MdM – Mieszkanie dla Młodych

0 /5
(Ocen: 0)

Mieszkanie dla Młodych jest programem mieszkaniowym, w którym można otrzymać rządowe dofinansowanie rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Program został uruchomiony w styczniu 2014 r.

Czym jest MdM?

Program polega na dofinansowaniu wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. System w pewien sposób premiuje osoby posiadające dzieci, jednak jest skonstruowany w ten sposób, że może z niego skorzystać całkiem spore grono beneficjentów. Głównym jego celem jest pomoc w nabyciu pierwszej nieruchomości. Instytucją będącą dysponentem pomocy jest Bank Gospodarstwa Krajowego. To w nim przyjmowane są wnioski o udzielenie dofinansowania wkładu własnego.

Pomoc państwa można otrzymać na zakup nieruchomości zarówno pochodzących z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Ponadto dopłata może być przeznaczona na wniesienie wkładu do spółdzielni mieszkaniowej. Systemem pomocy państwa objęte są także budowy mieszkania w systemie gospodarczym. Można ubiegać w ramach programu o zwrot części podatku VAT obejmującego zakup materiałów budowlanych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Jest parę warunków, które należy spełnić, żeby mieć możliwość otrzymania państwowej dopłaty do kredytu hipotecznego. Oto one, wyjaśniające do kogo program jest skierowany:

  • Nie można posiadać innego mieszkania. Nie dotyczy to osób/rodzin z co najmniej trojgiem dzieci.
  • Maksymalny wiek kredytobiorcy to 35 lat, chyba że posiada się minimum trójkę dzieci. W przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka.
  • Kredyt musi być zaciągnięty na co najmniej połowę ceny mieszkania na minimalny okres 15 lat.
  • Cena mieszkania nie może przekroczyć wskaźnika określonego dla danego rejonu, ustalanego raz na kwartał.

Szczegółowo o tym, kto na jakie dofinansowanie może liczyć przeczytasz w naszym serwisie na specjalnej podstronie zawierającej dokładne informacje na ten temat: MdM dla kogo?

Trzeba wiedzieć, że wskaźnik przeliczeniowy ustalany jest odrębnie dla trzech rodzajów lokalizacji:

  • Dla miast wojewódzkich stanowi go średnia arytmetyczna dwóch ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla miast-siedzib wojewodów lub sejmiku województwa.
  • Dla gmin jest nim średnia arytmetyczna dwóch ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie.
  • Dla gmin sąsiadujących z miastem-siedzibą wojewody lub sejmiku województwa przyjmuje on postać średniej arytmetycznej dwóch ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla miast-siedzib wojewody lub sejmiku województwa oraz dwóch ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie. Nie może to być jednak więcej niż 120 proc. wartości określonej dla pozostałych gmin w województwie.

Dopłaty z programu Mieszkanie dla Młodych objąć mogą maksymalnie 50 m2 powierzchni kupowanego mieszkania. Wartość ta wzrasta do 65 m2, jeśli ubiegający się o dofinansowanie ubiegają się osoby/osoba z co najmniej trójką dzieci. Poza tym, jeśli w przeciągu 5 lat od nabycia mieszkania beneficjentom MdM liczba dzieci powiększy się o trzecie lub kolejne dziecko.

Limity roczne MDM

Na każdy rok ustalane są limity środków do przyznania. W przypadku przekroczenia pułapu połowy dostępnych środków dofinansowania na dany rok zawieszane jest przyjmowanie wniosków. W 2016 r. wykorzystano dokładnie 362 528 141,03 zł z puli dofinansowania z terminem wypłaty środków w 2017 r. Od 1 stycznia 2017 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie wypłacane w 2017 r. Odblokowane wtedy zostanie druga część puli dopłat wypłacanych w 2017 r., czyli dokładnie 373 mln zł.
Od tego też dnia zostanie rozpoczęte przyjmowanie wniosków o dofinansowanie z datą wypłaty przypadającą w roku 2018, w którym limit środków wyniesie 762 mln zł. Zawieszenie przyjmowania wniosków zostanie zatem w momencie, kiedy suma dofinansowania wkładu własnego przekroczy 381 mln zł.

Sprawdź nasz ranking kredytów MdM