Odszkodowanie za kradzież pojazdu z AC

5 /5
(Ocen: 3)

W 2019 roku wszczęto w Polsce 8.706 postępowań w sprawie kradzieży samochodów. Oznacza to, że każdego dnia ponad 20 pojazdów staje się łupem złodziei. W co 5. sprawie organom ścigania udało się wykryć sprawcę*. Oczywiście nie oznacza to, że skradzione auto szczęśliwie powróciło do swojego właściciela, bo na happy end raczej nie macie co liczyć. Nawet najnowocześniejsze systemy antywłamaniowe nie są w stanie zagwarantować Wam 100% ochrony przed kradzieżą. Jednak możecie się zabezpieczyć, wykupując odpowiednią polisę. Gdy staniecie się ofiarami przestępstwa, możecie wówczas ubiegać się o odszkodowanie za kradzież samochodu od Waszego ubezpieczyciela. Jak zatem uzyskać odszkodowanie za kradzież pojazdu z AC?

Jak ubezpieczyć samochód od kradzieży?

Ryzyko kradzieży samochodu obejmuje praktycznie każde, dobrowolne ubezpieczenie autocasco (AC). Polisę AC możecie wykupić razem z obowiązkowym ubezpieczeniem OC – wtedy na pewno otrzymacie zniżkę. Jeśli posiadacie już polisę OC, ale zrezygnowaliście z zakupu AC ze względu na wysoką składkę, sprawdźcie, czy Wasz ubezpieczyciel oferuje możliwość dokupienia samej ochrony na wypadek kradzieży samochodu. Polisy takie funkcjonują u poszczególnych ubezpieczycieli pod różnymi nazwami, np. mini casco lub mini AC. Cena takiego ubezpieczenia jest znacznie niższa niż pełnego autocasco i wyliczana na podstawie indywidualnych warunków.

Chcąc ubezpieczyć auto od kradzieży, będziecie musieli spełnić określone warunki, przede wszystkim posiadać profesjonalne zabezpieczenie – posiadające pozytywną ocenę skuteczności Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (PIMOT). Są to 4 grupy rozwiązań, ujęte w wykazie urządzeń zabezpieczających pojazdy przed kradzieżą posiadających ocenę Skuteczności PIMOT:

 • systemy autoalarmowe,
 • immobilisery i blokady elektroniczne,
 • systemy lokalizacji i alarmowania,
 • systemy lokalizacji.

Umowa ubezpieczenia AC nie przechodzi na nowego nabywcę samochodu. Ulega rozwiązaniu z chwilą sprzedaży pojazdu. Jeśli sprzedaliście auto, a opłaciliście całą składkę na AC z góry, możecie złożyć wniosek do ubezpieczyciela o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, tj. za okres od sprzedaży do końca trwania umowy. Jeżeli w czasie trwania umowy otrzymaliście odszkodowanie z AC (zlikwidowaliście szkodę częściową), otrzymacie zwrot w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanej sumy ubezpieczenia. Szczegółów na temat zasad zwrotu składki w przypadku zbycia pojazdu szukajcie w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) dołączonym do polisy.

Czy warto wykupić ubezpieczenie od kradzieży samochodu?

Ubezpieczenie od kradzieży samochodu, jak chyba każdy typ ubezpieczenia majątkowego, podnosi poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że po prostu śpicie spokojniej. Ryzyko kradzieży pojazdu w szczególności dotyczy Was, jeżeli:

 • mieszkacie w dużym mieście lub w okolicy, w której statystycznie częściej dochodzi do kradzieży samochodów,
 • w nocy parkujecie auto na ulicy,
 • jesteście szczęśliwymi posiadaczami modelu, który bardzo często staje się łupem złodziei,
 • wciąż spłacacie kredyt za samochód,
 • zależy Wam na budowaniu dobrej historii ubezpieczeniowej.

Jak otrzymać odszkodowanie za kradzież pojazdu z AC?

Gdy skradziono Wasz samochód i chcecie ubiegać się o odszkodowanie z AC, koniecznie dokonajcie zgłoszenia zdarzenia na policji. Ubezpieczyciel, na etapie zgłaszania szkody, na pewno będzie wymagać od Was udowodnienia, że doszło do przestępstwa.

Pamiętajcie o terminach! AC należy do ubezpieczeń dobrowolnych, więc czas, jaki macie na zgłoszenie szkody, może różnić się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Termin ten znajdziecie w OWU, z którym zapoznawaliście się na etapie zakupu polisy. Niektórzy ubezpieczyciele żądają zgłoszenia kradzieży samochodu niezwłocznie, inni dają na to 7 dni.

