Odszkodowania osobowe

5 /5
(Ocen: 5)

Negatywne scenariusze pojawiają się za każdym razem niespodziewanie, powodując mniejszą lub większą wyrwę w naszym życiu. Co więcej, zawsze są na tyle bolesnym – fizycznie lub psychicznie – doświadczeniem, że rzadko kiedy potrafimy racjonalnie myśleć i jak najlepiej zadbać o siebie w trudnej sytuacji. Nieoceniona jest oczywiście pomoc bliskich, rodziny i przyjaciół. Warto jednak pamiętać też o możliwościach, jakie niosą ze sobą odszkodowania osobowe. Jakie wyróżniamy, czym się charakteryzują, kiedy nam przysługują? Rzućmy pokrótce okiem na poszczególne świadczenia dotyczące trudnych sytuacji, w jakich możemy się znaleźć.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Odszkodowanie za śmierć

Nic nie boli tak, jak strata najbliższej osoby. Odejście rodzica, dziecka, współmałżonka czy innej bliskiej nam osoby niejednokrotnie odbija się finansowo na życiu całej rodziny, która musi pozbierać się po tak trudnej, niespodziewanej stracie jednego z członków. To właśnie w takiej sytuacji warto zwrócić się do ubezpieczyciela z wnioskiem o wypłatę odszkodowania.

Odszkodowanie za śmierć dotyczy pogorszenia się sytuacji życiowej rodziny, nie tylko pod kątem materialnym (choć ten jest najczęściej wskazywany), ale i niematerialnym. Przysługuje ścisłemu gronu osób najbliższych dla poszkodowanego, a oszacowaniem kwoty roszczenia zajmuje się wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe lub sąd, do którego zostanie skierowana sprawa.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Kolejnym świadczeniem, związanym ze śmiercią najbliższej osoby, jest zadośćuczynienie. Choć bywa ono potocznie nazywane odszkodowaniem, istnieje znacząca różnica między tymi roszczeniami. Zadośćuczynienie związane jest zawsze ze stratą duchową, emocjonalną czy psychiczną. Przysługuje osobie, która odczuwa ból po stracie poszkodowanego – co za tym idzie, może dotyczyć szerszego grona osób, niż najbliższa rodzina.

Zadośćuczynienie, obok odszkodowania, stanowi nierzadko potrzebne wsparcie finansowe dla rodziny pogrążonej w żałobie. Warto wziąć je pod uwagę po stracie najbliższych, bo choć żadna kwota nie zastąpi ich życia, otrzymane od ubezpieczyciela pieniądze z pewnością pozwolą nam przetrwać trudny okres. O tym, jak konkretnie wygląda procedura ubieganie się o tego typu odszkodowania osobowe można przeczytać w tym artykule – “Jak ubiegać się o odszkodowanie?“.

Warto jeszcze dodać, że w związku z ostatnimi zmianami w prawie, bliscy mogą starać się też o zadośćuczynienie za zerwane więzi rodzinne. Do tej pory istniała rozbieżność w prawie, czy rodzinie poszkodowanego, należy się zadośćuczynienie, gdy ten żyje, jednak w wyniku zdarzenia jest w stanie śpiączki lub wegetatywnym. Od teraz jednak takich wątpliwości nie ma, a bliscy mogą powoływać się na art. 446[2] Kodeksu cywilnego.

Zwrot kosztów leczenia

Doznając szkody w wypadku, chcemy jak najszybciej udać się do lekarza specjalisty, by odzyskać zdrowie w pełni lub w jak największym stopniu. Niestety niejednokrotnie długie terminy oczekiwania w placówkach współpracujących z Narodowym Funduszem Zdrowia sprawiają, że decydujemy się na wizytę w prywatnym gabinecie. W takim przypadku z własnej kieszeni pokrywamy wszystkie wydatki związane z leczeniem – istnieje jednak możliwość, byśmy otrzymali zwrot kosztów leczenia.

W takiej sytuacji konieczne jest zebranie odpowiedniego materiału, dokumentującego nie tylko nasze wizyty u lekarza, ale i odległe terminy w placówkach publicznych. Więcej informacji o tym roszczeniu znajduje się w naszym artykule na ten temat.

