Problemy z terminowym płaceniem rat kredytu hipotecznego – co robić?

0 /5
(Ocen: 0)

Choć kredyt hipoteczny należy do kategorii najlepiej spłacanych zobowiązań, to oczywiście także tutaj mogą pojawić się kłopoty związane ze zapłatą rat na czas. W końcu chodzi o sumy najczęściej przekraczające tysiąc złotych miesięcznie. Każdemu może przydarzyć się utrata pracy, nieplanowany spory wydatek czy choroba któregoś z członków rodziny. Powoduje to zaburzenie płynności finansowej, nie omijając przy tym najprawdopodobniej największego naszego zobowiązania, jakim jest kredyt hipoteczny.

Kiedy wiemy, że będzie nam brakować środków do opłacenia zbliżających się rat, należy jak najszybciej zastanowić się nad możliwymi środkami zaradczymi. Najrozsądniejszym będzie nieunikanie kontaktu z bankiem. Przemilczenie niewygodnego tematu do czasu, aż sami znajdziemy rozwiązanie problemu prowadzi często, że ten problem… dalej pozostaje nierozwiązany. A już na pewno maleje wzajemne zaufanie kredytodawcy i klienta. Najlepiej do banku odezwać się jeszcze zanim pojawią się zaległości w spłacie rat. Nie ucierpi wtedy nasza historia kredytowa. Nie zostaną także naliczone odsetki za przeterminowane zadłużenie tzw. odsetki karne. Są one naliczane w wysokości stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych. Może to być więc wartość w granicach np. 7% w skali roku.

Co nam zaproponuje bank?

Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem podsuniętym nam przez kredytodawcę będzie wydłużenie okresu kredytowego. To najprostsze wyjście z sytuacji, najlepsze dla banku i… najkosztowniejsze dla nas, bo trzeba pamiętać, że im dłużej spłacamy dany kredyt, tym większe odsetki mamy do spłacenia. To z kolei prowadzi do większych całkowitych kosztów kredytowania. Niższa rata może być kusząca. Jednak jeśli mamy szanse na polepszenie w krótkiej perspektywie swojej kondycji finansowej, raczej powinniśmy skorzystać z innych mechanizmów przewidzianych przez kredytodawców w takich sytuacjach.

Wakacje kredytowe i karencja w spłacie raty

Na przejściowe kłopoty z terminowym spłacaniem rat dobrymi okazać się mogą instrumenty wakacji kredytowych i karencji w spłacie miesięcznej raty. Dokładny ich kształt zależy od banku, jednak generalna różnica pomiędzy nimi sprowadza się do wielkości zawieszonej części raty. Wakacje kredytowe dotyczyć mogą zarówno całej raty, jak i jej części kapitałowej, zaś karencja w spłacie jedynie części kapitałowej. Obydwie propozycje są szczególnie opłacalne dla klienta w końcowym okresie spłaty kredytu, kiedy odsetek do spłaty jest coraz mniej. Instrumenty te najczęściej są możliwe do zastosowania raz w roku.

Refinansowanie? Ostrożnie z tym

Jeśli podpisywaliśmy umowę kredytową już jakiś czas temu, a wysokości marż kredytowych od tamtego momentu poleciały w dół, możemy rozważyć decyzję o skorzystaniu z opcji kredytu refinansowego. Musi to jednak być poparte odpowiednimi wyliczeniami. Refinansowanie łączy się bowiem z obniżeniem wysokości raty, często powiązanym z wydłużeniem okresu kredytowego. Jeśli więc możemy wynegocjować z obecnym bankiem warunki pozwalające nam na spłatę rat, to z dużą rezerwą należy podejść do nowego kredytu, którym operacja refinansowania de facto jest. Uruchomienie nowego długu wiąże się też z kolejnymi opłatami startowymi, które przynajmniej w pewnym stopniu nowy bank wliczy w koszty kredytu, nawet jeśli odpuści nam np. swoją prowizję.

Co, gdy obniżone zostanie nam wynagrodzenie lub stracimy pracę?

Co zrobić, gdy nasze wynagrodzenie wskutek jego obniżki, czy też z powodu podwyższenia stóp procentowych, przestaje wystarczać na ratę kredytową? Opcją możliwą do zaakceptowania przez niektóre banki jest dopuszczenie współkredytobiorcy. Musi on wtedy przede wszystkim dostarczyć dokumenty potwierdzające jego tożsamość a także osiągane dochody.
Chronić nas przed niespłacaną ratą, odsetkami karnym a w skrajnych sytuacjach wstrzymaniem kredytowania, może ubezpieczenie, np. od utraty pracy. W przypadku każdego z ubezpieczeń należy pamiętać o wyjątkach, w przypadku których wystąpienia ubezpieczenie wypłacane nie jest. Utrata pracy musi nastąpić z winy pracodawcy. Możliwymi wyłączeniami są tutaj zwolnienie grupowe lub też rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Jeśli jednak zajdą wszystkie okoliczności obligujące towarzystwo ubezpieczeniowe do wypłaty pieniędzy, okres spłacania za nas rat może wynieść do maksymalnie 12 miesięcy. Bank do ubezpieczyciela zwraca się z prośbą o wypłatę ubezpieczenia zazwyczaj po 3-miesięcznym okresie zalegania ze spłatą rat.

Poduszka bezpieczeństwa kredytu hipotecznego

Najlepszym jednak zabezpieczeniem przed nieterminowym spłacaniem kredytu jest stworzenie sobie tzw. poduszki bezpieczeństwa w postaci oszczędności. Najlepiej gromadzonych już od momentu podpisania umowy. Jeśli stać nas na odkładanie pewnej, nawet niewielkiej, sumy co miesiąc, mniej będziemy się martwić niespodziewanymi sytuacjami. Kluczem jest tutaj regularność. Co miesiąc bowiem górka pieniędzy będzie się systematycznie powiększać. Wymaga to od nas pewnego samozaparcia, jednak w kryzysowym momencie takie środki mogą okazać się bezcenne.

Sposobów na uchronienie się przed kłopotami ze spłata rat jest więc dość dużo. Nie zawsze mogą okazać się one wystarczające. Starania zabezpieczające spłatę przyszłych rat na pewno jednak zmniejszą możliwe skutki, niebędące wtedy aż tak dla bolesnymi.