Niezależnie od zapisów w OWU, lepiej zgłosić fakt kradzieży w ciągu 12h, dzwoniąc na podany w Waszej polisie numer telefonu. Konsultant infolinii powinien szczegółowo poinstruować Was, co robić dalej. Jeśli przegapicie termin z własnej winy, możecie mieć problem z otrzymaniem odszkodowania z AC. Sprawdźcie też, czy termin, który wyczytaliście z OWU, dotyczy zgłoszenia szkody wynikającej z kolizji/wypadku, czy faktu kradzieży. Najczęściej terminy te są odmienne.

Kiedy zostanie wypłacone odszkodowanie za kradzież pojazdu?

W zakresie terminu wypłacenia odszkodowania z AC, ubezpieczyciele są związani przepisami zawartymi w art. 817 § 1-3 kodeksu cywilnego. Co do zasady, odszkodowanie za kradzież samochodu powinno zostać wypłacone Wam w terminie 30 dni, przy czym ubezpieczyciel ma prawo ustalić termin dla Was korzystniejszy. Dzięki temu, może on przygotować atrakcyjniejszą ofertę. Jeżeli okazałoby się, że Wasza sprawa jest wyjątkowo skomplikowana (ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia jest niemożliwe w ciągu 30 dni), zakład ubezpieczeń ma obowiązek:

 • powiadomić Was pisemnie o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczenia;
 • wypłacić odszkodowanie lub wydać decyzję odmowną w ciągu 14 dni od momentu, gdy wyjaśnienie okoliczności sprawy stało się możliwe;
 • wypłacić bezsporną część odszkodowania w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Ile wynosi odszkodowanie za kradzież samochodu?

To zależy od umowy ubezpieczenia AC/mini casco/mini AC, którą zawarliście. Może ona przewidywać m.in. udział własny w szkodzie (zwykle ujęty procentowo) albo określoną sumę ubezpieczenia, czyli maksymalną wysokość odszkodowania. Gdy otrzymacie ofertę ubezpieczenia AC, koniecznie sprawdźcie w OWU, czy suma, na jaką ubezpieczacie samochód, dokładnie odpowiada jego wartości na dzień zawarcia umowy. Wartość pojazdu maleje z upływem czasu, więc w dniu powstania szkody może być niższa (często znacznie niższa w przypadku aut nowych) od sumy ubezpieczenia.

Dlaczego o tym mówimy? Jeśli rozważacie zaniżenie wartości pojazdu, żeby płacić niższą składkę, zastanówcie się dwa razy, czy faktycznie opłaca się to zrobić. Z drugiej strony, czy opłaca się zawyżyć wartość auta? Również – nie 😊. Zapłacicie więcej za ubezpieczenie, a odszkodowanie za kradzież samochodu zostanie wypłacone w wysokości nie większej niż wartość pojazdu w dniu dokonanej kradzieży. Poza tym towarzystwa ubezpieczeniowe i tak korzystają z uśrednionych standardów dla danej marki i modelu, więc w praktyce raczej trudno będzie Wam, bez udokumentowanej przyczyny, zawyżyć wartość pojazdu. W przypadku kradzieży samochodu fabrycznie nowego, kupionego w salonie i nie starszego niż 1 rok, ubezpieczyciele często deklarują wypłatę odszkodowania według wartości podanej na fakturze, by świadczenie umożliwiło Wam zakup nowego pojazdu.

W trakcie trwania umowy ubezpieczenia dokonaliście przeróbek lub doposażyliście samochód, co wpłynęło na istotny wzrost jego wartości? Koniecznie zgłoście ten fakt ubezpieczycielowi. Inaczej w przypadku kradzieży lub szkody całkowitej wysokość odszkodowania zostanie wyliczona na podstawie wartości wskazanej w zawartej umowie.

Kiedy odszkodowanie za kradzież samochodu nie zostanie wypłacone?

Każdemu, kto ubezpiecza auto od kradzieży, zależy, by otrzymać odszkodowanie w pełnej wysokości, dlatego unikajcie typowych „wpadek”, skutkujących wypłatą zaniżonego odszkodowania, a nawet odmową spełnienia roszczenia.

