Wypadek pod wpływem alkoholu a odszkodowanie

4.75 /5
(Ocen: 4)
Jazda pod wpływem alkoholu skończyła się w 2020 roku śmiercią 327 osób a obrażeniami dla 2723 uczestników ruchu. Kierowcy prowadzący “na podwójnym gazie” muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami: pozbawieniem wolności, wysoką grzywną, a także utratą ubezpieczenia. Wtedy sprawca wypadku musi z własnej kieszeni pokryć odszkodowanie i zadośćuczynienie. A co, gdy do wypadku doszło w pracy albo na wakacjach? Wyjaśniamy to w naszym artykule!

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Jazda pod wpływem alkoholu – regulacje prawne w Polsce

Polskie regulacje prawne dotyczące alkoholu znajdziemy w Kodeksie karnym, stawie prawo o ruchu drogowym, a także ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W Polsce dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,2‰. Gdy stężenie alkoholu wynosi od 0,2‰ do 0,5‰ (lub od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 w wydychanym powietrzu), mówimy o stanie po spożyciu alkoholu. Jeżeli stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5‰ (lub wydychanym powietrzu jest go więcej niż 0,25 mg w 1 dm3), to mamy do czynienia ze stanem nietrzeźwości

Prowadzenie w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem i dotyczy wszystkich rodzajów pojazdów od samochodu po rower, łódź czy pojazdy rolnicze.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu

Karą za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu jest maksymalnie 30-dniowy areszt lub grzywna w wysokości do 5000 zł. W dodatku kierowca musi liczyć się z utratą prawa jazdy (od 6 miesięcy do 3 lat) i 10 punktami karnymi. Nie jest to najsurowszy wymiar kary, jeśli ocenić ryzyko jakie wiąże się z pijanym kierowcą na drodze. 

Natomiast kierowca prowadzący w stanie nietrzeźwości musi się szykować na znacznie poważniejsze konsekwencje. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi:

  • grzywna (do 2000 zł), ograniczenie wolności lub nawet kara więzienia do 2 lat,
  • zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata (możliwy zakaz dożywotni),
  • sankcja pieniężna w wysokości od 5000 zł do 60 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej,
  • 10 punktów karnych.

Kierowca-recydywista (który w swojej przeszłości dopuścił się jazdy pod wpływem alkoholu) może trafić za kratki nawet na 5 lat. Jeżeli doszło do wypadku, w którym poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu (lub zginął), sprawca może trafić do więzienia na 12 lat.

Odszkodowanie komunikacyjne a wypadek pod wpływem alkoholu

Za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu, kary dla kierowcy ulegają dalszemu zaostrzeniu. Na przykład bez względu na to, czy są poszkodowani, czy nie, to minimalna kara pieniężna wynosi wtedy 10 000 zł (maksymalnie 60 000 zł).

W dodatku, jeżeli wypadek jest bez ofiar śmiertelnych, to kara więzienia wynosi do 4,5 roku. A zakaz prowadzenia pojazdów zwiększany jest do minimum 3 lat do nawet 15 lat. Gdy kierowca prowadzący pod wpływem alkoholu spowoduje wypadek z uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią, to kara więzienia wyniesie od 2 lat do 12 lat. Poza tym zostanie mu zabrane dożywotnio prawo jazdy.

Kierowca prowadzący po alkoholu musi się też liczyć z utratą odszkodowania. Jeżeli nie jest sprawcą wypadku, może spodziewać się, że ubezpieczyciel uzna, iż przyczynił się do szkody. W sądach zwykle przyczynienie się do szkody (będąc po alkoholu) wynosi od 70%. I o tyle właśnie może zostać zmniejszone nasze odszkodowanie – nawet, gdy wypadek nie jest z naszej winy.

Jeżeli kierując pod wpływem alkoholu spowodujemy wypadek, to kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni. Nie chroni nas w takich sytuacjach ubezpieczenie OC, AC, NNW. W ich zapisach znajdziemy aneksy wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela, gdy ubezpieczony działał np. pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. 

Nadal mamy prawo, aby zakład ubezpieczeń zlikwidował szkodę z OC. Różnica w porównaniu do standardowej procedury likwidacji polega na tym, że TU zażąda od nas na pewno (na zasadzie regresu ubezpieczeniowego) zwrotu poniesionych kosztów.

Jeżeli nie przyczyniliśmy się do szkody (nawet będąc pod wpływem alkoholu), to uzyskamy całość odszkodowania oraz zadośćuczynienie. Warto jednak wiedzieć, że są to rzadkie przypadki, których rozpatrzenie na pewno będzie należało do sądu. Podstawowym warunkiem jest to, abyśmy to nie my spowodowali wypadek albo kolizję. Ubezpieczyciel “z marszu” uzna nasze przyczynienie się do szkody.

