Przewalutowanie kredytu hipotecznego

0 /5
(Ocen: 0)

kalkulacje dotyczące przewalutowania kredytu hipotecznegoChociaż obecnie kredyty walutowe są dostępne tylko dla osób, które mają dochody w danej jednostce monetarnej, to jednak wcześniej były bardzo popularne. Działo się tak przede wszystkim dlatego, że złotówka na rynku walutowym była dość mocna. Sytuacja gwałtownie zmieniła się, gdy złotówka zaczęła się osłabiać – wówczas wyszło na jaw, że część banków ukrywała ryzyko związane z kursami walutowymi. Przeliczyli się również spekulanci, którzy chcieli na operacjach kredytowych zarobić.

Przewalutowanie kredytu hipotecznego nie jest jednak prostą sprawą, zwłaszcza w przypadku kredytów frankowych. Tutaj narosło wiele kontrowersji wokół samych umów kredytowych i tego, jak banki traktowały swoich klientów. Podczas kampanii wyborczej temat był wielokrotnie podnoszony, jednak nic nie zapowiada, by sprawa została rozwiązana na poziomie władzy centralnej. Dlatego właśnie część kredytobiorców wzięła sprawy w swoje ręce i weszła z instytucjami finansowymi w spory sądowe. Zanim jednak to omówimy, to najpierw wyjaśnimy podstawowe kwestie.

Czym jest przewalutowanie kredytu hipotecznego?

By mówić o tej operacji finansowej, powinniśmy najpierw wyjaśnić, na czym polega. Przewalutowanie kredytu hipotecznego to zmiana jednostki monetarnej tego zobowiązania i ma to szereg konsekwencji. Domyślnie rozumie się, że chodzi o wymianę na walutę rodzimą lub obcą, w zasadzie na rynku nie ma możliwości, by zmienić walutę z obcej na inną obcą (z franka szwajcarskiego na euro).

Jakie są natomiast skutki zmiany waluty? Przede wszystkim to opłata za przewalutowanie pobierana przez bank lub na przykład dodatkowe ubezpieczenie kredytu. Reszta wynika z różnic pomiędzy kredytami w złotówkach a w obcych walutach, czyli:

  • Różnymi stawkami marż – bank podwyższy lub obniży marżę, tak by kredyt spełniał standardy oferowane w danej walucie,
  • Różne stopy procentowe (LIBOR vs WIBOR) – oprocentowanie ulegnie zmianie, by było zgodne ze standardami rozliczeń (np. kredyt w euro nie powinien być liczony na podstawie WIBORU),
  • Kurs walutowy – kwotę kredytu należy przeliczyć po aktualnej stawce, nie będzie to wartość historyczna z dnia zaciągania kredytu,
  • Spread walutowy – dodatkowy koszt wynikający z różnicy między ceną zakupu i sprzedaży danej waluty.

Kiedy opłaca się zmienić walutę?

Z reguły stopa WIBOR jest wyższa niż LIBOR, dlatego, jeśli chcemy przewalutować kredyt hipoteczny, to najlepiej to zrobić, kiedy złotówka jest bardzo mocna. Pomyślny kurs walut powinien wówczas zniwelować koszty związane ze zwiększeniem oprocentowania i spreadu walutowego.

Inną sytuacją, która sprzyja podjęciu decyzji o przewalutowaniu, jest zmiana waluty uzyskiwania dochodu. Jeśli na przykład zmieniliście pracę lub pracodawca zaproponował Wam długoletni kontrakt zagraniczny, to wówczas zmiana jednostki monetarnej uniezależnia Was od kursu walut. Podobnie, jeśli na przykład wróciliście z zagranicy do Polski – może się Wam nie opłacać kredyt hipoteczny w euro. Zawsze jest również bezpieczniej finansowo, gdy macie kredyt i zarabiacie w tych samych jednostkach.

