Co to jest lokata bankowa?

0 /5
(Ocen: 0)

Lokata to z pewnością jeden z najpopularniejszych, a zarazem najbezpieczniejszych sposobów lokowania pieniędzy. Można potraktować ją jako swoistego rodzaju pożyczkę dla banku, w zamian za którą po określonym czasie klient otrzyma wynagrodzenie w postaci odsetek. Dla deponenta zyskiem są naliczone odsetki, dla banku możliwość udzielania, ze środków zgromadzonych na lokacie, kredytów klientom.

Długość lokat jest różna i może wahać się od jednego dnia do nawet kilku lat. Najczęściej spotykamy się z depozytami na 1, 3, 6, 12, 24 lub 36 miesięcy. Zwykle są one oprocentowane wyżej niż konta oszczędnościowe. Wypłata przed czasem środków z niej zgromadzonych najczęściej wiąże się z utratą części lub całości naliczonych odsetek.

Oprocentowanie lokaty

Uzależnione jest od wysokości kwoty, jaką deponujemy oraz okresu, na który ją zakładamy. Oprocentowania nie są równe we wszystkich bankach. Na zysk z lokaty wpływa kapitalizacja odsetek oraz 19% podatek od zysków kapitałowych.

Banki w swoich ofertach przedstawiają oprocentowanie w skali roku. Nie uwzględnia ono także kapitalizacji oraz podatku Belki i nazywane jest oprocentowaniem nominalnym. Jeżeli chcemy porównywać opłacalność inwestycji należy uwzględnić wszystkie czynniki wpływające na zysk.

Jak zatem policzyć zysk z lokaty?

Po pierwsze oprocentowanie w skali roku musi być przeliczone na rzeczywisty okres depozytu środków w banku. Przykładowo, jeżeli lokata oprocentowana jest na 6% w skali roku, a my zakładamy ją na miesiąc, to w ciągu tego czasu zarobimy 0,5% (6% podzielone na 12 miesięcy).

Jeżeli nasz wkład to 1 000 zł, to zarobimy 5 zł (1 000 zł x 0,5%= 5zł). Od tego zysku należy odjąć 19% podatku dochodowego, czyli 5zł x 19%= 0,95 zł. W sumie po miesiącu na lokacie z wkładem 1 000 zł zarobimy 4,05 zł.

Jest to oczywiście uproszczony sposób, który daje możliwość tylko szacunku zarobku. W rzeczywistości banki biorą pod uwagę ilość dni w miesiącu i obliczają oprocentowanie w skali dnia. Podatek od zysków odprowadzany jest przez instytucję finansową i od razu odejmowany od zysku. Więcej przykładów znajdziesz tu: jak policzyć zysk z lokaty?

W jaki sposób można założyć lokatę?

W dzisiejszych czasach można zrobić to w oddziale banku, jak również przez internet. Rozwój bankowości internetowej to duże udogodnienie. Założenie lokaty polega wówczas na wypełnieniu elektronicznego formularza, w którym wpisujemy swoje dane oraz decydujemy o rodzaju lokaty. Po złożeniu wniosku wygenerowany zostaje indywidualny numer rachunku technicznego, na który następnie wpłacamy pieniądze. Potwierdzeniem dla deponenta jest cyfrowo podpisana wiadomość e-mail. Po wygaśnięciu umowy pieniądze wraz z odsetkami wracają na konto, z którego został wykonany przelew. Banki umożliwiają podgląd bieżących środków zgromadzonych na koncie poprzez specjalne strony, na których wpisuje się indywidualny login. Wiele instytucji wymaga założenia specjalnego konta, z którego rozliczane będą wszystkie transakcje.

Można oczywiście skorzystać z tradycyjnego sposobu i udać się do placówki banku. Tam po rozmowie z doradcą podpiszemy wszystkie niezbędne dokumenty.

Rodzaje lokat bankowych

Lokaty możemy podzielić na jednorazowe oraz odnawialne. Te drugie po zakończeniu umowy automatycznie odnawiają się na następny okres, jednak już na zasadach aktualnie obowiązujących w bankach. Zakończenie umowy produktu jednorazowego skutkuje przelaniem włożonego kapitału razem z odsetkami na konto deponenta.

Ze względu na okres trwania dzielimy je na krótkoterminowe (zawierane poniżej 12 miesięcy) oraz długoterminowe (na okres powyżej 12 miesięcy). Oprocentowanie lokat może być stałe lub zmienne. To klient dokonuje wyboru. Jednak najczęściej produkty krótkoterminowe mają oprocentowanie stałe.

Jeżeli z góry chcemy wiedzieć, ile otrzymamy odsetek odpowiednim produktem będzie lokata ze stałym oprocentowaniem. Przy oprocentowaniu zmiennym stopa procentowa może się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej na korzyść lub niekorzyść deponenta. Czytając umowę z bankiem dowiemy się, co będzie wpływało na zmianę oprocentowania.

Najczęściej zakładane rodzaje lokat w Polsce:

  • lokata terminowa (standardowa) – klient wpłaca pieniądze na określony czas, po tym okresie otrzymuje kapitał wraz z należnymi odsetkami; może mieć oprocentowanie stałe lub zmienne; zawierana na różne okresy; w razie zerwania umowy przeważnie otrzymamy tylko zdeponowany kapitał bez odsetek;
  • lokata jednodniowa – produkt, w ramach którego środki lokowane są tylko na jeden dzień, po tym czasie bank zwraca nam zainwestowany kapitał wraz z odsetkami; kiedyś stosowana często w celu uniknięcia podatku Belki, w chwili obecnej po zmianie przepisów dostępna tylko w kilku bankach;
  • lokata overnight (nocna) – zawierana jest na noc zgodnie z dyspozycjami klienta; bardzo popularna wśród przedsiębiorców; pod koniec dnia pobierane są środki z rachunku bankowego na lokatę, następnie rano zwracane wraz z odsetkami;
  • lokata strukturyzowana – środki pieniężne lokowane są w dwóch częściach; pierwsza inwestowana w bezpieczne instrumenty finansowe, a druga w bardziej ryzykowne; sposób lokowania środków jest zgodny z zawartą umową;
  • lokata progresywna – w tym produkcie wysokość odsetek rośnie w kolejnych okresach; w pierwszym może wynosić np. 1%, w drugim 1,5%, w trzecim 2,5% i tak dalej; ten typ lokat ma zachęcić do jak najdłuższego trzymania środków na koncie; wcześniejsza wypłata środków nie spowoduje utraty naliczonych już odsetek;
  • lokata walutowa – prowadzona w walucie obcej; zysk jest tutaj trudny do obliczenia, gdyż zależy od różnicy wysokości kursu w dniu otwarcia i zamknięcia lokaty;
  • lokata rentierska – zawierana na co najmniej rok; odsetki zwracane są klientowi co określony czas, nie zaś wraz z kapitałem po zakończeniu umowy; ich oprocentowanie jest przeważnie niższe od zwykłych lokat terminowych;
  • lokata call – zakładana na minimum dwa dni, może trwać bezterminowo; jej zakończenie następuje w chwili złożenia wypowiedzenia przez deponenta, wtedy też wypłacany jest kapitał wraz z uzyskanymi odsetkami; przeznaczona dla przedsiębiorców posiadających rachunek firmowy w danym banku; oprocentowana zmiennie; często istnieje możliwość wypłaty środków do określonego salda bez utraty naliczonych odsetek.

Bezpieczeństwo lokat przede wszystkim

Pieniądze zgromadzone na lokacie chronione są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), jednakże tylko do wysokości 100 000 euro dla jednego deponenta. O pozostałą część możemy walczyć jedynie na drodze sądowej. BFG obejmuje swoją ochroną wszystkie polskie banki i SKOK-i. Więcej przeczytasz tu: bezpieczeństwo lokat.

Czy można zerwać lokatę?

Oczywiście można tego dokonać w każdym momencie, jednak nie zawsze jest to opłacalne. Zerwanie lokaty przed terminem bardzo często powoduje utratę odsetek lub choćby ich części. Natomiast włożony kapitał odzyskamy w całości. Jeżeli jednak istnieje duże prawdopodobieństwo konieczności wypłaty środków przed terminem, zdecydujmy się lepiej na konto oszczędnościowe.

Co z dopłatą środków w trakcie trwania lokaty?

Z reguły banki nie pozwalają na dopłatę środków do lokat. Jeżeli i w naszej umowie jest to zabronione, możemy po prostu założyć drugą lokatę dla nowych środków.

Czy można stracić na lokacie?

Zakładając lokatę mamy pewność, że zainwestowany kapitał do nas wróci. Czasami przy lokatach zmiennych zysk będzie zerowy. Ilość pieniądza, który ulokowaliśmy się nie zmieni. Dlaczego zatem niektórzy twierdzą, że stracili na lokacie? Strata ta może wynikać ze wzrostu inflacji. Wpłacając 1 000 zł otrzymamy 1 000 zł z powrotem (plus ewentualne odsetki). Jednak po roku może okazać się, że za tą kwotę kupimy mniej dóbr. Spadnie zatem siła nabywcza pieniądza. Czasami inflacja przewyższa oprocentowanie lokat i wtedy deponenci odczuwają realną stratę. Innym przypadkiem jest sytuacja, gdy zysk zostaje zjadany przez podatek Belki.