Brak oświadczenia sprawcy kolizji? Nie ma winnego – co robić?

4.75 /5
(Ocen: 4)
Stłuczka na drodze może być dopiero początkiem naszych problemów. Co zrobić, gdy sprawca nie przyznaje się do winy? Albo po prostu uciekł z miejsca wypadku? Kłopotem może być też brak oświadczenia sprawcy kolizji lub błędy, które mogą sprawić, że będzie ono nieważne. Przeczytaj jak zachować się podczas kolizji lub wypadku i uniknij niepotrzebnych komplikacji w uzyskaniu odszkodowania!

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Odszkodowanie a brak oświadczenia sprawcy kolizji

Załóżmy, że doszło do kolizji na drodze, a winny nie zamierza złożyć oświadczenia w którym przyznaje się do winy. Jeśli jesteśmy jeszcze świeżo po zdarzeniu lepiej nie tracić czasu na przekonywanie sprawcy i niezwłocznie wezwać na miejsce patrol policji. Ta jedna decyzja oszczędzi nam później wielu nerwów. 

Po przyjeździe na miejsce kolizji funkcjonariusze dokonają reszty czynności, których efektem będzie notatka policyjna ze zdarzenia. Znajdzie się w niej opis zdarzenia, dane poszkodowanego i sprawcy a co najważniejsze dla nas – wskazanie winnego. Dzięki temu możemy zgłosić się do zakładu ubezpieczeniowego sprawcy o odszkodowanie z OC sprawcy. A jeśli szkoda klasyfikuje się od systemu BLS to likwidacją szkody zajmie się za nas nasz ubezpieczyciel.

Co w razie, gdy sprawca nie był ubezpieczony? Wtedy zgłaszamy szkodę do swojego ubezpieczyciela, a wypłatą odszkodowania zajmie się UFG.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Sprawca wypadku nie przyznaje się do winy lub uciekł – co wtedy?

Na brak oświadczenia sprawcy kolizji (bez względu czy nie przyznaje się do winy, czy zbiegł z miejsca zdarzenia) najlepszym wyjściem jest wezwanie policji. Notatka sporządzona przez funkcjonariusza będzie mogła być podstawą do dalszego dochodzenia roszczenia. Natomiast policja zajmie się ustaleniem, kto jest odpowiedzialny za szkodę. 

Gdy uda się ustalić sprawcę, wiemy już do kogo zgłosić szkodę. Jeżeli sprawca nie miał polisy OC, odszkodowanie wypłaci nam UFG. Tak samo będzie w razie nieznalezienia winnego przez policję.

Uwaga! UFG przy nieznanym sprawcy wypłaci nam tylko odszkodowanie osobowe (pokrywające koszty leczenia, rehabilitacji itd.). Wyłącznie przy wyjątkowo ciężkich obrażeniach (gdzie rozstrój zdrowia trwa dłużej niż 14 dni) lub śmierci UFG zgodzi się wypłacić odszkodowanie za uszkodzony pojazd, lub inne mienie.

Szkoda parkingowa a sprawca nieznany

Przy drobnych szkodach brak sprawcy oznacza dla nas pokrycie szkody majątkowej z własnej kieszeni. A nawet gdy uda nam się ustalić winnego np. przy szkodzie na parkingu, to ubezpieczyciel może nam nie wypłacić odszkodowania jeżeli kwota wynosi tyle, ile franszyza integralna (czyli limit do którego TU nie odpowiada za szkody).

Gdyby ubezpieczyciela sprawcy nie obejmowała odpowiedzialność odszkodowawcza, to pozostaje nam zwrócić się o odszkodowanie bezpośrednio do samego winnego szkody. Niestety taka sprawa może skończyć się w sądzie, jeżeli nie uda się rozwiązać sporu polubownie.

Czy można zgłosić kolizję po fakcie?

Tak. Fakt zajścia zdarzenia drogowego możemy zgłosić na policję w dowolnym momencie. Obowiązkiem funkcjonariuszy policji będzie wszędzie dochodzenia, którego celem będzie ustalenie przebiegu zdarzenia. 

Jednak zwlekając zbyt długo ze zgłoszeniem kolizji, ryzykujemy zatarciem śladów o zdarzeniu. Świadkowie mogą zapomnieć o kolizji a nagrania z kamer ulec zniszczeniu. Jeśli ustalenia policji mają być podstawą do uzyskania odszkodowania, to musimy pamiętać też o przedawnieniu roszczenia. 

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy kolizji następuje po 3 latach o zajścia zdarzenia. Gdy zdarzenie drogowe jest przestępstwem (np. wypadek pod wpływem alkoholu), to przedawnienie mija po 20 latach o jego zajścia.

Podczas likwidacji szkody z polisy AC np. przy odszkodowaniu za kradzież pojazdu mamy znacznie mniej czasu na zgłoszenie. Ubezpieczyciele w OWU określają ile mamy czasu na zgłoszenie szkody – czasem wynosi to tylko 24 godziny, niekiedy mamy czas do 7 dni.

Kiedy oświadczenie sprawcy kolizji jest nieważne?

Oświadczenie nie ma zastosowania, gdy doszło do wypadku. Różnica między wypadkiem a kolizją polega na tym, że w wyniku kolizji nikt nie ucierpiał. Jeżeli doszło do wypadku mamy obowiązek wezwać policję i w miarę swoich możliwości pomóc osobom poszkodowanym i zabezpieczyć miejsce zdarzenia.

Kiedy wezwać policję na miejsce zdarzenia

W razie kolizji oświadczenie sprawcy będzie głównym dowodem upoważniającym nas do uzyskania odszkodowania. Spisując oświadczenie, upewnijmy się, czy dane które podaje nam sprawca, są aktualne i prawdziwe. W razie wątpliwości lepiej wezwać policję. 

Fałszywe dane w oświadczeniu sprawcy lub błędy mogą utrudnić nam otrzymanie odszkodowania! Dlatego przygotowaliśmy przydatny wzór do pobrania:

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Jak zachować się przy kolizji lub wypadku, aby uniknąć problemów?

Nie każda kolizja musi się skończyć interwencją policji. Jeśli możemy się dogadać, to sprawę możemy szybko załatwić, sporządzając oświadczenie sprawcy kolizji. Nie jest to skomplikowane, ale należy zwrócić uwagę na trzy rzeczy:

  • w oświadczeniu musi być jasno wskazane, kto i do czego się przyznaje (do spowodowania kolizji oczywiście),
  • zweryfikujmy dane sprawcy z tymi na jego dokumentach,
  • sprawdźmy, czy posiada ważne ubezpieczenie OC.

Nie zawsze jednak mamy tę wygodę, aby nie wzywać policji na miejsce zdarzenia. Jeśli np. ktoś ucierpiał w zdarzeniu mamy obowiązek zadzwonić pod numer alarmowy i czekać na przyjazd funkcjonariuszy. Jeżeli mamy wątpliwości co do trzeźwości kierowcy, także należy wezwać policję.