Odszkodowanie za pobyt w szpitalu – dla kogo?

5 /5
(Ocen: 2)

Szpitale niewątpliwie należą do tych miejsc, których odwiedzania wolelibyśmy za wszelką cenę uniknąć. Trudno się dziwić – najczęściej do szpitala trafiamy wtedy, gdy nasz stan zdrowia na tyle się pogorszył, że konieczne jest wsparcie medyczne, by zawalczyć o jak najszybszy lub jak najbardziej zbliżony do pełnego powrót do zdrowia. I tu warto zadać pytanie: czy za pobyt w szpitalu należy się odszkodowanie?

Do szpitala może trafić każdy!

Jak wynika z najnowszego raportu pt. „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania”, przygotowanego w 2020 r. przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny pod redakcją prof. Bogdana Wojtyniaka i dr Pawła Goryńskiego, w 2018 roku Polacy wymagali hospitalizowania ponad 8,6 miliona razy. Oznacza to, że statystycznie na każde 100 osób aż 21 przebywało w szpitalu. Najczęściej do szpitala trafiały kobiety(4,79 miliona przypadków). Rzadziej natomiast mężczyźni (3,83 mln razy) – o ponad 20% mniej niż kobiety.

Liczby te bez wątpienia wskazują na to, że nie znamy dnia ani godziny, kiedy – z dowolnego powodu – to my trafimy do szpitala. Warto już dziś przygotować się na tę okoliczność, zapewniając sobie możliwość ubiegania się o odszkodowanie za pobyt w szpitalu.

Komu przysługuje odszkodowanie za pobyt w szpitalu?

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu stanowi świadczenie pieniężne, na jakie mogą liczyć osoby, które zawarły prywatną (lub grupową) polisę ubezpieczeniową, w skład której wchodził dodatkowy pakiet medyczny. Podpisując umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym mamy do wyboru, jaki zakres powinno obejmować nasze ubezpieczenie. Najczęściej decydujemy się na pakiet pomocowy w przypadku śmierci któregokolwiek z członków rodziny, gratyfikację z tytułu urodzenia dziecka czy też pomoc finansową w przypadku zachorowania na jedną z ciężkich chorób, których wykaz różnie się u każdego ubezpieczyciela.

Najczęściej spis chorób znaleźć można w tzw. OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Do takiego ubezpieczenia istnieje możliwość – za dodatkową opłatą – wykupienia ubezpieczenia związanego z pobytem w szpitalu. To właśnie ono stanowi podstawę do tego, by ubiegać się o odszkodowanie za pobyt w szpitalu, pod warunkiem, że spełnimy wskazane przez towarzystwo ubezpieczeniowe wymogi.

Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu

Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu zawiera się najczęściej na okres około pięciu lat. Wynika to z faktu, że towarzystwo ubezpieczeniowe przy wyliczaniu miesięcznej składki, w oparciu o wskazaną przez nas sumę ubezpieczenia, bierze także pod uwagę nasz wiek i stan zdrowia. Zupełnie inaczej kształtują się zatem kwoty polisy ubezpieczeniowej i wynikające z niej odszkodowanie za pobyt w szpitalu u osoby młodej, w pełni sił, oraz starszej, której organizm jest o wiele bardziej podatny na choroby oraz może wymagać dłuższego pobytu w szpitalu w przypadku poważnej dolegliwości.

Istotna jest również kwestia występowania w naszej rodzinie chorób dziedziczonych genetycznie, takich jak np. cukrzyca. Bierze się pod uwagę także nasze hobby oraz wykonywany zawód – mogą bowiem wpływać na stan naszego zdrowia.

Umowę na wypadek pobytu w szpitalu najczęściej może zawrzeć osoba między 18. a 60. rokiem życia, choć zdarzają się także ubezpieczyciele, biorący pod swoją opiekę osoby w wieku do 65 lub nawet 75 lat.

Dobrą praktyką, choć rzadko spotykaną u klientów, powinno być dogłębne zapoznanie się z OWU jeszcze przed podpisaniem polisy ubezpieczeniowej. Jest to najczęściej długi, napisany niezbyt pasjonującym językiem dokument, który wyraźnie wskazuje sytuacje, w których będzie nam przysługiwać odszkodowanie za pobyt w szpitalu, lub też będziemy tego wsparcia finansowego pozbawieni. W interesie klienta leży zatem zrozumienie, czy dany produkt ubezpieczeniowy spełnia jego oczekiwania, jeszcze zanim zdecyduje się na jego zakup.

Należy pamiętać także o tym, że przystępując do ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu, będziemy zobligowani wypełnić ankietę dotyczącą naszego stanu zdrowia. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma także prawo wysłać nas na badania, mające na celu potwierdzenie naszego stanu zdrowia. Zatajenie informacji o przebytych chorobach może skutkować tym, że ubezpieczyciel odmówi nam wypłaty świadczenia, warto zatem podejść do sprawy uczciwie.

Co jest rozumiane przez pojęcie „pobyt w szpitalu”?

Mianem pobytu w szpitalu ubezpieczyciele określają fakt, że trafiliśmy pod opiekę tej placówki medycznej w związku z chorobą lub wypadkiem. Co istotne, znaczenie ma, jak długo trwał nasz pobyt, wliczając dzień przyjęcia do szpitala. Najczęściej musimy spędzić pod skrzydłami NFZ 3 lub 4 dni, by mieć prawo do świadczenia finansowego. Zdarzają się jednak także takie umowy polis ubezpieczeniowych, które wymagają minimum tygodnia pobytu, by móc ubiegać się o odszkodowanie. Dlatego wybierając polisę ubezpieczeniową, warto zorientować się, jak dane towarzystwo ubezpieczeniowe definiuje pobyt w szpitalu. Im krótszy obowiązkowy okres przebywania w placówce medycznej, tym oczywiście lepiej z perspektywy pacjenta – zwłaszcza że szpitale starają się o jak najkrótszy możliwy pobyt, by na nasze miejsce mógł pojawić się kolejny, wymagający opieki medycznej człowiek.

Znaczenie ma także rodzaj placówki leczniczej, do jakiej trafiliśmy. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zaznaczają przykładowo, że pobyt w ośrodku leczenia uzależnień, prywatnej klinice czy szpitalu rehabilitacyjnym nie stanowi podstawy do wypłaty należnego nam odszkodowania. Podobnie najczęściej wygląda sytuacja w przypadku sanatoriów, uzdrowisk czy kurortów.

Jakiego rodzaju leczenie obejmuje ubezpieczenie?

Poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe podchodzą również w zupełnie odmienny sposób do tego, jaki rodzaj leczenia obejmuje oferowana przez nie polisa. Najczęściej spotkać się można z tabelami, wskazującymi konkretne rodzaje chorób, operacji oraz form leczenia, jakie są honorowane wypłatą świadczenia. Może zatem zdarzyć się tak, że dany ubezpieczyciel nie uwzględnia konkretnej jednostki chorobowej, podczas gdy konkurencyjne towarzystwo oferuje za kilkudniową hospitalizację z nią związaną odpowiednią kwotę jako odszkodowanie za pobyt w szpitalu.

Przede wszystkim należy doczytać, czy ubezpieczenie dotyczy tylko leczenia fizycznego, czy leczenia ogółem. Może się bowiem okazać, że leczenie psychiatryczne zdaniem ubezpieczyciela wyklucza możliwość ubiegania się o finansową rekompensatę z tytułu pobytu w szpitalu. Jeśli dana oferta nie spełnia naszych oczekiwań, warto rozważyć – i przede wszystkim porównać – polisy innych podmiotów, by wybrać produkt ubezpieczeniowy najbardziej odpowiadający naszym potrzebom i obawom.

