Zielona energia w Multimedia Energia

Multimedia Energia nie posiada obecnie własnych źródeł wytwórczych prądu, dlatego zakupuje go na giełdzie hurtowej. Zakupiona energia elektryczna pochodzi głównie z węgla kamiennego, węgla brunatnego i z odnawialnych źródeł energii. Te ostatnie stanowią 11,40% wszystkich źródeł.

Struktura paliw zużytych do produkcji energii sprzedanej przez Multimedia Energia w 2014 roku:

multimedia-wykres kołowy

Zielona energia dla domu

Na ten moment Multimedia Energia nie oferuje zielonych taryf dla klientów indywidualnych.

Zielona energia dla firmy

Również dla firm nie została przygotowana oferta zielonej energii.