Odszkodowania majątkowe – za jakie szkody?

4.67 /5
(Ocen: 6)

Skradziono Wam samochód? Ktoś włamał się do Waszego domu i ukradł cenne mienie? Sąsiad z góry zalał Wam łazienkę, uszkadzając sufit i wyposażenie? W wyniku pożaru utraciliście dorobek życia? Zobaczcie, w jakich sytuacjach należy się Wam odszkodowanie majątkowe, do kogo kierować roszczenie i na co zwrócić uwagę, by dochodzenie roszczeń było skuteczne.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Czym jest szkoda majątkowa?

Szkodą są wszelkie uszczerbki w dobrach lub interesach prawnie chronionych, których doznaliście wbrew swojej woli. To podstawowa przesłanka odpowiedzialności i kluczowe pojęcie w terminologii odszkodowawczej. Wachlarz strat, które możecie ponieść jest bardzo szeroki, dlatego prawo przewiduje różne rodzaje szkód:

 • szkody osobowe, wynikające z naruszenia dóbr osobistych:
  – szkody majątkowe, prowadzące do uszczerbku w majątku, np. poniesione koszty leczenia wskutek wypadku komunikacyjnego;
  – szkody niemajątkowe (inaczej krzywda), czyli doznane cierpienie psychiczne i fizyczne, wynikające np. z długotrwałego leczenia lub śmierci najbliższej osoby;
 • szkody w mieniu (inaczej szkody majątkowe rzeczowe) – uszczerbki w majątku, wynikające z naruszenia prawa własności i innych praw majątkowych. Są to straty poniesione wskutek pożaru, powodzi, uszkodzenia lub zniszczenia mienia, kradzieży, naruszenia konkretnego prawa majątkowego etc.

Z kategorią odszkodowań majątkowych naturalnie wiąże się pojęcie szkody majątkowej. Jest ona uszczerbkiem w dobrach i interesach, które:

 • mają wartość majątkową, czyli możliwą do wyrażenia w pieniądzu;
 • nie mają wartości majątkowej, ale mogą być przywrócone do stanu sprzed zdarzenia szkodowego przez świadczenie pieniężne;
 • nie mają wartości majątkowej, ale doznane straty wiążą się z naruszeniem interesów majątkowych (np. koszty, które powstały w wyniku uszkodzenia ciała).

W orzecznictwie sądowym szkodę majątkową definiuje się jako różnicę między obecnym stanem majątkowym poszkodowanego a stanem, jaki by istniał, gdyby nie doszło do zdarzenia szkodowego. Szkoda majątkowa obejmuje:

 • stratę rzeczywistą (damnum emergens), polegającą na uszczupleniu Waszego majątku w wyniku zdarzenia (np. kradzież samochodu);
 • utracone korzyści (lucrum cessans), obejmujące wszystko to, co moglibyście osiągnąć, gdyby do zdarzenia szkodowego nie doszło (np. straty związane z brakiem możliwości zarobkowania, gdy skradziony samochód był taksówką).

W przypadku doznania szkody majątkowej, macie prawo domagać się jej naprawienia od sprawcy lub podmiotu odpowiedzialnego, czyli należy się Wam odszkodowanie. Sposoby i zakres naprawienia szkody ustawodawca uregulował w art. 361–363 i 440–448 kodeksu cywilnego. Pamiętajcie, że ciężar udowodnienia szkody i jej rozmiaru spoczywa na poszkodowanych, czyli na Was.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Czym jest odszkodowanie majątkowe?

Odszkodowania majątkowe dotyczą szkód w mieniu, czyli szkód majątkowych rzeczowych i przysługują pod warunkiem zawarcia z ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia dobrowolnego, która przewiduje ochronę i wypłatę świadczenia w określonej wysokości na wypadek zdarzenia szkodowego (np. zalania, pożaru, katastrofy budowlanej, kradzieży i innych zdarzeń – w zależności od polisy). Do tej grupy odszkodowań należeć będą m.in.:

 • odszkodowanie za kradzież pojazdu z AC,
 • odszkodowanie za zalany samochód,
 • odszkodowanie za kradzież lub włamanie do mieszkania albo domu,
 • odszkodowanie za zalanie lub zniszczenie nieruchomości.

Podsumowując, jeśli ktoś ukradł Wasz samochód, włamał się do domu i ukradł mienie czy doszło do zalania mieszkania, ale posiadacie zawartą umowę dobrowolnego ubezpieczenia, możecie ubiegać się o naprawienie szkody z tego tytułu.

