Dopłata do szkody w pojeździe

5 /5
(Ocen: 5)
dopłata do szkody w pojeździe

Mieliście wypadek lub kolizję z winy innego kierowcy i otrzymaliście zaniżone odszkodowanie OC? Jeżeli nie upłynęły jeszcze 3 lata od otrzymania decyzji o przyznaniu świadczenia, nie zdążyliście zawrzeć ugody z ubezpieczycielem i nie przedłożyliście mu rachunków za naprawę uszkodzonego samochodu, przysługuje Wam dopłata do szkody w pojeździe – nawet, jeśli pieniądze są już na Waszym koncie. Zobaczcie, jak skutecznie ubiegać się o dopłatę do szkody rzeczowej.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Przyczyny zaniżonego odszkodowania z OC

Dla kancelarii odszkodowawczych zaniżone odszkodowania to żadna nowość. Chleb powszedni można powiedzieć. Natomiast dla przeciętnego kierowcy, który nie dość, że ucierpiał w wypadku, to jeszcze musi zmagać się z formalnościami, otrzymanie kosztorysu bywa jak kubeł zimnej wody wylany na głowę w najmniej oczekiwanym momencie. Musicie wiedzieć, że zdecydowana większość poszkodowanych otrzymuje zaniżone odszkodowania z OC.

W branży ukształtował się nawet pogląd, że pierwszą wycenę ubezpieczyciela należy traktować jako propozycję – zaproszenie do negocjacji i przedstawienia własnego żądania wraz z dowodami, a nie jako stricte decyzję (oczywiście z praktycznego punktu widzenia, bo z prawnego jest to merytoryczne odniesienie się do sprawy, co ma znaczenie m.in. dla rozpoczęcia biegu przedawnienia). Jeśli stało się i otrzymaliście niesatysfakcjonującą Was wycenę szkody, przeanalizujcie dokładnie treść wydanej decyzji i kosztorys. Ubezpieczyciele stosują kilka praktyk, które skutkują zaniżeniem odszkodowania. Jeśli takie zauważycie, będą one stanowiły podstawę ewentualnej reklamacji.

 • Amortyzacja, czyli obniżenie wartości nowych części o stopień zużycia starych – chociaż Sąd Najwyższy uznał tę praktykę za niedopuszczalną, to niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe nadal ją stosują bez nazywania jej stricte „amortyzacją”. Dlatego koniecznie zwróćcie uwagę, czy w Waszym kosztorysie nie znalazły się jakieś tajemnicze rabaty i potrącenia.
 • Tanie zamienniki zamiast części oryginalnych – jeśli w Waszym samochodzie były zamontowane części oryginalne, to w procesie likwidacji szkody też należy takich użyć. Orzecznictwo jest co do tego zgodne. Ubezpieczyciel może zaproponować Wam w kosztorysie nieco tańsze, ale podobnej jakości części pochodzące od dostawców producenta albo tanie zamienniki, których jakość bywa znacznie niższa.
 • Najniższa stawka za roboczogodzinę – ubezpieczyciele sporządzają wyceny napraw, korzystając ze specjalnych katalogów i programów eksperckich, które zawierają m.in. uśrednione stawki za roboczogodzinę w różnych regionach kraju. Dlatego warto sprawdzić, czy zastosowana w Waszym kosztorysie stawka odpowiada realiom rynkowym. Najlepiej poprosić pobliski serwis samochodowy o niezależną wycenę naprawy.
  Naprawa uszkodzonych elementów – naprawa części zamiast ich wymiany na nowe może znacząco obniżyć koszty likwidacji szkody, czego rezultatem jest obniżone odszkodowanie. Pamiętajcie, że niektórych elementów producent nie zaleca naprawiać. Poza tym naprawa zamiast wymiany może dodatkowo przyczynić się do utraty wartości handlowej pojazdu.
 • Zaniżenie wartości pojazdu – ta praktyka ma znaczenie przy szkodzie całkowitej. Odszkodowanie wyliczane jest wówczas według różnicy pomiędzy wartością samochodu sprzed zdarzenia szkodowego i po nim. Jeśli rzeczoznawca ubezpieczyciela zaniży wartość rynkową pojazdu sprzed wypadku (np. nie uwzględni dodatkowego wyposażenia) albo przeciwnie – zawyży wartość wraku, to wysokość świadczenia będzie odpowiednio niższa.
 • Uwzględnienie jedynie szkody w pojeździe – pamiętajcie, że odszkodowanie z OC sprawcy będzie rekompensować tyle, ile udowodnicie i obejmować takie świadczenia, o które zawnioskujecie. Niestety, poszkodowani, którzy w procesie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych nie korzystają z pomocy prawnika, rzadko wiedzą, o jakie świadczenia i w jakiej wysokości mogą się ubiegać. A przysługuje ich całkiem sporo. Z OC sprawcy wypadku możecie zlikwidować zarówno szkodę rzeczową, jak i osobową – majątkową (np. zwrot kosztów leczenia) i niemajątkową (zadośćuczynienie za doznaną krzywdę). Należy się Wam pojazd zastępczy na czas naprawy oraz odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej samochodu. Jednak nie macie co liczyć, że towarzystwo ubezpieczeniowe będzie Was namawiać do skorzystania z całego wachlarza uprawnień 😊.
 • Niepokrycie całości kosztów wynajmu samochodu zastępczego – ubezpieczyciel może starać się udowodnić, że nie potrzebowaliście korzystać z pojazdu zastępczego przez cały, udokumentowany okres i ująć w kosztorysie tylko część poniesionych kosztów najmu.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Zaniżone odszkodowanie OC – co dalej?

