Kredyt na kupno działki

działka zakupiona dzięki kredytowi hipotecznemuKredyt na kupno działki budowlanej nie jest sprawą łatwą. Wiele banków nie uznaje formy zabezpieczenia, jakim jest grunt. Skazani więc jesteśmy na nieliczne oferty, często wymagające wysokiego wkładu własnego. Mało jest ofert, które pozwolą skredytować kupno działki w udziale wyższym niż 80%. Dlatego planując zakup, należy wziąć pod uwagę posiadane środki.

Co warto wiedzieć – zanim weźmiesz kredyt hipoteczny na kupno działki

Jak napisaliśmy powyżej – kluczowy jest posiadany wkład własny. Istnieje jednak sposób obejścia wymaganych środków, by dostać kredyt na 100% wartości gruntu. Często jednak musimy go odpowiednio zabezpieczyć, np. inną działką lub nieruchomością. Ewentualnie konieczne będzie ubezpieczenie braku wkładu własnego – oznacza to, że przez 3-5 lat będziemy płacić wyższe odsetki od kredytu. W praktyce banki, które mają w swojej ofercie kredyt na kupno działki, chętnie udzielają pożyczek na 100% wartości.

Kredyt hipoteczny na kupno działki budowlanej

Podstawowym celem, na jaki można wziąć kredyt hipoteczny, jest kupno działki budowlanej. Dużo łatwiej jest go uzyskać, jeśli jednocześnie planujemy budowę domu, mamy zaplanowany kosztorys i kredyt będzie przeznaczony na oba cele jednocześnie. Jednak na sam zakup działki także można dostać kredyt, choć jest to trudniejsza operacja. Nie wiesz, czy otrzymasz kredyt hipoteczny? wystarczy sprawdzić nasz kalkulator zdolności kredytowej.

Kredyt na kupno działki pod blokiem

Zanim uda nam się wykupić mieszkanie komunalne, zakładowe lub spółdzielcze, należy uregulować kwestię działki, na jakiej stoi blok. Często wiąże się to z koniecznością wykupienia odpowiedniej części gruntu. Bank może sfinansować nam to w formie kredytu hipotecznego, najprościej go połączyć jednocześnie z kredytem mieszkaniowym na wykup mieszkania.

Kredyt hipoteczny na kupno działki siedliskowej

Ostatnim celem kredytu na kupno działki może być zakup działki siedliskowej lub rekreacyjnej. Jest to jednak rodzaj celu, na który banki patrzą mało przychylnie i mogą oczekiwać wyższego wkładu własnego. Działka siedliskowa przeznaczona jest do zamieszkania dla osób prowadzących działalność rolnych, pozostali inwestorzy muszą przeprowadzić odrolnienie gruntu.

Wymagane dokumenty – zakup działki budowlanej

Jakich dokumentów wymagać może bank przy kredycie hipotecznym na zakup działko budowlanej:

  • umowa przedwstępna,
  • dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego (potwierdzenia przelewu, dowód wpłaty, wyciąg) – jeśli dotyczy,
  • odpis z księgi wieczystej nieruchomości [ważność 30 dni] – w większości banków akceptowany jest wydruk elektroniczny,
  • akt notarialny potwierdzający prawo własności zbywcy,
  • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów [ważność 3 – 6 miesięcy],
  • wypis z aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z informacją o przeznaczeniu terenu pod zabudowę mieszkaniową lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/warunkach zabudowy potwierdzająca możliwość realizacji na działce budowy [ważność 3 – 6 miesięcy].