Odszkodowanie za poślizgnięcie

Choć mówi się, że życie często rzuca nam kłody pod nogi, bliższe prawdy będzie stwierdzenie, że kieruje nas niebezpiecznymi ścieżkami. Dziury w chodniku łatwo dostrzec, o wiele trudniej jednak – zwłaszcza zimą, choć nie tylko wtedy – ustrzec się przed poślizgnięciem na śliskiej nawierzchni. Nierzadko następujący potem upadek okazuje się nie tylko bolesny, ale i wpływający na nasze zdrowie.

Mało kto ma świadomość, że odszkodowania osobowe obejmują także finansową rekompensatę za poślizgnięcie, w efekcie którego nastąpił uszczerbek na zdrowiu. Na jaką kwotę można w takim przypadku liczyć? Czy każde poślizgnięcie kwalifikuje się do walki o odszkodowanie? Na te i inne pytania odpowiada nasz artykuł, opisujący szerzej to zagadnienie – “Odszkodowanie za poślizgnięcie“.

Odszkodowanie za pobicie

Choć każdy z nas stara się dbać o własne bezpieczeństwo, w życiu – podobnie, jak na drodze – funkcjonuje zasada ograniczonego zaufania. Nigdy nie wiadomo, na kogo natrafimy wieczorową porą, podczas spaceru w parku. Choć najczęściej pobicia zaczynają się od wymiany zdań na jakiś temat, bywa i tak, że możemy zostać zaatakowani bez konkretnego powodu np. w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Jeśli przydarzy nam się taka niemiła sytuacja, warto wiedzieć, że – poza zgłoszeniem sprawy na policji – powinniśmy zawalczyć o odszkodowanie za pobicie i doznane obrażenia. Nie jest to proste, zwłaszcza że trzeba wskazać sprawcę odniesionych obrażeń.

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu

Odszkodowania osobowe dotyczą nie tylko tak poważnych spraw, jak wcześniej wymienione. Każdy dzień pobytu w szpitalu w związku z chorobą czy operacją również może upoważniać nas do wypłaty rekompensaty. Zwolnienie lekarskie, na którym się wówczas znajdujemy, zapewnia nam zaledwie 70% wynagrodzenia. Ponadto pobyt w placówce może wiązać się z dodatkowymi kosztami – nie tylko dla nas, ale i dla naszej rodziny.

Zawierając odpowiednio skonstruowaną polisę ubezpieczeniową, możemy liczyć na odszkodowanie za pobyt w szpitalu. Nierzadko ubezpieczyciel wypłaca także dodatkową kwotę za pobyt dłuższy niż 14 dni lub zapewnia pokrycie kosztów dalszego leczenia.

Odszkodowanie za wypadek w szkole

Masz dzieci w wieku szkolnym? Zapewne pamiętasz z własnego dzieciństwa, że czasami na boisku, lekcji wychowania fizycznego czy wycieczce szkolnej dochodziło do – nierzadko przypadkowych – wypadków. Dwa lata temu wypadków z udziałem dzieci i młodzieży było ponad 54 tysiące! Trudno zatem z całą pewnością stwierdzić, że ryzyko jest marginalne.

Mało który z rodziców ma świadomość, że w razie wypadku nie tylko można ubiegać się o świadczenie z zakresu ubezpieczenia szkolnego, ale także o odszkodowanie od samej szkoły. Zwłaszcza, gdy to właśnie tam doszło do wypadku, a dziecko było pod opieką osoby dorosłej.

Odszkodowanie z ZUS

Choć Zakład Ubezpieczeń Społecznych wywołuje różne, nie tylko pozytywne skojarzenia wśród Polaków, prawdą jest, że także ta instytucja oferuje pewne odszkodowania osobowe. Ubiegać się o nie mogą osoby, które są objęte ubezpieczeniem wypadkowym, a na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przestały być – czasowo lub na stałe – zdolne do pracy.

Kwota wypłacanego świadczenia zależna jest od dokonanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu, oparta jest także o wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Więcej na ten temat dowiesz się z naszego artykułu: “Odszkodowania z ZUS“.