Przede wszystkim, nie składajcie broni. To Wy jesteście poszkodowani i na pewno nie powinniście dopłacać do szkody z własnej kieszeni ani rezygnować z naprawy pojazdu i sprzedać go za grosze. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma obowiązek w pełni zrekompensować wszystkie poniesione przez Was wskutek zdarzenia straty. Nie musicie zgadzać się ze stanowiskiem zakładu ubezpieczeń. Jego decyzja nie jest ostateczna i przysługuje Wam od niej odwołanie. Nawet, jeśli otrzymaliście już pieniądze na konto, wciąż macie szansę na dopłatę do szkody w pojeździe.

Warunki otrzymania dopłaty do szkody w pojeździe

Aby ubiegać się o dopłatę do szkody w pojeździe od ubezpieczyciela sprawcy, muszą zostać spełnione łącznie 4 przesłanki:

 • Roszczenie nie przedawniło się – nie upłynęły 3 lata od dnia otrzymania decyzji ubezpieczyciela w przedmiocie wypłaty odszkodowania lub odmowy spełnienia świadczenia.
 • Kosztorys zawiera błędy, nieścisłości lub zapisy budzące Wasze wątpliwości (pisaliśmy o nich na początku artykułu).
 • Nie doszło do zawarcia ugody z ubezpieczycielem – ugoda jest równoznaczna ze zrzeczeniem się dalszych roszczeń.
 • Nie przedstawiliście ubezpieczycielowi dokumentów udowadniających poniesione koszty.

Dopłata jest możliwa zarówno, gdy doszło do szkody częściowej, jak i całkowitej, a także w sytuacji, gdy zdążyliście już sprzedać przedmiotowy samochód. Do dochodzenia roszczenia nie jest wymagana naprawa auta z wypłaconego odszkodowania. Jeśli doszło do szkody całkowitej i nie posiadacie już pojazdu, to konieczna będzie dokumentacja fotograficzna wraku (powinien posiadać ją ubezpieczyciel).

Jak uzyskać dopłatę do szkody w pojeździe?

Od niekorzystnej decyzji ubezpieczyciela przysługuje Wam reklamacja. Pismo takie powinno zawierać Wasze żądanie, czyli adekwatną kwotę odszkodowania – taką, która zrekompensuje całą szkodę. Oczywiście roszczenie musicie odpowiednio uzasadnić, dołączając do pisma dowody. Mogą nimi być np. wycena naprawy w warsztacie z Waszej okolicy, ekspertyza niezależnego rzeczoznawcy, cenniki dystrybutorów części, ogłoszenia sprzedaży samochodów takich, jak Wasz itd. Ubezpieczyciel ma maksymalnie 30 dni od momentu otrzymania reklamacji, by odnieść się do Waszego żądania. Zobowiązuje go do tego przepis art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, termin ten może ulec wydłużeniu do 60 dni po uprzednim poinformowaniu Was o przyczynach opóźnienia i okolicznościach, które muszą zostać ustalone w sprawie. Jeśli w tym czasie nie otrzymacie odpowiedzi, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z Waszą wolą. Ale na to raczej nie macie co liczyć 😉.