Odszkodowanie a wypadek po alkoholu z nie naszej winy

Osoby, które prowadziły pojazd pod wpływem alkoholu lub były pasażerem takiego kierowcy (zdając sobie sprawę ze stanu kierowcy), muszą liczyć się z wieloma problemami.

Spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości zwykle przekreśla szanse na odszkodowanie komunikacyjne – nawet gdy sam sprawca poważnie ucierpi w zdarzeniu. W razie śmierci takiego sprawcy, problemy z uzyskaniem zadośćuczynienia może mieć sama rodzina. Co więcej, przechodzi na nią dług jakim jest uregulowanie odszkodowania osobowego dla ofiar wypadku.

Jednak sam stan nietrzeźwości nie zwalnia zawsze w 100% z odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela. Po pierwsze nie możemy być sprawcami zdarzenia – wtedy stopień przyczynienia może spowodować, że zostaniemy pozbawieni całości odszkodowania. Np. jazda z osobą pod wpływem alkoholu oceniana jest na 50-70% przyczynienia się do szkody. W takich sprawach pomoc firmy odszkodowawczej będzie niedoceniona.

Co, gdy do wypadku pod wpływem alkoholu dojdzie na wakacjach?

Zwykłe odszkodowanie turystyczne nie obejmuje obrażeń, do których doszło pod wpływem alkoholu. Dlatego rosnącą popularnością cieszy się wykupienie za dodatkową opłatą klauzuli alkoholowej. Taka klauzula działa w razie poniesionych przez ubezpieczonego obrażeń, a nawet śmierci. Pokryje koszty leczenia i wypłaci odszkodowanie w razie nieszczęśliwego wypadku.

Klauzula alkoholowa nie chroni od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Jeżeli w wyniku naszych działań pod wpływem alkoholu ktoś inny dozna uszczerbku na zdrowiu – to szkody będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni.

Wypadek w pracy pod wpływem alkoholu

Zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy, karą za stawienie się pracę w stanie nietrzeźwości (lub picie alkoholu w czasie pracy) jest upomnienie, nagana, a nawet kara pieniężna. Jeżeli doszłoby do wypadku z naszej winy, to świadczenia na rzecz poszkodowanego pokrywamy z własnych funduszy. 

Jeśli jednak to my jesteśmy poszkodowani i nie przyczyniliśmy się do szkody, to alkohol nie przekreśla naszych praw do odszkodowania za wypadek w pracy. Muszą jednak zostać spełnione następujące warunki:

  • mimo, że będąc pod wpływem alkoholu, stan nietrzeźwości pracownika nie miał wpływu na zaistnienie wypadku,
  • pracownik faktycznie wykonywał swoją pracę w sposób należyty, a nietrzeźwość nie miała żadnego wpływu na zdolność do pracy,
  • nietrzeźwy pracownik nie przyczynił się w stopniu znacznym do wypadku.

W razie śmierci pracownika wykonującego swoją pracę w stanie nietrzeźwości rodzina nadal ma prawo na jednorazowe odszkodowania z ZUS.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy, który prowadził po spożyciu alkoholu?

Dochodzenie roszczeń powypadkowych jest trudniejsze ze względu na ocenę szkód osobowych przez biegłych rzeczoznawców. Jednak zasady są takie same jak np. przy odszkodowaniach majątkowych. Najpierw informujemy ubezpieczyciela o szkodzie. Ten przysyła swojego przedstawiciela, i zwykle po 30 dniach powinniśmy otrzymać odszkodowanie. 

Niestety nie zawsze jest tak łatwo. Często ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie. Triki zakładów ubezpieczeniowych bywają różne, ale na wszystkie z nich można złożyć reklamację. Np. gotowy wzór możesz pobrać poniżej:

W szkodach osobowych zapewne przyda się też wiedzieć jak napisać sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika. Wzór do pobrania znajdziemy tutaj:

Samo złożenie wypełnionego dokumenty to za mało. Trzeba wiedzieć jakie argumenty skutecznie podważą decyzję ubezpieczyciela. Nie wystarczy mieć rację, trzeba jeszcze ją udowodnić i prawidłowo przedstawić. Dlatego warto poszukać dobrej firmy odszkodowawczej.

Solidne kancelarie odszkodowawcze pomagają uzyskać maksymalne odszkodowanie i prowadzą naszą sprawę od początku aż do samego końca (nawet, gdyby nasze roszczenie miało trafić do sądu). W dodatku wynagrodzenie płacimy tylko za wygraną.

Rynek usług doradca odszkodowawczego dopiero się rozwija. Dlatego warto wiedzieć też, na co uważać wybierając firmę zajmującą się odszkodowaniami. Nie każda kancelaria odszkodowawcza będzie właściwa dla naszej sprawy!