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Kolejnym odszkodowaniem, które warto mieć w pamięci w razie potrzeby, jest odszkodowanie za wypadek przy pracy. Choć każdy z nas na co dzień stara się należycie wykonywać swoje obowiązki służbowe, niekiedy mają miejsce nagłe, nieprzewidywalne zdarzenia, które zagrażają naszemu życiu lub zdrowiu. Jeśli do takiej sytuacji doszło, a w jej skutek doznaliśmy obrażeń, mamy możliwość ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy – pod warunkiem, że zostaną spełnione cztery podstawowe przesłanki. Są nimi: nagłość zdarzenia, wywołanie go przyczyną zewnętrzną, spowodowanie co najmniej urazu oraz wystąpienie zdarzenia w związku z wykonywaną przez nas pracą.

Jeśli spełnimy powyższe warunki, mamy prawo ubiegać się o różnego rodzaju świadczenia, związane z nieszczęściem, które nas spotkało. Czym wyróżnia się odszkodowanie za wypadek w pracy oraz kiedy z pewnością nie dostaniemy pieniędzy pomimo poniesionego uszczerbku na zdrowiu? O tym w naszym artykule: Odszkodowanie za wypadek w pracy.

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

Podobnie, jak wypadek w pracy, tak i wypadek w drodze do pracy może się przydarzyć każdemu. Bez względu na to, w jaki sposób podróżujemy – pociągiem, komunikacją miejską, samochodem, rowerem czy pieszo – w każdej z tych sytuacji może nas spotkać nieszczęście. Może ono zdarzyć się z naszej winy, ale równie dobrze możemy być ofiarami czyjejś nieuwagi lub winy. Jeśli tak się stało, warto sprawdzić, czy należą nam się w takiej sytuacji odszkodowania osobowe z tytułu wypadku w drodze do pracy.

Przyjęło się uznawać za pewnik, że w celu wypłaty świadczenia powinniśmy udowodnić, że droga do pracy była najkrótsza i nieprzerwana. Czy jednak na pewno? Ustawa wskazuje na wyjątki od tej zasady. Warto sprawdzić, kiedy powinniśmy starać się o odszkodowanie w związku z wypadkiem oraz jakie warunki należy spełnić, by należało nam się takowe świadczenie.

Odszkodowanie za straty moralne

Pora na odszkodowania osobowe, o których mało kto wie. Jeśli mieliśmy kiedyś wypadek, lub doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu, a może po prostu ktokolwiek naruszył naszą wolność lub podstawowe prawa – w każdym z tych przypadków możemy ubiegać się o odszkodowanie za straty moralne, jakie ponieśliśmy w tym przypadku. Jest to roszczenie związane z takimi zagadnieniami, jak między innymi uraz psychiczny, stres, depresja czy zespół stresu pourazowego, które nastąpił na skutek działania osoby trzeciej.

Jeśli zatem w wyniku wypadku komunikacyjnego, błędu medycznego lub innego zdarzenia związanego z osobami trzecimi doznaliśmy straty moralnej, warto – poza zadośćuczynieniem za szkodę niematerialną – ubiegać się także o odszkodowanie z tytułu poniesionej straty.

Renta po wypadku

Warto mieć na uwadze fakt, że będąc poszkodowanym w wyniku wypadku, wskutek którego trwale lub czasowo utraciliśmy zdolność do pracy, możemy nabyć prawo do renty. Należy mieć na uwadze dodatkowo okoliczność wymagania rehabilitacji lub opieki oraz znaczne pogorszenie naszej sytuacji życiowej. Jeśli spełniamy powyższe przesłanki, najprawdopodobniej przysługuje nam renta po wypadku.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Odszkodowania osobowe – musisz je znać!

Świat niestety nie jest miejscem idealnym i wiedzą podstawową powinna być znajomość świadczeń osobowych. Dlaczego? Ponieważ lepiej zawczasu wiedzieć, na jakie świadczenia i w jakich przypadkach można liczyć, by w razie potrzeby zgłosić się po należne nam pieniądze, niż próbować wiązać koniec z końcem, nieświadomi możliwości, jakie oferuje nam prawo. To od naszej wiedzy lub niewiedzy zależeć będzie, na jakie dodatkowe wsparcie finansowe będziemy mogli liczyć w trudnym okresie, dlatego dobrze jest poznać powyższe roszczenia i ich cechy na długo przed tym, nim będziemy potrzebować z nich skorzystać.