

Musi ona służyć potrzebom mieszkaniowym. Nie może więc być wynajmowana, ani być przedmiotem zysku nabywającej jej osoby/osób.

Nieruchomość może pochodzić z rynku wtórnego lub pierwotnego, a dopłata może objąć też wniesienie wkładu do wspólnoty mieszkaniowej. Ponadto, dzięki dofinansowaniu MdM można otrzymać zwrot podatku VAT poniesionego w związku z zakupem materiałów budowlanych.

Dla kogo jak duże dopłaty MdM?

Wysokość dopłaty wynosi odpowiedni procent kwoty będącej iloczynem średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, które obowiązują w momencie składania wniosku dla gminy, gdzie położona jest nabywana nieruchomość oraz powierzchni użytkowej mieszkania, jeśli nie przekracza ona 50 m2 oraz 50 m2 dla mieszkania o ponad 50-metrowej powierzchni. Wartości te wzrastają do 65 m2 w przypadku osób posiadających minimum trójkę dzieci. Istnieją trzy rodzaje lokalizacje, dla których ustanawiany jest ów wskaźnik: miasta wojewódzkie, gminy otaczające te miasto-siedzibę wojewody lub sejmiku województwa oraz pozostałe gminy w województwie. Warto tutaj pamiętać, że wartość mieszkania nie może przekraczać określonych dla danej lokalizacji limitów.

I tak single lub rodziny bezdzietne mogą otrzymać 10% kwoty, o której mowa powyżej. Osoby z jednym dzieckiem otrzymają 15%, z dwójką 20%, zaś z trojgiem lub większą ich liczbą mogą liczyć na aż 30%. W praktyce może ono wynieść od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych, w rzadkich przypadkach przekraczając nawet 100 tysięcy złotych. Na jaką kwotę można liczyć w ramach programu, możecie łatwo sprawdzić przy pomocy naszego kalkulatora dopłat MdM.

Poza tym, jeśli w przeciągu 5 lat od zaciągnięcia kredytu hipotecznego liczba dzieci nabywcy mieszkania wzrośnie do trzech lub więcej, to może on liczyć na dodatkowe 5% dopłaty przeznaczanej na wcześniejszą spłatę kredytu. Także po roku 2018, kiedy program ulega wygaszeniu.

Co należy dołączyć do wniosku kredytowego z MdM?

Dopuszczalne jest złożenie wniosku o kredyt, który można składać do 30 września 2018 r., w kilku bankach, które przystąpiły do programu MdM. Dołącza się do niego informację o wskazaniu terminu (kwartał i rok) wypłaty wsparcia rządowego.
Dołączane jest też oświadczenie o nieposiadaniu na własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (czyli lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) lub własności/współwłasności budynku, jeśli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Do tego dołączyć trzeba pisemne oświadczenie, że warunek ten będzie spełniony również w dniu nabycia mieszkania.
Potrzebne jest też zobowiązanie na piśmie, w przypadku najmu lokalu mieszkalnego lub posiadania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego lub zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu, w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania.
Ustawodawca wymaga także przedstawienia oświadczenia, że nabywana nieruchomość będzie służyła wyłącznie zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkalnych. Dodatkowo sam bank może wymagać przedstawienia zaświadczeń dokumentujących choćby wiek beneficjenta, powierzchnię użytkową mieszkania czy cenę zakupu.

Które banki uczestniczą w programie MdM?

Wnioski o przyznanie kredytu z dopłatą MdM można składać w: PKO Bank Polski, Banku Pekao, Getin Noble Bank, Banku BPS, Alior Banku, SGB Banku, BOŚ Banku, Banku BGŻ BNP Paribas, Banku Millenium, eurobanku, Deutsche Bank Polska, Raiffeisen Bank Polska, Banku BZ WBK i Credit Agricole. Ranking kredytów MdM pomoże dokonać Ci wyboru.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kredytowego przez dany bank wniosek zostaje przekazany Bankowi Gospodarstwa Krajowego, zarządzającego Funduszem Dopłat. Dofinansowanie zostanie przelane na wskazany w umowie rachunek np. dewelopera. Warto spróbować ubiegać się o dofinansowanie, bo może to oznaczać sporę ulgę dla naszego portfela. Czasem może to oznaczać nawet brak konieczności wniesienia wkładu własnego, ponieważ w całości może go pokryć dopłata z programu MdM.