Jeżeli odwołanie nie przyniesie skutku i reklamacja zostanie odrzucona, warto skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego, składając wniosek o bezpłatną interwencję lub pozasądowe rozwiązanie sporu. Możecie też od razu dochodzić swoich racji na drodze sądowej, jednak zanim złożycie pozew, rozważcie skonsultowanie Waszej sprawy z dobrą firmą lub kancelarią odszkodowawczą. Przedstawiciel kancelarii może stać się Waszym pełnomocnikiem, sporządzać pisma procesowe, negocjować z ubezpieczycielem i reprezentować Was w sądzie. Firmy odszkodowawcze znają aktualne orzecznictwo i techniki działania zakładów ubezpieczeń. Jeśli poszukujecie firmy lub kancelarii do swojej sprawy, to zapraszamy do zapoznania się z Rankingiem firm i kancelarii odszkodowawczych.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Dopłata w ramach odkupu szkody

Dopłatę do otrzymanego, zbyt niskiego odszkodowania z OC możecie otrzymać nie tylko od ubezpieczyciela sprawcy, ale także od… firmy odszkodowawczej. Prawo do wyższego odszkodowania z tytułu szkody rzeczowej jest zbywalne. Jeśli dana kancelaria oferuje tzw. „odkup szkody”, po indywidualnych ustaleniach możecie przenieść na nią roszczenia odszkodowawcze w zamian za umówione wynagrodzenie, podpisując umowę o cesji wierzytelności. Na taką czynność prawną zezwalają przepisy kodeksu cywilnego, dotyczące zmiany wierzyciela (art. 510 i następne). W efekcie nie musicie czekać na dopłatę, brać udziału w bataliach sądowych ani ponosić dodatkowych kosztów procesu. Jeżeli chcecie pozbyć się Waszego problemu szybko, trwale i co ważne – odpłatnie i bez czekania tygodniami na dopłatę, „sprzedaż” szkody to optymalna opcja. Wystarczy skontaktować się z kancelarią odszkodowawczą i przybliżyć swoją sprawę. Zostaniecie poproszeni o przesłanie dokumentów związanych z likwidacją szkody: kosztorysu naprawy, decyzji ubezpieczyciela oraz umowy sprzedaży pojazdu, gdy nie jesteście już jego właścicielami.

Dopłata do szkody od kancelarii – co dalej?

Jedyne, co musicie zrobić po otrzymaniu pieniędzy, to rozliczyć się ze skarbówką na podstawie PIT-u, który powinniście otrzymać z początkiem kolejnego roku. Kancelaria odszkodowawcza we własnym zakresie sprawdzi, czy roszczenie nie jest przedawnione i ile odszkodowania się należało oraz rozpocznie negocjacje z ubezpieczycielem, a jeśli nie doprowadzą one do kompromisu, złoży pozew do sądu. Może się zdarzyć, że dostaniecie wezwanie na rozprawę w celu przesłuchania w charakterze świadka. Sąd będzie chciał Was dopytać o okoliczności zdarzenia szkodowego. Jeżeli zostaniecie wezwani na rozprawę, macie obowiązek się na niej stawić. Jednak nie martwcie się na zapas, bo w Polsce sądy są dalekie od „dręczenia” świadków, a sposób ich przesłuchiwania przez pełnomocników stron ma niewiele wspólnego ze strategiami stosowanymi przez prawników, które znacie z amerykańskich filmów.

Cesja może dotyczyć tylko szkody rzeczowej (czyli właśnie dopłaty do szkód w pojeździe). Nie możecie sprzedać innemu podmiotowi np. prawa do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu szkody osobowej, kancelaria poprowadzi Waszą sprawę, działając jako pełnomocnik.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments