Zalany samochód a odszkodowanie – jak uzyskać?

5 /5
(Ocen: 3)

Gwałtowne ulewy, burze, powodzie – to zjawiska, do których coraz częściej przyzwyczajają nas zmiany klimatyczne. Obrazy zalanych miast i ulic zmieniających się w rzeki sprawiają, że częściej myślimy o tym, jak zabezpieczyć nasze auto przed zagrożeniami naturalnymi.

Jeżeli posiadamy ubezpieczenie AC, uzyskanie odszkodowania za zalany pojazd nie powinno być problemem. Posiadając wyłącznie OC, odszkodowanie możemy otrzymać tylko, gdy udowodnimy winę zarządcy drogi. Zastanawiasz się co zrobić w przypadku zalania auta? Podpowiadamy!

Kiedy należy się odszkodowanie za zalany samochód?

Polisa OC nie chroni naszego auta przed zalaniem. Tylko w wyjątkowych okolicznościach możemy się starać o odszkodowanie z OC, gdy nasz pojazd ucierpi z powodu ulewy lub powodzi. Jakie to okoliczności?

  • zalany samochód to wina osób trzecich,
  • auto zostało podtopione z powodu wadliwie wykonanej kanalizacji,
  • samochód został zalany z powodu błędów zarządcy drogi (np. nieprawidłowych zabezpieczeń).

Jak widać, ubieganie się o odszkodowanie za zalany pojazd bez AC jest bardzo trudnym zadaniem. Z autocasco sprawa roszczeń wygląda już bardziej optymistycznie.

Zalany samochód a odszkodowanie z AC

Posiadacze ubezpieczenia AC są chronieni między innymi od szkód wyrządzonych przez siły natury (deszcz nawalny, grad, powódź, huragan, pożar, trzęsienie lub osuwanie się ziemi). Precyzyjny zakres ubezpieczenia znajdziemy w OWU umowy polisy.

Warto sprawdzić ten dokumentu, bo na przykład mini AC może nie chronić nas od szkód wyrządzonych przez żywioły, a wtedy nie uzyskamy odszkodowania za zalany pojazd. Zwykle zakres mini AC dotyczy odszkodowania za kradzież pojazdu.

Na odszkodowanie wpływać będzie też wymiar szkody. Na przykład przy mini AC – jeżeli polisa obejmuje skutki działań sił natury – ubezpieczenie może pokrywać tylko szkodę całkowitą. Większy zakres ochrony gwarantuje autocasco all risk, gdzie odszkodowanie należy się też, gdy szkoda jest częściowa.

Szkoda całkowita oznacza, że naprawa pojazdu jest niemożliwa lub przekracza określony w umowie próg wartości samochodu (zazwyczaj to 70%).

Szkoda częściowa oznacza, że naprawa nie przekracza wymienionego w umowie procentowe progu granicznego, jakim jest stosunek kosztów naprawy do wartości pojazdu.

Jak uzyskać odszkodowanie za zalany pojazd?

W przypadku, gdy doszło do szkody, należy niezwłocznie poinformować o tym ubezpieczyciela. Czas zgłoszenia zdarzenia jest szczególnie ważny w przypadku polis dobrowolnych (np. AC). W umowie znajdziemy prawdopodobnie zapis, informujący nas o obowiązku terminowego zawiadomienia o szkodzie. Gdy jest to kradzież lub właśnie zalało nam auto, powinniśmy zgłosić szkodę w przeciągu 24 godzin.

W normalnych warunkach ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania (licząc od dnia zgłoszenia szkody). Sprawdź nasz artykuł o tym, jak długo czeka się na odszkodowanie.

Po zgłoszeniu zalania samochodu firma ubezpieczeniowa przyśle rzeczoznawcę, który oceni przyczyny zdarzenia (czy rzeczywiście doszło do niego wskutek ulewy), określi wysokość odszkodowania a jeśli trzeba ustali też odpowiedzialność odszkodowawczą osób trzecich.

Jeżeli auto zostało zalane, nie wolno nam uruchamiać pojazdu. Unikniemy w ten sposób sytuacji, w której dojdzie do zassania wody przez silnik. Dostanie się wody do filtra, oznaczać będzie kosztowną naprawę. A nawet skutkować odmową wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń.

W związku z tym, że zalanie auta może skończyć się uszkodzeniem kosztownej elektroniki w nowszych autach, nawet krótkotrwałe zanurzenie pojazdu w wodzie może skutkować szkodą całkowitą. Jeżeli ubezpieczyciel daje nam zaniżone odszkodowanie, warto złożyć reklamację na decyzję TU. A jeśli to nie poskutkuje, przyda się pomoc profesjonalnej firmy odszkodowawczej.

Kiedy ubezpieczyciel odmówi odszkodowania z AC za zalany samochód?

Zakres ubezpieczenia AC może różnić się ze względu na wybranych wariant polisy i konkretne zapisy. Powinniśmy sprawdzić Ogólne Warunki Umowy, w których określone są sytuacje, w których ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania. W tym dokumencie znajdziemy też informacje o okolicznościach wykluczających możliwość wypłaty.

Zazwyczaj zakład ubezpieczeniowy jest zwolniony z wypłaty odszkodowania za zalane auto, gdy:

  • szkoda wynika z naszego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa,
  • szkoda wystąpiła, ponieważ w sposób nieprawidłowy używaliśmy pojazdu.

Pamiętajmy też o terminowych zgłoszeniu szkody – w większości umów znajdziemy zapis zobowiązujący nas do niezwłocznego poinformowania TU, o zdarzeniu. Jego przekroczenie może stać się przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania.

Wiele dobrowolnych polis posiada też konkretny zapis, który zwalnia ubezpieczyciela z odpowiedzialności, gdy powstaną szkody: “polegające na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie zagrożenie”.

Jeżeli na swojej drodze widzimy ulicę, która zamieniła się w rzekę lepiej nie sprawdzać głębokości wody i starać się przejechać dalej, bo szkoda powstała wskutek takiego działania może zostać podważona przez ubezpieczyciela, jako efekt rażącego niedbalstwa.

Zalany samochód – co robić? Podsumowanie

Ubezpieczenie OC nie pokrywa szkód powstałych w efekcie zalania pojazdu. Tylko polisa AC może zobowiązywać zakład ubezpieczeń do wypłaty odszkodowania za zalany samochód. W wyjątkowych sytuacjach szkodę może pokryć zarządca drogi, ale przyczyną musi być np. zaniedbanie lub wadliwa konstrukcja kanalizacji i zabezpieczeń.

Posiadacze ubezpieczenia AC powinni sprawdzić warunki polisy, ponieważ nie każde autocasco zabezpiecza w całości szkody powstałe poprzez zalanie pojazdu. Np. mini AC może zostać wypłacone tylko, gdy dojdzie do szkody całkowitej. Szczegółowy zakres ochrony znajdziemy w OWU.

Likwidacja szkody w przypadku zalanego samochodu powinna trwać nie dłużej niż 30 dni od zgłoszenia zdarzenia. Jeżeli ubezpieczyciel wycenił naszą szkodę za nisko, powinniśmy złożyć odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń. Jeżeli to nie poskutkuje najlepiej zwrócić się po pomoc od dobrej kancelarii odszkodowawczej.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments