Odszkodowanie za uszkodzony silnik z AC

5 /5
(Ocen: 3)
Awaria silnika nie zawsze zostanie pokryta z ubezpieczenia AC. Jeżeli uszkodzenie jest spowodowane naszą niedbałością lub błędami w eksploatacji, to nici z odszkodowania. Zakłady ubezpieczeń opisują okoliczności wyłączające odpowiedzialność odszkodowawczą przy polisie AC w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Sprawdź kiedy AC obejmuje uszkodzenie silnika, a kiedy szkodę będziemy musieli pokryć z własnych środków! 

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Przed czym chroni ubezpieczenie AC?

Polisa AC jest dobrowolnym ubezpieczeniem, które ma na celu zapewnić nam większy komfort i bezpieczeństwo. Oferta ubezpieczenia AC jest dziś bardzo bogata na rynku, stąd jej zakres może się znacznie różnić. Generalnie jednak autocasco wykorzystywane jest do:

Co więcej, na rynku znajdziemy podział ubezpieczenia na różne stopnie – np. AC mini zwykle chroni nas tylko w przypadku kradzieży lub uszkodzenia auta przez warunki atmosferyczne (zależy od wybranego wariantu). W związku z tym, że polisa AC jest dobrowolna, to wybór na rynku dopasowanego do swoich potrzeb ubezpieczenia nie powinien być problemem. Na przykład ubezpieczenie AC może być specjalnie “skrojone” dla ochrony naszego silnika.

Przy ubezpieczeniach dobrowolnych musimy pamiętać o wyłączeniach odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (znajdujących się w OWU). Firmy ubezpieczeniowe stosują też zwykle przy takich polisach franszyzę integralną lub redukcyjną – przerzucając część kosztów na klienta, ale dzięki temu zmniejszając opłaty za składkę.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Uszkodzony silnik – jakie powody?

To do przyczyny uszkodzenia silnika (i zakresu ubezpieczenia) będzie zależeć, czy otrzymamy odszkodowanie z AC. Do uszkodzenia silnika może nastąpić w efekcie:

  • zastosowani niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. niewłaściwego oleju lub paliwa),
  • naturalnego zużycia części podczas eksploatacji,
  • kolizji albo wypadku,
  • zdarzenia losowego wynikające z działania sił natury (np. powódź, pożar),
  • rażącej niedbałości (np. poprzez zassanie wody do silnika),
  • działania umyślnego (np. aktu wandalizmu).

Powodów dla których silnik w samochodzie może ulec uszkodzeniu, jest wiele. Przede wszystkim jednak na część z nich mamy wpływ (np. jazda autem z zapaloną kontrolką “check engine” przekreśli nasze szanse na odszkodowanie). Za inne może odpowiadać nasze niedbalstwo. Musimy też wiedzieć, że uszkodzenie silnika często wiąże się dużymi kosztami, które mogą przewyższać wartość pojazdu. Wtedy zakład ubezpieczeń zaklasyfikuje uszkodzenie silnika jako szkodę całkowitą. Pora zatem zadać sobie pytanie – “a w jakich przypadkach otrzymamy odszkodowanie z AC za uszkodzony silnik?” 

Czy AC obejmuje uszkodzenie silnika?

Tak, ale tylko w zakresie jakim ustala to OWU. Uszkodzenie silnika wynikające z rażącego niedbalstwa, błędów w eksploatacji sprawia, że ubezpieczyciel nie bierze odpowiedzialności za powstałe w ten sposób szkody. 

Ubezpieczenie AC obejmuje uszkodzenie silnika, gdy np. został on uszkodzony w wyniku kolizji lub wypadku – nawet, gdy doszło do niego z naszej winy. Pamiętajmy jednak, że jeżeli prowadziliśmy pod wpływem alkoholu, to odszkodowanie nie będzie się nam należało. 

Polisa AC pokryje też szkody w silniku, jeżeli są one efektem działania żywiołów. Np. zaparkowany pojazd na ulicy został zalany przez powódź. Albo wichura przewróciła drzewo na maskę samochodu.

Zassanie wody do silnika jest częstą przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Jednak nie zawsze jest to nasza wina. Na przykład orzeczenie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 21 maja 2014 roku (Sygn. akt III C 1024/11) opisuje sytuację, gdy poszkodowany mimo, że zatrzymał pojazd przed tunelem wypełnionym wodą, nie zdążył zagasić silnika, przed nadjeżdżającym z impetem pojazdem z naprzeciwka. Powstała fala wody dostała się pod maskę i uszkodziła silnik. Sąd uznał, że:

W świetle powołanych okoliczności nie można postawić powodowi zarzutu rażącego niedbalstwa. Niesprzyjające warunki atmosferyczne, słaba widoczność, niespodziewane w normalnym toku zdarzeń zalanie tunelu, jak również nierozsądne zachowanie innego kierowcy nie są okolicznościami, które mogą obciążać powoda. Podobnie należy ocenić okoliczność nie wyłączenia silnika. Powód nie mógł sobie zdawać sprawy, iż fala wody może spowodować takie niekorzystne działanie i nie mógł przewidzieć w zaistniałych okolicznościach zachowania innego kierowcy. Przy tego typu warunkach atmosferycznych normą jest spokojna i uważna jazda, a nie jazda pojazdem z dużym impetem”.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Uszkodzony silnik a AC – co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie AC zwykle pokrywa szkody wynikające z działania sił natury lub powstałe w wyniku kolizji (pod warunkiem, że nie spowodowaliśmy wypadku pod wpływem alkoholu). W związku z tym, że AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, musimy liczyć się z licznymi wyłączeniami odpowiedzialności odszkodowawczej. 

Zakład ubezpieczeń nie wypłaci nam odszkodowania z AC za uszkodzony silnik, jeżeli jest to spowodowane naszymi błędami w eksploatacji albo rażącą niedbałością. Przykładowo, jeżeli wjedziemy w zalany tunel widząc, że woda może dostać się do silnika.