Pamiętajcie jednak, że nie zawsze zmiana waluty i przeliczanie kredytu będzie dla Was korzystne. Kiedy obca waluta się umacnia, a Wy nie zdążyliście podjąć decyzji, to korzystniejsze może się dla Was okazać, by z bankiem uzgodnić spłatę bezpośrednio w danej jednostce, bez przeliczania rat na złotówki. Euro lub inną walutę będziecie wtedy sami kupować w kantorze, który oferuje najkorzystniejszą dla Was cenę, i wpłacać do banku. Unikniecie wtedy opłaty za przewalutowanie oraz kosztów spreadu. Zostają przy Was korzyści wynikające z niższego oprocentowania.

Kiedy spór sądowy o przewalutowanie kredytu?

Wiele osób, które wzięły kredyt we frankach szwajcarskich, decyduje się na drogę sądową w sporze z kredytodawcą. Ponieważ polskie przepisy mówią, że najpierw należy wnieść opłatę sądową (5% kwoty sporu), to warto wiedzieć, jakie przesłanki dają Wam większe szanse na wygranie procesu. Pamiętajcie również, że przed sądem cywilnym, to Wy musicie dostarczyć wszelkie wnioski dowodowe, jeżeli jakieś pominiecie, to nie będą one mogły być brane pod uwagę.

  • Błędy rachunkowe w umowie – jeśli w dokumencie jest błąd wynikający z błędów matematycznych i bank nie przyjmuje tego do wiadomości. Tutaj w zasadzie sprawa jest oczywista i z Waszego punktu widzenia najprostsza. Sądy w tych sprawach najczęściej nakazują poprawienie umowy i zwrot różnicy między kwotami błędnymi a prawidłowymi.
  • Klauzule niedozwolone – ich zastosowanie jest zabronione polskim prawem, ponieważ są sformułowane w taki sposób, że są dla Was, klientów, rażąco krzywdzące. Tutaj dużo zależy, co sąd uzna za rażące. Pomimo naruszenia prawa przez instytucje finansowe, to orzecznictwo nie jest jednorodne i wszystko zależy od siły dowodów, które przedstawicie.
  • Niejasne lub nieprecyzyjne sformułowania – umowa kredytowa powinna być ujęta w sposób jednoznaczny i wykluczać możliwość różnych interpretacji. Jeśli kredytobiorca pozostawił pewne luki i następnie wykorzystuje je w sobie wygodny sposób, to jest to podstawa do sporu sądowego. Tutaj jednak też musicie zebrać, jak najwięcej dowodów, by przekonać sąd do Waszych racji.

Coraz częściej doniesienia prasowe mówią o korzystnych dla kredytobiorców rozstrzygnięciach sądowych. Dlatego można się spodziewać, że również coraz chętniej banki będą skłaniać się ku rozwiązywaniu tego typu problemy w sposób polubowny, bez ewentualnych dodatkowych kosztów, jakie wynikają z przegranego procesu sądowego (wynagrodzenie prawników, obciążenie kosztami sądowymi, negatywny oddźwięk opinii publicznej oraz oczywiście zwrot spornej kwoty).

Jaką podjąć decyzję o przewalutowaniu kredytu hipotecznego?

Nie ma tutaj gotowej odpowiedzi, ponieważ wszystko zależy od Waszej indywidualnej sytuacji. Koniecznie musicie spytać kredytodawcę o wszystkie ewentualne koszty i opłaty. Nie obejdzie się wtedy bez kalkulatora i wnikliwej analizy treści umowy kredytowej. Czasem przewalutowanie kredytu może być dla Was niekorzystne, więc nie przeprowadzajcie go na siłę. Jeśli nie jesteście pewni, co zrobić, wówczas warto skontaktować się z niezależnym doradcą finansowym, który dokona analizy kredytu oraz Waszej sytuacji.

Przypominamy tylko, że to Wy jesteście osobami odpowiedzialnymi za swoje decyzje finansowe. A jeśli macie kredyt hipoteczny w obcej walucie, to sami powinniście być jak najbardziej zainteresowani obniżeniem jego kosztów.