Okres spłaty kredytu hipotecznego

5 /5
(Ocen: 1)

W zależności od posiadanego wkładu własnego decydujemy się na różny okres kredytowania. Jaki jest maksymalny, a jaki minimalny czas kredytowania? Czy można go wydłużyć? Jak obliczyć optymalny okres spłaty? Zapraszamy do lektury naszego poradnika.

Okres spłaty kredytu hipotecznego – minimalny i maksymalny

Banki udzielające kredytu hipotecznego nie mają najczęściej minimalnego okresu, na jaki udzielają zobowiązania, część klientów korzysta także z możliwości szybszej spłaty bez dodatkowych opłat. Nieco inaczej jest w przypadku maksymalnego okresu spłaty, w większości banków wynosi on obecnie 30-35 lat, nieliczne instytucje oferują okres 40 lat. Kluczowy jest tu jednak wiek osoby pożyczającej – w momencie spłaty kredytu nie możemy mieć więcej, niż 75-80 lat. Pamiętajmy jednak, że raz wzięty kredyt hipoteczny możemy skonsolidować z innymi pożyczkami lub refinansować.

Jak wybrać optymalny okres spłaty kredytu?

Jednym z ważniejszych kryteriów jest zdolność kredytowa – przy niskiej prościej pożyczyć wyższą kwotę na dłuższy okres. Warto jednak przeanalizować dokładnie wszystkie dane – skrócenie nawet o rok okresu spłaty może oznaczać np. raty o 5 złotych większe w skali miesięcznej, ale już np. niższe o kilka tysięcy całkowite koszty kredytu. Im dłuższy okres kredytowania, tym wyższe odsetki, co pokazuje poniższa tabela:

Okres kredytowania

Wysokość raty

Suma odsetek

10 lat

3 008 złotych

60 899 złotych

15 lat

2 190 złotych

93 772 złotych

20 lat

1 785 złotych

128 350 złotych

25 lat

1 549 złotych

164 890 złotych

30 lat

1 369 złotych

202 700 złotych

Nie jest to jednak jedyny czynnik, jaki należy wziąć pod uwagę. Oto porównanie cech krótkiego i długiego okresu spłaty kredytu:

Długi okres spłaty kredytu

Krótki okres spłaty kredytu

niższa rata miesięczna

wyższa rata miesięczna

większy koszt całkowity kredytu

mniejszy koszt całkowity kredytu

dla osób z mniejszą zdolnością kredytową

dla osób z większą zdolnością kredytową

mniejsze obciążenie budżetu domowego

większe obciążenie budżetu domowego

możliwość uzyskania wyższej kwoty kredytu możliwość uzyskania niższej kwoty kredytu
mniejsze możliwości na wybór innych produktów kredytowych (obniżona zdolność kredytowa na czas trwania umowy) większe możliwości na wybór innych produktów kredytowych (szybsza spłata kredytu i uwolnienie zdolności kredytowej)

Dla kogo dłuższy okres spłaty kredytu?

Jeśli zależy Ci kontroli wydatków, obawiasz się, że kredyt mógłby Cię przerosnąć w przypadku np. utraty pracy, chcesz płacić niższą ratę miesięczna – ta opcja jest dla Ciebie. Dłuższy okres kredytowania pozwala otrzymać wyższą kwotę pożyczki, co jest istotne dla osób z niską zdolnością lub nie posiadających wysokiego wkładu własnego.

Dla kogo krótszy okres spłaty kredytu hipotecznego?

Jeśli chcesz zapłacić bankowi jak najmniej kosztów całkowitych (marży, kosztów ubezpieczenia, odsetek), nie przeraża Cię wysoka rata miesięczna, jak najszybciej chcesz być wolny od zobowiązań – krótszy czas spłaty to wybór dla Ciebie. To dobra opcja dla osób, które mają wysoki wkład własny i kredyt jedynie ma uzupełnić brakujące środki oraz dla osób z wysokimi dochodami i niskimi kosztami stałymi, które mogą wygospodarować wolne środki na wysokie raty.

Jak zmienić okres kredytowania w czasie trwania umowy?

Po podpisaniu umowy o kredycie hipotecznym i rozpoczęciu jego spłacania zawsze możemy wystąpić do banku w celu negocjacji warunków umowy. Wystarczy przygotować pismo z prośbą o wydłużenie lub skrócenie okresu spłaty. Bank przygotuje nam nowy harmonogram spłat, z uwzględnieniem naszego wniosku. Decyzja zależeć będzie jednak od naszego uzasadnienia. Jakie czynniki bank weźmie pod uwagę:

  • wzrost/spadek dochodu,
  • poprawienie/pogorszenie się sytuacji życiowej (narodziny dziecka, osiągnięcie przez dorosłe dziecko samodzielności finansowej),
  • przewlekłą chorobę, rozwód lub inne wydarzenia losowe.

Zmiana warunków umowy wiąże się najczęściej z dodatkowym kosztem wysokości kilkuset złotych, które bank może nam skredytować w ratach miesięcznych lub pobrać jednorazowo.
Wydłużenie okresu kredytowania:

  • do banku najczęściej składana jest decyzja o wydłużenie okresu kredytowania – wiąże się to z chęcią płacenia niższej raty miesięczne, zwłaszcza jeśli w rodzinie ktoś stracił pracę lub pojawiło się kolejne dziecko. Banki zwykle nie widzą przeszkód w wydaniu pozytywnej decyzji – dłuższy okres kredytowania to większe odsetki, a więc dochód dla banku. Jedyną przeszkodą, by bank nie zgodził się na dodatkowe lata płacenia kredytu, to nieregularne opłacanie rat lub zaleganie z płatnościami, w takiej sytuacji może nam grozić wypowiedzenie umowy kredytowej.

Skrócenie okresu kredytowania:

  • w tym przypadku banki mniej chętnie zgadzają się na nowe warunki umowy. Powód jest prosty: niższy zarobek z odsetek. Jednak jeśli nasza zdolność kredytowa jest odpowiednio wysoka, powinniśmy uzyskać pozytywną opinię. Pamiętajmy – rata kredytu wrośnie, nie decydujmy się więc na ponoszenie kosztów, które mogą się okazać trudne do udźwignięcia. Krótszy czas spłaty kredytu to jednak znacząco niższe odsetki, jakie spłacimy bankowi. Należy pamiętać, że miesięczna rata kredytu hipotecznego powinna wynosić ok. 40% naszych dochodów.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

W przypadku, gdy nasza zdolność kredytowa nie pozwala nam na krótszy okres spłaty, a mamy nieregularne, dodatkowe źródło zysku, możemy gromadzić środki na ten cel, a potem zrobić nadpłatę lub całkowicie spłacić bank. Jeśli od początku bierzemy taki scenariusz pod uwagę, należy wybrać kredyt, który pozwala na szybszą spłatę bez dodatkowych kosztów. Sprawdź nasz ranking kredytów hipotecznych, by zobaczyć, który kredyt sprawdzi się pod tym kątem.