Zielona energia w innogy / E.ON

Innogy część sprzedawanej przez siebie energii pozyskuje ze źródeł odnawialnych. Firma ma w swojej ofercie możliwość korzystania w 100% z prądu, który został wyprodukowany w elektrowniach wodnych, wiatrowych lub źródeł geotermalnych.
Innogy część sprzedawanej przez siebie energii pozyskuje ze źródeł odnawialnych. Firma ma w swojej ofercie możliwość korzystania w 100% z prądu, który został wyprodukowany w elektrowniach wodnych, wiatrowych lub źródeł geotermalnych.

W Polsce spółka rozwija i będzie rozwijała odnawialne źródła energii – fotowoltaikę przede wszystkim dla małych i średnich firm oraz lądowe elektrownie wiatrowe. Innogy ma już w Polsce farmy wiatrowe o łącznej mocy 226 MW, a kolejne inwestycje na 50MW są w zaawansowanym stadium przygotowania, inne – na wczesnym etapie ponad 360 MW.

Struktura paliw zużytych do produkcji energii sprzedanej przez innogy w 2015 roku

rwe-wykres kołowy

Zielona energia dla domu

Dla gospodarstw domowych innogy nie posiada obecnie ekologicznej taryfy.

Zielona energia dla firm

Innogy oferuje swoim klientom produkt energetyczny, który pochodzi w 100% ze źródeł odnawialnych. Mowa tu o ECO Prestige, produkcie dedykowanym klientom biznesowym. Mogą z niego skorzystać firmy i instytucje, których roczne zużycie energii przekracza 1,5 GWh. Produkt ECO Prestige jest adresowany do klientów biznesowych, którzy będą mieli do wyboru energię pochodzącą z elektrowni wodnych, lądowych i morskich farm wiatrowych, źródeł geotermalnych lub fotowoltaiki. Zakup energii w ramach ECO Prestige potwierdzony jest certyfikatami wystawianymi przez RWE Polska, STX Services i Association of Issuing Bodies oraz TÜV Rheinland Polska.