 • Nigdy nie zostawiajcie w samochodzie dokumentów (dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu) ani kluczyków lub innych urządzeń potrzebnych do otwarcia i uruchomienia pojazdu. Po zgłoszeniu faktu kradzieży auta, ubezpieczyciel zażąda od Was kluczyków i dokumentów. Nie dotyczy to sytuacji, gdy staliście się ofiarami rozboju w rozumieniu prawa karnego i np. wyrwano Wam z rąk torebkę/plecak/teczkę z kluczykami i dokumentami, a następnie skradziono pojazd.
 • Jeżeli użyczacie samochód znajomemu, zostawiacie go w serwisie samochodowym, wstawiacie do komisu celem sprzedaży etc. i w związku z tym musicie przekazać osobie trzeciej kluczyki i dowód rejestracyjny, koniecznie uzyskajcie potwierdzenie przekazania pojazdu na piśmie. W niektórych przypadkach kradzież pojazdu przekazanego osobie trzeciej stanowi podstawę wyłączenia odpowiedzialności, dlatego sprawdźcie, co jest napisane w Waszym OWU.
 • Idąc na siłownię, basen, salę zabaw, do restauracji etc., nie zostawiajcie dokumentów i kluczyków w miejscach ogólnodostępnych, np. w kieszeni kurtki w szatni, przebieralni, na wieszakach itd. Gdy kluczyki i dokumenty rozpłyną się w powietrzu razem z Waszym autem, ubezpieczyciel z pewnością będzie starał się udowodnić Wam rażące niedbalstwo i uchylić się od wypłaty odszkodowania.
 • Opuszczając samochód, nawet „tylko na sekundkę”, zawsze zamykajcie auto, uruchamiając zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, które zadeklarowaliście podczas zakupu polisy.

Oczywiście odszkodowanie za kradzież samochodu nie zostanie wypłacone, jeżeli szkoda jest następstwem Waszego umyślnego działania albo rażącego niedbalstwa. Zapis taki znajdziecie w każdym OWU, a moc prawną nadają mu przepisy zawarte w art. 827 § 1 kodeksu cywilnego. To Wy ponosicie odpowiedzialność za szkody, które powstały z Waszej winy, chociażby nieumyślnej. Do odmowy wypłaty odszkodowania z AC wystarczy niedbalstwo lub niedołożenie należytej staranności, czego przykładem niewątpliwie jest pozostawienie dokumentów czy kluczyków w pojeździe.

Inne sytuacje, w których nie otrzymacie odszkodowania z tytułu kradzieży auta w ogóle lub świadczenie zostanie odpowiednio obniżone, to:

 • kradzież jedynie elementów samochodu lub części wyposażenia (nie stricte pojazdu – chyba, że wykupiliście odpowiednie rozszerzenie ochrony),
 • zbyt niska suma ubezpieczenia (pisaliśmy o tym wyżej),
 • wcześniejsza likwidacja szkód w pojeździe,
 • kradzież samochodu poza granicami kraju, jeśli Wasza polisa przewiduje ochronę tylko na terenie Polski albo w państwach o podwyższonym ryzyku kradzieży, wskazanych w OWU (np. Mołdawia, Rumunia, Rosja, Białoruś).

Jak zapobiec kradzieży pojazdu?

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych to, powiedzmy sobie wprost, nic przyjemnego, dlatego zdecydowanie bardziej opłaca się unikać sytuacji zwiększających ryzyko zdarzeń szkodowych – nawet, jeśli posiadacie polisę gwarantującą odszkodowanie za kradzież samochodu. Aby Wasze auto było lepiej chronione przed złodziejami:

 • parkujcie (zwłaszcza nocą) w garażu lub na strzeżonym parkingu, a gdy nie jest to możliwe i zostawiacie pojazd na ulicy – w dobrze oświetlonym i widocznym miejscu, np. przy chodniku, pod oknami domu/mieszkania, przed sklepem otwartym do późnych godzin nocnych etc.;
 • nie zostawiajcie na widoku przedmiotów, które mogą kusić złodzieja (radia, nawigacji, laptopa, portfela, torebki, sprzętu sportowego etc.) – gdy to możliwe, ukrywajcie wartościowe rzeczy w schowku lub bagażniku, a najlepiej zabierzcie je do domu;
 • zadbajcie o skuteczne zabezpieczenia – wybierzcie te, które zostały wskazane w wykazie urządzeń zabezpieczających PIMOT (pisaliśmy o nich na początku artykułu).

*https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/kradzieze-samochodow/190273,Raport-2019-utracone-pojazdy.html