Odszkodowanie od zarządcy drogi – jak uzyskać?

4.88 /5
(Ocen: 8)
Dziura w jezdni uszkodziła twój samochód? Masz prawo uzyskać odszkodowanie od zarządcy drogi! Lepiej nie zwlekać z wysłaniem wniosku i niezwłocznie przystąpić do gromadzenia dowodów. Sprawdź w jakich sytuacjach należy Ci się odszkodowanie i co zrobić, żeby je uzyskać. Po szczegóły zapraszamy do poniższego artykułu.

Kim jest zarządca drogi?

Żeby uzyskać odszkodowanie od zarządcy drogi, musimy po pierwsze zidentyfikować, kim on jest. Zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarządcami dróg w Polsce są dla:

 • dróg krajowych – generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad;
 • dróg wojewódzkich – zarząd województwa;
 • dróg powiatowych – zarząd powiatu;
 • dróg gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta);
 • autostrad – generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad do czasu przekazania jej spółce w ramach umowy koncesyjnej (dla autostrad płatnych);
 • dróg wewnętrznych – właściciele, czyli np. spółdzielnie, wspólnoty, osoby fizyczne lub podmioty nimi władające (firmy);
 • chodników bezpośrednio przy granicy posesji – właściciele posesji;
 • chodników będących otoczeniem drogi publicznej – zarządca drogi publicznej (jeden z wyżej wymienionych podmiotów);
 • przystanków, torowisk tramwajowych – użytkujące dane miejsce zakłady komunikacyjne.

To do kogo należy droga, sprawdzimy choćby na mapie, wyszukując numer drogi. Przykładowo autostrady oznaczone są literą A (np. A1, A2 itd.). Drogi krajowe ekspresowe poprzedza litera S (np. S7, S5, S8).

Jak określić odpowiedzialność zarządcy drogi?

Odpowiedzialność zarządcy drogi – według art. 415 k.c. – opiera się na zasadzie winy. To znaczy, że odpowiedzialność odszkodowawcza pojawia się wtedy, gdy zarządca nie dopełnił swoich obowiązków i występują następujące konieczne przesłanki do powstania zobowiązania odszkodowawczego po stronie zarządcy drogi:

 • powstanie szkody (np. pęknięta szyba w aucie po najechaniu w dziurę na jezdni, złamana noga po poślizgnięciu się na nieodśnieżonym chodniku),
 • szkoda powstała wskutek zawinionego działania lub zaniechania zarządcy drogi wobec swoich ustawowych obowiązków,
 • między szkodą a zawinionym działaniem zarządcy istnieje związek przyczynowo-skutkowy (np. po najechaniu w ubytek jezdni, uszkodzeniu uległ zderzak samochodu).

Jakie obowiązki ma zarządca drogi?

Zidentyfikowaliśmy już, kto odpowiada za naszą szkodę i w jaki sposób można określić jego odpowiedzialność. Brakuje nam jeszcze opisu dokładnej listy obowiązków, jakie spoczywają na zarządcach. Dzięki niej określimy z powodu niedopełnienia jakich działań (lub ich zaniechania) możemy żądać odszkodowania od zarządcy drogi.

Zakres obowiązków zarządcy opisuje np. z art. 20 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W szczególności jest to:

 • utrzymanie drogi w należytym stanie,
 • wykonywanie prac remontowych, zabezpieczających w celu przywrócenia pierwotnego stanu nawierzchni,
 • prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu,
 • utrzymywanie nawierzchni w stanie wykluczającym narażenie uczestników ruchu na wypadek związany bezpośrednio z wykorzystaniem drogi, chodnika itd.,
 • koordynowanie prac w pasie drogowym,
 • przeprowadzenie okresowych kontroli nawierzchni,
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg,
 • oznakowanie i zabezpieczenie odcinków drogi wyłączonych z ruchu lub odcinków remontowanych,
 • w miejscach ryzyka wypadku z dziką zwierzyną umieszczanie odpowiedniego oznakowania.

Zakres obowiązków zarządcy drogi uzupełnia jeszcze art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tam znajdziemy takie czynności właściciela nieruchomości jak: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Jak uzyskać odszkodowanie od zarządcy drogi?