Na jaką kwotę odszkodowania możemy liczyć?

Kwota odszkodowania za każdym razem jest kwestią indywidualną, na którą składa się wiele czynników. Przede wszystkim podstawowym wyznacznikiem jest suma, na jaką wykupiliśmy polisę ubezpieczeniową i jej szpitalny wariant. Im wyższa składka, tym wyższa jest przysługująca nam w związku z pobytem w szpitalu kwota odszkodowania. W dalszej kolejności znaczenie ma też fakt, ile czasu spędziliśmy w szpitalu, tj. za jaki okres należne jest nam świadczenie pieniężne.

Wreszcie, część towarzystw w swoich polisach ubezpieczeniowych wyróżnia poszczególne choroby, dzieląc je na osobne kategorie. W takim przypadku znaczenie ma także to, z jakiego konkretnego powodu trafiliśmy do placówki medycznej i każda z przyczyn może być objęta świadczeniem finansowym o innej wysokości.

Każde towarzystwo podchodzi indywidualnie do tego, w jaki sposób wyznaczana jest forma wypłaty odszkodowania. W niektórych będzie to nawet kilkaset złotych za każdy dzień pobytu w szpitalu, w innych – jednorazowa wypłata kilkudziesięciu tysięcy złotych, niektóre także uzależniają kwotę wypłaty od sumy ubezpieczenia, płacąc przykładowo 1% wartości polisy.

Czym jest tzw. okres karencji?

Towarzystwa ubezpieczeniowe – co nie powinno dziwić – starają się zabezpieczyć przed osobami, które zamierzają wykupić polisę tuż przed planowym pójściem do szpitala, licząc na zastrzyk finansowy od ubezpieczyciela. W związku z tym umowa ubezpieczeniowa związana z dodatkowym, dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, najczęściej zawiera także zapis dotyczący okresu karencji. Jest to czas liczony od chwili zawarcia umowy ubezpieczeniowej, w którym osobie, która zawarła polisę, nie przysługują wynikające z niej świadczenia. Wynosi on zwykle od miesiąca to czterech miesięcy, rzadko kiedy spotkać można półroczne wymogi. Oznacza to, że jeśli w tym okresie trafimy do placówki zdrowia, odszkodowanie za pobyt w szpitalu nie zostanie nam wypłacone.

W jaki sposób należy ubiegać się o to świadczenie?

Procedura ubiegania się o odszkodowanie za pobyt w szpitalu nie należy do skomplikowanych. Po tym, jak opuścimy już gmach lecznicy, musimy po prostu powiadomić naszego ubezpieczyciela o chorobie lub wypadku i związanej z tym zdarzeniem hospitalizacji. Jesteśmy także zobowiązani dostarczyć dowody, np. w postaci wypisu ze szpitalu czy dokumentacji medycznej, potwierdzającej pobyt. Po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca nam należną sumę – zależnie od kwoty, na jaką jesteśmy ubezpieczeni oraz liczby dni, które spędziliśmy pod dachem szpitala.

Niejednokrotnie ubezpieczenie obejmuje także pokrycie przez ubezpieczyciela dodatkowych kosztów związanych z leczeniem, takich jak wizyta u lekarza specjalisty lub kolejne niezbędne badania związane z chorobą. W takich przypadkach powinniśmy także indywidualnie skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym, by omówić nasz przypadek oraz możliwe finansowe lub bezgotówkowe wsparcie związane z powyższą sytuacją.

Podsumowując zatem – tylko i wyłącznie od nas (oraz od okoliczności, jakie nam się przydarzyły) zależy, jakiej wysokości świadczenie będzie nam przysługiwać. Wystarczy jedynie rozsądnie zabezpieczyć się w chwili, gdy nic nam nie grozi, by w razie konieczności hospitalizacji spowodowanej wypadkiem lub chorobą mieć możliwość ubiegania się o odszkodowanie za pobyt w szpitalu.