MdM – jaka dopłata?

5 /5
(Ocen: 1)

Program Mieszkanie dla Młodych ma na celu ułatwienie zakupu pierwszego mieszkania poprzez dofinansowanie wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. Reguluje to szczegółowo odpowiednia ustawa.

Wysokości dopłat, jakie można utrzymać dzięki udziałowi w programie, funkcjonującego od początku 2014 r., również są tam uregulowane. Rządowe wsparcie mogą otrzymać zarówno osoby pozostające w związku małżeńskim, ale i te, które pozostają w związkach nieformalnych lub są singlami. Beneficjenci nie mogą przekroczyć 35. roku życia. W przypadku małżeństw brany jest pod uwagę wiek młodszego z małżonków. Trzeba też mieć na uwadze, że osoby wychowujące minimum trójkę dzieci limit wieku zostaje zniesiony. Tu znajdziesz ranking kredytów z dopłatą MdM.

Wysokość dopłat jest zależna od wartości odtworzeniowej metra kwadratowego mieszkania. Średnie koszty budowy metra kwadratowego nieruchomości w danej lokalizacji służą do obliczenia jej wartości. Wskaźnik średnich kosztów budowy metra kwadratowego jest ustalany odrębnie dla miasta wojewódzkiego, gmin go otaczających oraz pozostałych gmin danego województwa.

Jak wyliczana jest wysokość dopłaty?

Inaczej mówiąc, wysokość dofinansowania to określony procent (zależny od liczby wychowywanych dzieci) kwoty będącej iloczynem średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych na dzień składania wniosku w gminie, na której terenie znajduje się mieszkanie oraz powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2 lub 50 m2, jeśli mieszkanie ma powierzchnię użytkową większą od owych 50 m2. W przypadku rodzin lub osób posiadających co najmniej trójkę dzieci powierzchnia ta wzrasta do 65 m2.
Wysokość dopłat dla danych beneficjentów, biorąc pod uwagę powyższe założenia, wynosić będą:

  • 10% dla nabywców bezdzietnych
  • 15% dla osób wychowujących jedno dziecko
  • 20% dla nabywców, którzy posiadają dwójkę dzieci
  • 30% dla wychowawców trojga lub większej liczby dzieci.

Należy tutaj dodać, że kredytobiorcy biorącemu udział w programie Mieszkanie dla Młodych przysługuje także dodatkowe 5% dofinansowania na wcześniejszą spłatę kredytu, jeśli w ciągu 5 lat od daty nabycia mieszkania kredytobiorcy urodzi się lub przysposobi on trzecie lub kolejne dziecko.

Jakie kwoty dopłat wchodzą w grę w rzeczywistości?

W zależności od wartości mieszkania i wysokości zaciąganego kredytu, dopłaty MdM do wkładu własnego mogą najczęściej oscylować od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Najwyższe kwoty mogą przekraczać w skrajnych przypadkach nawet 100 tysięcy złotych. Wszystko zależy oczywiście od liczby wychowywanych przez nas dzieci. Im jest ona wyższa, tym większe dofinansowanie otrzymamy.