Odszkodowanie za kradzież pojazdu z AC

Większość skradzionych samochodów nigdy nie powraca do swoich właścicieli, dlatego warto zabezpieczyć się na wypadek kradzieży pojazdu – zwłaszcza, gdy posiadacie auto nowe, o wysokiej wartości, parkujecie na ulicy, mieszkacie w większym mieście lub wiecie ze statystyk, że akurat Wasz model jest szczególnie atrakcyjnym celem złodziei. Nawet najbardziej zaawansowane zabezpieczenia antywłamaniowe nie zagwarantują Wam 100% ochrony przed przestępcami.

Odszkodowanie za kradzież pojazdu otrzymacie, jeżeli wykupiliście dobrowolne ubezpieczenie, obejmujące takie ryzyko. Może to być pełne ubezpieczenie autocasco (AC) albo ubezpieczenie tylko od ryzyka kradzieży samochodu, funkcjonujące pod różnymi nazwami, np. mini AC czy minicasco. Ta druga opcja jest znacznie tańsza. Ubezpieczenie zapewniające pomoc i odszkodowanie po kradzieży auta znajdziecie w ofercie wszystkich znanych towarzystw ubezpieczeniowych. Zwykle możecie je rozszerzyć, zyskując gwarancję pokrycia także innych kosztów związanych z utratą pojazdu.

Pamiętajcie, że jest to ubezpieczenie dobrowolne, więc poszczególni ubezpieczyciele mogą ustalać indywidualne warunki ochrony – wszystkie zdarzenia objęte ochroną oraz wyłączenia odpowiedzialności znajdziecie w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Koniecznie zerknijcie także na określony procentowo udział własny w odszkodowaniu oraz na listę krajów, w których ochrona nie obowiązuje ze względu na podwyższone ryzyko kradzieży.

Odszkodowanie za zalany samochód

Zmiany klimatu sprawiają, że coraz częściej dotykają nas ekstremalne zjawiska pogodowe. Media niejednokrotnie pokazują obrazy ulic, które zmieniły się w rzeki. Niestety największe problemy zaczynają się po tym, gdy woda opadnie. Podtopiony samochód może skończyć na złomie – szczególnie, jeżeli posiada nowoczesną elektronikę. Koszty naprawy często przekraczają jego wartość. W takich sytuacjach przydaje się ubezpieczienie AC, w ramach którego możemy otrzymać odszkodowanie za zalany samochód. Co zrobić, gdy zaleje nasz pojazd, a mamy AC?

 • nie zwlekajmy ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela – zróbmy to niezwłocznie (najlepiej w przeciągu 24 godzin),
 • sprawdźmy zapisy umowy i OWU polisy AC – czy przewiduje ona całkowitą ochronę w razie zalania auta,
 • nie starajmy się uruchomić zalanego pojazdu – jeżeli woda dostanie się do silnika czeka nas kosztowny remont, a nawet ryzyko odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Odszkodowanie za kradzież/włamanie do mieszkania/domu

Podstawowe ubezpieczenie mieszkaniowe chroni przed zdarzeniami losowymi mury i czasem także elementy stałe. Tymczasem kradzież to, po zalaniu, najczęściej występujące zagrożenie dla nieruchomości. Kradzież definiowana jest w OWU ubezpieczycieli różnie, ale na ogół jako dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia w celu przywłaszczenia, bez pozostawienia śladów użycia siły fizycznej lub narzędzi. Natomiast kradzież z włamaniem ma miejsce, gdy sprawca użyje siły, by dostać się do Waszego mieszkania lub domu, pozostawiając ślady „aktywności”, np. wybije okno czy wyważy drzwi. Jeszcze innym zdarzeniem jest rabunek, czyli usiłowanie lub dokonanie zaboru ubezpieczonego przedmiotu przez sprawcę, który w celu jego przywłaszczenia zastosował wobec Was przemoc lub groźbę jej natychmiastowego użycia, doprowadzając Was (lub innego domownika) do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Ostateczne brzmienie definicji zależy od zapisów w OWU.

Jeśli chcecie zabezpieczyć się skutecznie i w rozsądnej cenie oraz otrzymać odpowiednio wysokie odszkodowanie za kradzież/włamanie do mieszkania/domu, dokładnie czytajcie opisy ryzyk zawarte w OWU polisy oraz dobierzcie adekwatną do realnej wartości mienia sumę ubezpieczenia. Ochroną mogą być objęte ruchomości domowe i elementy stałe, zarówno te, które znajdują się w domu/mieszkaniu, jak również przedmioty w pomieszczeniach przynależnych, np. w garażu, piwnicy, domku dla gości etc.

