Franszyza integralna a redukcyjna – ich wpływ na odszkodowanie

5 /5
(Ocen: 3)
Załóżmy, że doszło do szkody i staramy się o odszkodowanie z ubezpieczenia. Zaglądamy do OWU a tam zgodnie z umową pojawiają się takie sformułowania jak franszyza integralna lub redukcyjna. Nic nam one nie mówią? To źle, bo od franszyzy zależy jaką wysokość odszkodowania zostanie nam wypłacona. Dowiedz się, na czym polega franszyza ubezpieczeniowa!

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Co to jest franszyza?

Starając się o odszkodowanie majątkowe (np. za zalanie domu, uszkodzenie pojazdu), zwykle spotkamy się z franszyzą w umowie ubezpieczenia. Franszyza to po prostu określona wartość o którą z góry jest obniżone odszkodowanie lub za którą wcale nie wypłaca odszkodowania

Dla poszkodowanego obecność franszyzy w OWU może być co najmniej irytująca. Pojawia się ona zwykle przy polisach dobrowolnych: ubezpieczeniu AC, OC w życiu prywatnym, ubezpieczeniu NNW. Dzięki temu, że franszyza zmniejsza liczbę szkód i ryzyko ubezpieczyciela zmniejsza się też wysokość składki dla klientów. 

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Franszyza integralna

Jeśli w OWU występuje franszyza integralna (warunkowa), to ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania, jeżeli szkoda nie przekroczy określonej wartości. Innymi słowy, franszyza integralna zwalnia zakład ubezpieczeniowy z odpowiedzialności odszkodowawczej do pewnej kwoty.

Wystarczy tylko, aby wartość szkody przekroczyła kwotę franszyzy integralnej, aby ubezpieczyciel wypłacił nam całość odszkodowania. Zapis o franszyzie integralnej występuję tam, gdzie istnieje duże ryzyko niewielkiej szkody częściowej – np. drobne otarcie lakieru przy szkodzie parkingowej

Przykładowo franszyza integralna to 300 zł według umowy AC lub OC (albo innej dowolnej). Nasza szkoda wynosi 250 zł, zatem nie otrzymamy od ubezpieczyciela nawet złotówki odszkodowania. Gdyby jednak nasz szkoda wynosiła 350 zł, to zakład ubezpieczeniowy wypłaci nam całą sumę. 

Uwaga! W interesie ubezpieczyciela może być w takich sytuacjach “wpychanie” wartości szkody pod limit franszyzy integralnej – tak, aby nie wypłacić świadczenia. Sprawdźmy zatem, czy wartość szkody nie jest zaniżona. Jeżeli naprawa np. zarysowanego zderzaka wyniesie w rzeczywistości więcej, to warto złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jako dowód pokazując fakturę od wartsztatu w którym naprawiliśmy element.

Franszyza redukcyjna

Drugim rodzajem franszyzy jest franszyza redukcyjna. W jej innym określeniu znajdziemy najlepsze wytłumaczenie, na czym ona polega. Otóż franszyza redukcyjna lub bezwarunkowa działa zawsze (bezwarunkowo właśnie) i pomniejsza wysokość odszkodowania o stałą część (zwykle określony procent, ale może być to też stała kwota).

Przykładowo szkoda wynosi 5000 zł i na tyle wycenił ją rzeczoznawca. Natomiast franszyza redukcyjna w OWU to 10% kwoty odszkodowania. Zatem zakład ubezpieczeń wypłaci nam odszkodowanie pomniejszone o franszyzę redukcyjną (10%) – co daje nam 4500 zł.

Franszyza redukcyjna funkcjonuje na zasadzie określonego udziału własnego klienta w ubezpieczeniu. Może to być np. stała kwota (np. 500 zł) lub procent (np. 10%) o którą zawsze jest pomniejszane odszkodowanie.

Franszyza redukcyjna – jak odzyskać jej równowartość?

Jeżeli szkoda dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia, to odzyskanie franszyzy będzie praktycznie niemożliwe. Jedyną sytuacją, gdy istnieje na to szansa, to sytuacja, gdy szkoda została wyrządzona osobie trzeciej. Oto jakby to wyglądało na przykładzie. 

Doszło do kolizji w której uszkodzeniu uległo nasze auto (wyceniane na 10 000 zł). Sprawca zdarzenia posiada ubezpieczenie, z którego szkoda została zlikwidowana, jednak w OWU widnieje zapis, że klienta obowiązuje franszyza redukcyjna w wysokości 10%.

Zatem o tyle procent zostało nam potrącone odszkodowanie. Zamiast otrzymać 10 tys. zł, otrzymaliśmy wpłatę 9 tys. zł. Po pozostałą kwotę rekompensaty (1000 zł) zwracamy się bezpośrednio do sprawcy. Gdyby ten nie chciał wypłacić należnej nam części odszkodowania, możemy skierować sprawę do sądu.

Podobnie w przypadku franszyzy integralnej – gdy ubezpieczyciel sprawcy szkody nie wypłaci nam odszkodowania, to odpowiedzialność odszkodowawcza trafia bezpośrednio w ręce winnego powstania szkody.

Po co jest franszyza ubezpieczeniowa?

Franszyza integralna minimalizuje liczbę drobnych szkód, co przekłada się na mniejsze koszty dla ubezpieczycieli (likwidacja szkód jest mniej pracochłonna). To z kolei oznacza niższe składki za polisy dla klientów. 

Franszyza redukcyjna natomiast dzieli odpowiedzialność za szkodę na ubezpieczyciela i samego ubezpieczonego. Zatem zachęca samego klienta do zapobiegania powstaniu szkody.

Franszyza ubezpieczeniowa jest jednym ze sposobów na radzenie sobie przez firmy ubezpieczeniowe z ryzykiem. Obok tych rozwiązań stosowane są też górne limity odpowiedzialności odszkodowawczej (suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna). Dzięki skutecznemu zarządzaniu ryzykiem ubezpieczyciel może oferować atrakcyjniejsze polisy.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Franszyza integralna a redukcyjna – podsumowanie

  • franszyza (nie mylić z franczyzą) określa udział osoby ubezpieczonej w odszkodowaniu i dzieli się na dwa rodzaje,
  • franszyza integralna (warunkowa) określa, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność pod warunkiem, że wartość szkody przekroczy określony minimalny limit (np. 500 zł),
  • franszyza redukcyjna (bezwarunkowa) określa o jaki procent (lub stałą kwotę) odszkodowanie jest zmniejszane bez względu na jego wysokość,
  • franszyzę redukcyjną w przypadku odszkodowania możemy uzyskać od sprawcy odpowiedzialnego za szkodę,
  • celem franszyzy ubezpieczeniowej (redukcyjnej i integracyjnej) jest zmniejszenie ryzyka i zwiększenie atrakcyjności oferty ubezpieczeniowej.