Limity MdM Gdańsk pomorskie

5 /5
(Ocen: 1)

Fontanna Neptuna w GdańskuLimity MdM ustalane są regularnie co kwartał – beneficjenci przed podjęciem decyzji o zakupie konkretnej nieruchomości, koniecznie powinni sprawdzić jaką maksymalną cenę może osiągnąć metr kwadratowy lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego.
Maksymalne ceny za 1 m2 są różne nie tylko między województwami, ale również między poszczególnymi miastami w danej jednostce terytorialnej. Na największe limity mogą liczyć mieszkańcy stolic województw, natomiast najniższe limity są dla gmin, które nie sąsiadują ze stolicami województw.
Obszar województwa pomorskiego został podzielony na: limity MdM Gdańsk, limity MdM dla gmin sąsiadujących z Gdańskiem oraz limity MdM dla pozostałych gmin.

Limity MdM dla województwa pomorskiego

Limity MdM rynek pierwotny

Limit ceny 1 m2

Gdańsk – 5 746,40 zł
Gminy sąsiadujące z Gdańskiem – 5 456,83 zł
Pozostałe gminy – 5 167,25 zł

Limity MdM rynek wtórny

Limit ceny 1 m2

Gdańsk – 4 701,60 zł
Gminy sąsiadujące z Gdańskiem – 4 464,68 zł
Pozostałe gminy – 4 227,75 zł
Dofinansowanie z MdM? Z naszym kalkulatorem MdM sprawdzisz, ile dostaniesz!