Obecnie możecie zapewnić sobie naprawdę kompleksową ochronę, ale taka oczywiście kosztuje. Jeżeli chcecie ubezpieczyć dom na etapie budowy, musi on być w stanie surowym zamkniętym, czyli posiadać dach oraz stolarkę okienno-drzwiową. W przypadku posiadania zabezpieczeń, np. systemu alarmowego, możecie uzyskać zniżkę na polisę.

Analizując, czy doszło do kradzieży zwykłej, kradzieży z włamaniem czy rabunku, kierujcie się wyłącznie definicjami zawartymi w OWU polisy – nie analogicznymi pojęciami z kodeksu karnego, ponieważ ubezpieczyciele mają prawo nadawać pojęciom własne znaczenia! Większość ubezpieczycieli dla zakwalifikowania zdarzenia jako kradzieży z włamaniem wymaga użycia narzędzi lub siły oraz pozostawienia śladów włamania, co w prawie karnym nie stanowi znamienia przestępstwa o tej samej nazwie. Pamiętajcie też, że rabunek w praktyce ubezpieczeniowej to nie rozbój w rozumieniu prawa karnego, chociaż w niektórych OWU definicja brzmi podobnie.

Odszkodowanie za zalanie lub zniszczenie nieruchomości

Zalewanie mieszkań to prawdziwa zmora mieszkańców bloków. Wbrew pozorom, nie zawsze winny jest sąsiad, który zapomniał włożyć węża z pralki do wanny 😉. Przyczyną usterki mogą być błędy instalacyjne czy awarie sprzętów domowych, a w gronie potencjalnych winnych znaleźć się mogą spółdzielnia mieszkaniowa, zarządca budynku, deweloper, siła wyższa lub… Wy sami. Jak ustalić, kto ponosi winę za zalanie mieszkania? Czy należy się odszkodowanie za zalanie lub zniszczenie nieruchomości? Co robić, gdy sprawca nie posiada ubezpieczenia?

 • Jeżeli to Wy zawiniliście lub szkoda jest następstwem działania siły wyższej, to, czy i w jakiej wysokości otrzymacie odszkodowanie, zależy przede wszystkim od Waszej polisy ubezpieczeniowej, tj. od warunków, na które zgodziliście się, podpisując umowę. Dlatego warto dokładnie zapoznać się z OWU i zabezpieczyć się najlepiej już w momencie kupna czy najmu nieruchomości.
 • Jeżeli za zalanie odpowiada sąsiad z polisą OC lub inny, ubezpieczony podmiot, szkodę zgłaszacie u jego ubezpieczyciela, podając numer polisy mieszkaniowej. Tu znowu zwracamy uwagę, by uważnie czytać OWU, bo polisa może obejmować pokrycie strat tylko w obrębie danego (własnego) mieszkania, więc nie zlikwidujecie szkody z ubezpieczenia sąsiada zalewacza. W takim przypadku Wasz sąsiad będzie musiał z własnej kieszeni ponieść wszelkie, niezbędne koszty.

Na co zwrócić uwagę, kupując ubezpieczenie majątkowe?

Przede wszystkim czytajcie OWU. Zwróćcie uwagę:

 • co konkretnie podlega ochronie ubezpieczeniowej,
 • jakie obowiązki ciążą na Was w przypadku zaistnienia zdarzenia szkodowego,
 • ile wynosi suma ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota, do której odpowiada ubezpieczyciel (towarzystwa oferują różne warianty ubezpieczeń, aby kwota ta odpowiadała rzeczywistej wartości Waszego mienia),
 • jaki jest wymagany/deklarowany udział własny (procentowy lub kwotowy) – im większy, tym niższa składka, ale też mniejsza wysokość odszkodowania,
 • na sposób likwidacji szkody w przypadku odszkodowania z AC,
 • na wyłączenia, czyli sytuacje wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela (jeśli potrzebujecie szerszej ochrony, zapytajcie o to doradcę).

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Zaniżone odszkodowanie majątkowe – co dalej?

Zaniżone kosztorysy napraw uszkodzonego czy skradzionego mienia to żadne novum w praktyce ubezpieczeniowej. Jeśli odwołaliście się od decyzji ubezpieczyciela, a ten odrzucił reklamację, możecie zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego lub złożyć pozew w sądzie. Jeżeli nie chcecie uczestniczyć w tej walce sami, wsparciem służą kancelarie odszkodowawcze (sprawdźcie nasz: Ranking firm i kancelarii odszkodowawczych). Kancelaria może stać się Waszym pełnomocnikiem, zadba o Wasze interesy, doradzi, pomoże zebrać dokumentację i ocenić wysokość szkody. Może też zaproponować Wam odkup szkody rzeczowej w ramach cesji wierzytelności.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments