Koszty i opłaty pożyczki hipotecznej

0 /5
(Ocen: 0)

pieniądze z pożyczki hipotecznejKażde zobowiązanie, zarówno kredyt jak i pożyczka, wiąże się z poniesieniem pewnych kosztów przez osobę, która je zaciąga. Na pierwszym miejscu jest przede wszystkim zarobek banku, ale istnieją również inne opłaty dodatkowe i warto mieć świadomość, jak wysokie koszty mogą być z nimi związane.

Oprocentowanie pożyczki hipotecznej – podstawowy koszt

To podstawowy koszt pożyczki hipotecznej i ogólnie każdego zobowiązania udzielanego przez instytucję finansową. Składa się z dwóch elementów cząstkowych:

  • Wibor, czyli średnia stopa procentowa na polskim rynku po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, wartość ta jest zmienna w czasie kredytowania;
  • Marża kredytowa jest to zysk banku, przez cały okres umowy jest na stałym poziomie.

Tutaj powinno się pamiętać o ryzyku związanym ze zmianą wysokości stóp procentowych – ostrzega przed tym Komisja Nadzoru Finansowego. Pracownik banku ma obowiązek przedstawić symulację spłaty w razie, gdyby oprocentowanie zostało podniesione. Na tej podstawie warto przeanalizować wysokość raty miesięcznej – powinna ona być zdecydowanie niższa niż maksymalne możliwości kredytobiorcy.

Zaciągając pożyczkę hipoteczną można zdecydować się na stałe oprocentowanie zobowiązania. Jest to z reguły rozwiązanie droższe, ale za to daje poczucie stabilności kredytobiorcy. Odwrotnie dla banku: według ekonomistów kończy się etap, w którym stopy procentowe są niskie i powinny one wzrosnąć. Dla kredytodawcy dawanie gwarancji oprocentowania może być niekorzystne. Tutaj jednak chcemy uczulić Was, że obecne warunki mogą się zdawać niekorzystne, ale zawsze na uwadze trzeba mieć dłuższą perspektywę czasową.

Opłaty i prowizje pożyczki hipotecznej

Tutaj mamy do czynienia z szeregiem różnych dodatkowych kosztów, są to:

  • Prowizja za udzielenie pożyczki (opłata przygotowawcza) – jej spłata rozłożona jest na cały okres kredytowania, wysokość prowizji zależy od indywidualnych ustaleń z bankiem, z reguły wynosi od 0 do 4%
  • Prowizja za wcześniejsza spłatę pożyczki – wiele banków ma ją w swojej Tabeli Opłat, co wynika z tego, że kredytodawcy nie lubią, gdy wcześniej regulujecie swoje zobowiązanie – nie zarabiają wtedy tyle, ile założono. Wysokość tej prowizji najczęściej uzależniona jest od wysokości wpłaty, wynosi ok 2% tej sumy.
  • Opłata za zmianę okresu kredytowania – jeśli wydłużacie okres spłaty, to zawieracie z bankiem aneks do umowy. W zależności od polityki banku może być to opłata stała w wysokości około 300 zł lub zależna od kwoty pożyczki do 1%.
  • Opłata za podwyższenie kwoty kredytu – pomocne, gdy wydatki są większe niż początkowo zakładaliście. Tutaj będziecie musieli zapłacić pożyczkodawcy do około 3% sumy lub opłata jest stała i wynosi około 300 zł.
  • Zmiana rodzaju stopy procentowej: ze zmiennej na stałą lub odwrotnie – w tym przypadku opłata również może być ustalona kwotowo lub być wyliczana od kwoty kredytu.
  • Ocena wartości nieruchomości – czynność dokonywana przed udzieleniem pożyczki, płatna z góry. Wysokość opłaty zależy od kwoty pożyczki oraz rodzaju nieruchomości, nie powinna być wyższa niż 1 000 zł.

Dodamy tylko, że z wymienionych wyżej opłat obowiązkowe dla każdego pożyczkobiorcy są: prowizja za udzielenie oraz wycena zabezpieczenia. Reszta jest opcjonalna i zależy od Waszych indywidualnych decyzji. Nie wyczerpaliśmy tutaj całego katalogu opłat – na przykład za wydanie zaświadczeń przez bank i tym podobne. Zobacz też: dla kogo jest pożyczka hipoteczna?

Ubezpieczenia pożyczki hipotecznej

Standardem dla zobowiązań długoterminowych jest ubezpieczanie ich na wypadek niewypłacalności pożyczkobiorcy. W tym wypadku koszty doliczane są do spłacanych rat. Wysokość składki ubezpieczeniowej jest najczęściej zależna od wysokości pożyczki jednak to z towarzystwem ubezpieczeniowym powinniście negocjować jej wysokość. Przypomnimy tylko, że takie zabezpieczenie nie jest wymagane prawem, ale często obniża oprocentowanie kredytu. Jeśli zdecydujecie się na ubezpieczenie kredytu mieszkaniowego, a w trakcie trwania umowy będzie chcieli zrezygnować z tego zabezpieczenia, to sprawdźcie najpierw umowę kredytową i ewentualne konsekwencje finansowe. Koniecznie przeczytajcie również warunki polisy – skoro macie za nią płacić, niech będzie dla Was korzystna. W wielu przypadkach pożyczkobiorcy płacili składki, a gdy na przykład tracili pracę, to w wyniku niekorzystnych zapisów w umowie, zostali bez pomocy.

Banki oferujące pożyczki hipoteczne w zamian za zniżki coraz częściej proponują dodatkowe ubezpieczenia na życie pożyczkodawcy. Tutaj warunkiem jest wykonanie cesji umowy na pożyczkodawcę: czyli to bank, a nie ubezpieczony lub jego spadkobiercy, otrzyma wypłatę odszkodowania z polisy. Tutaj również macie dowolność wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego i warunków umowy. Dlatego zwróćcie uwagę przede wszystkim na wysokość odszkodowania – powinna zaspokoić roszczenia banku, by na przykład zdjąć z Was ciężar spłaty kredytu w razie choroby przewlekłej.

Przy zobowiązaniach hipotecznych stosowane jest jeszcze tzw ubezpieczenie pomostowe. Pożyczkodawcy podwyższa swoją marżę do czasu ustanowienia hipoteki. Może być ono stosowane, gdy procedury jeszcze trwają, ale nie ma formalnych przeszkód, by wypłacić pieniądze.

Inne opłaty od pożyczki hipotecznej

Zaciąganiu pożyczki hipotecznej towarzyszą jeszcze inne koszty, które musi ponieść pożyczkodawca. Są to między innymi opłata notarialna za pracę notariusza oraz opłaty skarbowe za wpis do księgi wieczystej lub wydanie dokumentów urzędowych.

Na podstawie pełnej listy potrzebnych dokumentów i symulacji spłat możecie dopiero obliczyć, ile naprawdę kosztuje Wasze potencjalne zobowiązanie. Jest to więcej niż całkowity koszt kredytu, który nie uwzględnia choćby opłat notarialnych i za wycenę nieruchomości.