Rzeczoznawca samochodowy cennik – ile za niezależną ekspertyzę?

4.67 /5
(Ocen: 6)

W typowym procesie likwidacji szkody komunikacyjnej oględzin uszkodzonego pojazdu dokona rzeczoznawca samochodowy. Ekspert przysłany przez zakład ubezpieczeń oceni skalę uszkodzeń i sporządzi kosztorys naprawy samochodu. Na podstawie opinii biegłego ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie.

Niestety według raportów Rzecznika Finansów najwięcej wniosków klientów o interwencję wpływa w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych. Konsumenci skarżą się na zaniżone odszkodowania, kwalifikowanie szkody częściowej jako szkody całkowitej i wiele innych. Niewielu wie, że na większość problemów zaradzi niezależna ekspertyza rzeczoznawcy samochodowego.

W niniejszym artykule dowiesz się, ile kosztuje rzeczoznawca samochodowy i jak można wykorzystać opinię biegłego do uzyskania większego odszkodowania!

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Kto to rzeczoznawca samochodowy?

Rzeczoznawca samochodowy zajmuje się sporządzaniem ekspertyz i wydawaniem opinii w sprawie uszkodzeń lub awarii pojazdów mechanicznych. Jego opinie są podstawą do decyzji wydawanych przez zakłady ubezpieczeniowe oraz sądy. W ramach swojej pracy rzeczoznawca samochodowy:

 • określa uszkodzenia w pojeździe mechanicznym,
 • sporządza listę części wymagających naprawy lub wymiany,
 • proponuje optymalny sposób naprawy pojazdu, tak aby przywrócić go do sprawności sprzed wypadku.

Wszystkie te punkty znajdziemy w kosztorysie naprawy samochodu. Rzeczoznawca zamieszcza w nim swoje dane identyfikacyjne i dane pojazdu. Dla ubezpieczyciela i poszkodowanego najważniejsza będzie lista czynności i części wymagających wymiany lub naprawy wraz z określeniem ich ceny.

Jako poszkodowany możemy złożyć uwagi do sporządzonego przez rzeczoznawcę kosztorysu. Zwróćmy szczególnie uwagę na to, aby zastosowane części nie były gorszej jakości niż te przed wypadkiem lub z podane z cenami po rabacie.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Jak zostać rzeczoznawcą samochodowym?

Zasady nadania uprawnień sprawowania zawodu rzeczoznawcy samochodowego określa art. 79a Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Według tych przepisów rzeczoznawcą samochodowym może być osoba, która:

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • ma 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją (nie dotyczy osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach studiów w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej):
 • posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C;
 • nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
 • posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji;
 • została wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych.

Aktualną listę rzeczoznawców samochodowych znajdziemy tutaj. Skreślenie rzeczoznawcy samochodowego z listy następuje, gdy nie jest spełniony któryś z powyższych punktów, certyfikat rzeczoznawcy wygasł lub osoba pełniąca obowiązki biegłego zmarła.

Jak widać, zawód rzeczoznawcy samochodowego jest regulowany prawnie i nie każda osoba “z ulicy” może sporządzić kosztorys naprawy pojazdu. Dzięki temu, że prowadzona jest lista rzeczoznawców samochodowych, możemy upewnić się, czy osoba, która przyjdzie ocenić naszą szkodę w pojeździe, rzeczywiście jest tym, za kogo się podaje.

Ile kosztuje rzeczoznawca samochodowy? Cennik za ekspertyzę

Rzeczoznawcy samochodowi nie mają jednego z góry narzuconego cennika za swoje usługi. Koszt sporządzenia ekspertyzy zależny jest od celu w jakim jest wykonywana opinia i pracy jaką musi w nią włożyć rzeczoznawca samochodowy. Zamiast precyzyjnej ceny za usługi podawane są zwykle widełki.

Za samą uproszczoną wycenę samochodu osobowego cena usługi wynosi od 300 do 500 zł (ceny podawane z VAT). W przypadku kompleksowej oceny wartości rynkowej pojazdu rzeczoznawca samochodowy może wystawić nam rachunek na 800 zł do nawet 1500 zł.

Sporządzenie kosztorysu na potrzeby dochodzenia odszkodowania wynosi od 300 zł – 500 zł do ok. 1000 zł. Na wysokość opłaty za usługi rzeczoznawcy samochodowego ma tu wpływ rodzaj szkody: np. trudniejsza w wycenie jest szkoda całkowita niż częściowa. Albo typ pojazdu (osobowy, ciężarowy, bus itd.)

Likwidując szkodę z OC sprawcy kolizji, nie ponosimy żadnych kosztów związanych z wyceną naprawy pojazdu przez zakład ubezpieczeń. W przypadku niezależnej ekspertyzy rzeczoznawcy samochodowego – na potrzeby roszczenia odszkodowawczego –  możemy domagać się zwrotu poniesionych kosztów w sądzie.