Możemy starać się o odszkodowanie od zarządcy drogi za uszkodzone auto lub odszkodowanie za poślizgnięcie się na oblodzonym chodniku. Najpierw musimy ustalić, kto jest podmiotem odpowiedzialnym. Po zgromadzeniu dokumentacji stanowiącej dowód w roszczeniu możemy wysłać wezwanie do zapłaty do zarządcy nieruchomości. 

Po wjechaniu w dziurę warto sprawdzić, czy uszkodzeniu nie uległy inne elementy pojazdu. Często na liście szkód w takich sytuacjach znajdziemy np. uszkodzone zawieszenie, układ kierowniczy, łożysko czy nawet miskę olejową.

W ramach roszczenia do zarządcy drogi możemy starać się o też o odszkodowanie osobowe na podstawie art. 446  § 1 – 4 Kodeksu cywilnego. W sytuacji, gdy doszło do wypadku i ktoś ucierpiał w skutek niedopełnienia obowiązków przez zarządcę mamy prawo uzyskać również zadośćuczynienie i pokrycie wszelkich kosztów leczenia czy rehabilitacji. Wliczając nawet ewentualną rentę.

Wniosek o odszkodowanie od zarządcy drogi wzór

Dla wygody naszych Czytelników przygotowaliśmy uniwersalny wniosek o odszkodowanie, który możemy wysłać np. do zarządcy nieruchomości lub drogi. W dokumencie należy podać takie informacje jak np. wysokość świadczenia do którego zapłaty wzywamy zarządcę drogi. Jest też w nim miejsce na opis zdarzenia, który ułatwi podjęcie decyzji przez podmiot odpowiedzialny za szkodę. Wzór do pobrania znajdziemy w linku poniżej (można go wypełnić od razu na stronie!)

Nie zapomnijmy też dołączyć dowodów na poniesiony koszty. Może to być kosztorys naprawy samochodu lub faktury za części. Jeżeli na miejsce wezwaliśmy policję, to na pewno warto załączyć notatkę policyjną.

Co robić, gdy ubezpieczyciel zarządcy drogi oferuje nam zaniżone odszkodowanie?

Oferowanie niższej niż nam się należy kwoty odszkodowania, to niestety częsty proceder wśród zakładów ubezpieczeń. Stosują oni zwykle zaniżone stawki robocizny lub liczą zakup części po rabacie, którego nie otrzymaliśmy. Na szczęście mamy w tej sytuacji jeszcze dwa asy w rękawie.

Po pierwsze możemy złożyć reklamację na decyzję ubezpieczyciela. W piśmie należy podać argumenty na to, że taka kwota odszkodowania nie rekompensuje poniesionych strat. Niekiedy zwykła odpowiedź na decyzję ubezpieczyciela wystarczy, aby ten podał wyższą wartość odszkodowania. Poniżej znajdziemy gotowy wzór do wysłania z podpowiedziami:

Co w sytuacji, gdy trafiliśmy na upartą firmę ubezpieczeniową zarządcy drogi? Wtedy najlepszym wyjściem będzie skorzystanie z usług solidnej kancelarii odszkodowawczej. Koszt wynagrodzenia takiej firmy pomagającej przy odszkodowaniu ponosimy tylko za wygraną sprawę i nie powinien wynosić więcej niż 20% uzyskanej kwoty.

Odszkodowanie od zarządcy drogi – informacje w pigułce

 • w ramach dochodzenia odszkodowania od zarządcy drogi musimy ustalić, do kogo należy obowiązek zarządzania danym odcinkiem nawierzchni, na którym doszło do szkody;
 • powstanie szkody musi wynikać przyczynowo z winy zarządcy drogi (niedopatrzenia lub zaniechania obowiązków) – np. gdy po najechaniu w dziurę uszkodziliśmy samochód;
 • roszczenie odszkodowawcze może dotyczyć tak samo szkód materialnych jak i osobowych (w tym zadośćuczynienia za doznane krzywdy i cierpienia);
 • to na poszkodowanym w głównej mierze spoczywa udokumentowanie poniesionych szkód i utraconych korzyści.