Limity MdM Lublin lubelskie

5 /5
(Ocen: 1)

Lublin widok na stare miastoDopłata MdM przyznawana jest beneficjentom, którzy spełnią wymogi stawiane przez ustawę. Należy także pamiętać, że ustawodawca określa kryteria dla nieruchomości. Jednym z podstawowych warunków jest limit cenowy za 1m2 lokalu mieszkaniowego lub domu (limity dla obydwóch typów nieruchomości są identyczne).
Limity MdM Lublin, gmin sąsiadujących z miastem oraz pozostałych gmin w województwie ustalane są co kwartał. W zależności od sytuacji na rynku nieruchomości, mogą one być obniżane lub zwiększane. Poniżej zamieszczamy aktualne limity MdM w I kwartale 2018 roku.

Limity MdM dla województwa lubelskiego

Limity MdM rynek pierwotny

Limit ceny 1 m2

Lublin – 4 764,76 zł
Gminy sąsiadujące z Lublinem – 4 265,90 zł
Pozostałe gminy – 3 767,05 zł

Limity MdM rynek wtórny

Limit ceny 1 m2

Lublin – 3 898,44 zł
Gminy sąsiadujące z Lublinem – 3 490,29 zł
Pozostałe gminy – 3 082,13 zł
Już teraz oblicz swoją dopłatę w programie MdM w naszym kalkulatorze dofinansowania!