Darmowa ekspertyza rzeczoznawcy samochodowego od kancelarii odszkodowawczej?

Wiele firm odszkodowawczych oferuje darmową analizę naszego roszczenia. W praktyce zwykle musimy przesłać do kancelarii część dokumentów opisujących zakres szkód. Przyda się na pewno notatka policyjna (jeżeli na miejscu była policja), oświadczenie sprawcy kolizji oraz kosztorys naprawy pojazdu.

Firma zajmująca się odszkodowaniami sprawdzi, czy roszczenie nie przedawniło się (zwykle na dochodzenie odszkodowania mamy 3 lata od dnia kolizji) i jakie są perspektywy na wygranie sprawy. Dlaczego tak robią? Bo jedyny wynagrodzenie jakie otrzymają, to prowizja od uzyskanego odszkodowania. Jeśli jesteśmy dla nich atrakcyjnym klientem, to sporządzą dla nas “darmowy” kosztorys (cena pewnie będzie wliczona w prowizję) i podejmą się negocjacji z ubezpieczycielem.

Jest zatem na co uważać, wybierając firmę odszkodowawczą. Dlatego przygotowaliśmy dla Was ranking firm i kancelarii odszkodowawczych wraz ze szczegółowymi recenzjami ich usług! Dzięki niemu masz szansę znaleźć solidną pomoc w dochodzeniu sprawiedliwego odszkodowania.

Ranking Firm Odszkodowawczych

Zaniżone odszkodowanie a etyka pracy rzeczoznawcy samochodowego

Mimo, że zawód rzeczoznawcy samochodowego jest regulowany prawnie, to statystyki Rzecznika Finansowego pokazują na poważny problem z zaniżaniem odszkodowań przez ubezpieczycieli. A trzeba przecież wskazać, że podstawą do wydania decyzji przez TU jest opinia rzeczoznawcy samochodowego.

Według statystyk w 2020 roku najwięcej wniosków (bo aż 37,3%) do Rzecznika Finansów wpłynęło w sprawie nieprawidłowości przy ubezpieczeniach komunikacyjnych. Głównymi powodami do skarg były:

 • odmowy wypłaty całości lub części odszkodowania,
 • opieszałe prowadzenie procesu likwidacji szkody,
 • nieuprawnione klasyfikowanie szkody jako szkody całkowitej,
 • problemy z uzyskaniem rekompensaty za najem pojazdu zastępczego,
 • problemy z odszkodowaniem za utratę wartości handlowej pojazdu.

Wielu poszkodowanych nie wie, że ma prawo dochodzić sprawiedliwego odszkodowania. W tym celu niekiedy wystarczy złożyć reklamację na decyzję ubezpieczyciela. Jako argument za zwiększeniem kwoty świadczenia warto przedstawić niezależną ekspertyzę rzeczoznawcy samochodowego (jeśli jest niezbędny) lub faktury udowadniające rzeczywistą cenę jaką musieliśmy zapłacić za przywrócenie pojazdu do stanu sprzed wypadku.

Zwrot za niezależną ekspertyzę – tylko, gdy mamy rację!

Warto wiedzieć, że jako poszkodowani możemy uzyskać zwrot poniesionych kosztów prywatnej ekspertyzy. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2019 roku (III CZP 99/18):

„Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy, jeżeli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania.”

Zgodnie z powyższą uchwałą SN musimy wykazać, że niezależna ekspertyza była niezbędna do skutecznego dochodzenia odszkodowania. Poza tym, w razie gdyby nasza ocena wysokości świadczenia była mylna (rację miałby ubezpieczyciel), to koszty ponosimy my.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Rzeczoznawca samochodowy – co warto wiedzieć?

 • opinie wydawane przez rzeczoznawcę samochodowego są podstawą do decyzji ubezpieczycieli i sądów,
 • zawód rzeczoznawcy samochodowego jest prawnie regulowany (osoba pełniąca obowiązki biegłego musi m.in. zostać wpisana na rządową listę rzeczoznawców samochodowych),
 • mimo regulacji i kodeksu pracy ubezpieczyciele często zaniżają odszkodowania, powołując się na ekspertyzy rzeczoznawców samochodowych,
 • jako klienci mamy prawo odwołać się od decyzji ubezpieczyciela i jeśli to niezbędne, przedstawić prywatną ekspertyzę na temat kosztów naprawy pojazdu;
 • koszt ekspertyzy rzeczoznawcy samochodowego wynosi od 500 zł do  ok. 1000 zł (z VAT) i zależny jest od tego jaki rodzaj pojazdu i szkód wycenia oraz ile czasu musi poświęcić na sporządzenie kosztorysu,
 • zgodnie z uchwałą SN z dnia 2 września 2019 roku (III CZP 99/18) powinniśmy uzyskać zwrot kosztów za niezależną ekspertyzę, gdy ta była niezbędna do skutecznego dochodzenia odszkodowania.