Odzyskanie kosztów przy wcześniejszej spłacie kredytu

5 /5
(Ocen: 1)

Na wysokość kosztów kredytu hipotecznego składa się kilka składników i to one są podstawowym bodźcem przy wyborze najlepszego produktu bankowego. Wszyscy, którzy potrzebują wsparcia finansowego, na początku sprawdzają swoją zdolność kredytową, przeglądają oferty różnych banków i zwracają uwagę na ostateczny koszt tego zobowiązania. Niewielu z nas już na początku, w okresie rozglądania się za kredytem, pomyśli także o możliwości wcześniejszej spłaty. Co jeśli w trakcie spłacania kredytu w naszym budżecie domowym pojawi się dodatkowa gotówka? Na jaki cel ją wykorzystać? Podpowiemy czy wcześniejsza spłata jest opłacalna, ile możemy dzięki temu zyskać i co zrobić by nie stracić.

Kto i kiedy może spłacić kredyt hipoteczny przed terminem?

Artykuł 38 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23 marca 2017 r. wyraźnie podaje, że każdy, kto zaciągnął takie zobowiązanie finansowe, ma prawo do jego wcześniejszej spłaty. Natomiast kredytodawca na wniosek konsumenta powinien udzielić wyczerpujących informacji o wysokości kwoty pozostałej do spłaty. W praktyce wygląda to tak, że koszt ogólny kredytu jest pomniejszany o koszty przypadające na okres, o który kredytobiorca skraca sobie termin, spłacając wcześniej kredyt. Ustawa chroni nas przed utratą kosztów przy wcześniejszej lub częściowej spłacie kredytu. Co jeśli kredytodawca naliczy nam prowizję, jako karę za skrócenie terminu zawartego w umowie?

Tu również jesteśmy objęci ochroną prawną, ponieważ bank może naliczyć taką prowizję tylko w terminie do 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o kredyt hipoteczny. Wcześniej niektóre banki często ustalały sobie kwotę takiej rekompensaty na poziomie 2-3 % i obejmowały cały okres trwania umowy kredytowej. Obecnie kwota tej prowizji nie może być większa, niż koszty jakie poniósłby kredytobiorca spłacając kredyt w terminie zawartym w umowie kredytowej.

Co możemy zyskać przy wcześniejszej spłacie kredytu?

Pomijając fakt pozbycia się wieloletniego obciążenia jakim jest kredyt hipoteczny, w przypadku jego wcześniejszej spłaty, odzyskamy także część odsetek przypadających na okres, o który skracamy termin spłaty zobowiązania. Dotyczy to także części prowizji, jaką zapłaciliśmy na początku. Kwota ta będzie proporcjonalna do okresu, a mianowicie jeśli zawarliśmy umowę kredytową na 30 lat, a wcześniejszej spłaty dokonamy po 20 latach, bank zwróci nam jedną trzecią opłaconej przez nas prowizji.

Warto również pamiętać, że bank jest zobowiązany zwrócić kredytobiorcy dokonującemu wcześniejszej spłaty, kwotę innych kosztów jakie już poniósł lub poniósłby spłacając kredyt w terminie. Składają się na nie m.in.opłata administracyjna oraz koszty ubezpieczenia.

Wcześniejsza spłata kredytu, a sposoby inwestowania pieniędzy

Nasz budżet domowy nagle wzbogacił się o sporą kwotę, a z naszych obliczeń wynika, że moglibyśmy pozbyć się naszego zobowiązania w postaci kredytu hipotecznego. Jest to oczywiście kusząca wizja i każdy posiadacz kredytu w takiej sytuacji od razu o tym pomyśli, ale są jeszcze różne formy inwestowania. Co wybrać, spłacić wcześniej kredyt czy spróbować pomnożyć posiadaną kwotę?
Oczywiście jest to sprawa indywidualna każdego kredytobiorcy czy zdecyduje się na wykorzystanie dodatkowych pieniędzy na spłacenie swojego zobowiązania, czy spróbuje zainwestować tą kwotę. Wpłacając pieniądze na konto oszczędnościowe czy lokatę mamy pewny zysk, ale będzie on zawsze niższy od kwoty zwróconych odsetek, ponieważ lokaty są niżej oprocentowane, niż kredyty hipoteczne. Średnio oprocentowanie lokat wynosi obecnie około 2-3 % (stan na marzec 2017 rok), a w przypadku kont oszczędnościowych są to jeszcze niższe kwoty. W przypadku lokat zachęcamy do sprawdzenia: ranking lokat.

Nasz poradnik: jak postępować w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu?

Na początku musimy podjąć decyzję, że dodatkową gotówkę przeznaczymy na spłatę kredytu hipotecznego w całości. Następnie najlepiej jest sprawdzić czy minęły już trzy lata od zawarcia umowy i czy kredytodawca nie naliczy nam z tego tytułu prowizji. Następnie zwracamy się z wnioskiem do banku o naliczenie kwoty do całkowitej spłaty zobowiązania. Jeśli informacje otrzymane wydają nam się niejasne, lub kwota do zwrotu zbyt wysoka w każdej chwili możemy skierować się do kredytodawcy z prośbą o wyjaśnienie sprawy.

Jeśli zgadzamy się z wyszczególnioną przez kredytodawcę kwotą do spłaty, dokonujemy jej przelewu na podane przez bank konto. Czasem jest to inny rachunek, niż ten, na który dokonywaliśmy płatności rat, dlatego trzeba zwrócić uwagę na informacje przekazane przez kredytodawcę.

Trzeba również uważać, gdyż niektóre banki zastrzegają sobie czas płatności całkowitej kwoty kredytu – często jest to 14 dni przed dniem płatności raty. Czasem należy zwrócić się do banku o zwrot niewykorzystanej kwoty ubezpieczenia. Dlaczego? Ponieważ zdarza się, że banki nie odejmują jej od kwoty podanej do całkowitej spłaty kredytu. Gdy dopełnimy powyższych formalności, możemy już cieszyć się z utraty znacznego obciążenia, a nasz portfel zyska na tym pokaźną kwotę na inne wydatki.

Podsumowując: spłacając wcześniej kredyt hipoteczny zawsze zyskamy sporą kwotę kosztów, jakie ponieślibyśmy spłacając kredyt zgodnie z terminem umowy. Pamiętajmy, żeby zawsze dokładnie czytać umowy kredytowe, tam również będą zawarte informacje na temat wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego. Na szczęście, wprowadzona niedawno ustawa daje nam bezpieczeństwo i ujednolica zasady dotyczące całkowitej spłaty kredytów hipotecznych. Przy podjęciu ostatecznej decyzji możemy poradzić się również ekspertów kredytowych i finansowych. Jednak ostateczna decyzja należy do nas i nikt za nas jej nie podejmie. Informacje o szybszej spłacie zawiera nasz ranking kredytów hipotecznych.

Więcej informacji o wcześniejszej spłacie kredytu znajdziesz także tutaj: spłata kredytu hipotecznego.