MdM – dla kogo?

5 /5
(Ocen: 1)

Program rządowych dopłat Mieszkanie dla Młodych skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Żeby otrzymać dofinansowanie wkładu własnego przy kredycie hipotecznym, trzeba jednak spełnić pewne warunki, niekoniecznie wygórowane.

Program rządowy, który wygaśnie w 2018 r., co nie będzie oznaczać, że po tym czasie nie będzie można skorzystać ze środków na niego przeznaczonych, zakłada bezzwrotne wsparcie przy zakupie pierwszej w życiu nieruchomości (choć nie zawsze, co później wyjaśnimy). Może się to dokonać tak na rynku pierwotny prosto od dewelopera, jak i na rynku wtórnym. Dofinansowaniem można objąć także wniesienie wkładu do spółdzielni mieszkaniowej czy też zwrot podatku VAT dla materiałów budowlanych, kiedy nasz przyszły dom jest budowany od nowa. Podstawowym warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest nieposiadanie mieszkania, domu lub jego części. Nie można też posiadać spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Kto może ubiegać się o dopłaty rządowe MdM?

Program jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35. roku życia (liczy się rok urodzenia, nie data urodzin), chcących nabyć mieszkanie lub dom na własność poprzez zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Zwrócić szczególną uwagę trzeba na to, że brany jest tutaj pod uwagę wiek młodszego z małżonków, jeśli jedno z nich wykracza poza limit wiekowy. Do tego powierzchnia mieszkania, którą dopłata obejmuje w przypadku rodzin/osób posiadających co najmniej trójkę dzieci wzrasta do 85 m2. Dodajmy tutaj, że uzyskanie dopłaty nie jest uzależnione od stanu cywilnego.

Bezzwrotne wsparcie od państwa uzyskać zatem mogą osoby pozostające w związku małżeńskim, osoby, które w takim związku nie są a także osoby samotnie wychowujące dziecko. Może to być panna, kawaler, wdowa/wdowiec, osoba pozostająca w separacji, kiedy jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub został skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności oraz rozwodnik.

Takie rodziny czy też osoby mogą kupić mieszkanie z dopłatą MdM bez ograniczeń wiekowych. Wielodzietne rodziny mogą w ten sposób swoje warunki bytowe, dlatego rodzin/osób z co najmniej trójką dzieci. Kolejnym plusem programu jest to, że w okresie 5 lat od kupna w przypadku powiększenia liczby wychowywanych dzieci do co najmniej trójki można otrzymać dodatkowo część dofinansowania na wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego.

Inne warunki ubiegania się o dofinansowanie z programu MdM

Ponadto, kredyt musi być zaciągnięty na co najmniej 15 lat i powinien obejmować minimum 50% ceny wykupowanego mieszkania.
Dofinansowanie wynosi określony procent wskaźnika odzwierciedlającego przeciętne koszty budowy mieszkań w danej lokalizacji. Wyodrębniono trzy ich rodzaje: dla miast wojewódzkich, gmin je otaczających i pozostałych gmin w województwie. Więcej o wysokości dopłaty uzależnionej od stopnia dzietności przeczytacie w naszym serwisie na specjalnej podstronie poświęconej wysokościom dopłat: MdM – jaka dopłata?