Odszkodowanie za pogryzienie przez psa

5 /5
(Ocen: 1)
Posiadanie psa to duża odpowiedzialność i szereg obowiązków, wynikających z przepisów. Pogryzienie przez psa często kończy się dotkliwymi ranami, które pozostawiają po sobie blizny (na ciele i psychice) do końca życia. Poszkodowanemu w wyniku takiego zdarzenia przysługuje roszczenie o naprawienie szkody – zarówno na osobie, jak i na mieniu. Jak się zachować, gdy zaatakuje Was agresywne zwierzę? Jak uzyskać odszkodowanie za pogryzienie przez psa? Ile pieniędzy w praktyce możecie wywalczyć? I jak zabezpieczyć się przed finansowymi konsekwencjami pogryzienia kogoś przez Waszego czworonoga? Sprawdzamy.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Kto ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez psa?

Art. 77 Kodeksu wykroczeń zobowiązuje każdego, kto trzyma zwierzę, do zachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności pod groźbą kary ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo kary nagany. Jeśli osoba ta swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Zgodnie z art. 431 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, do naprawienia szkody wyrządzonej przez psa jest ten, kto zwierzę chowa albo się nim posługuje. Nie ma znaczenia, czy pies był pod nadzorem tej osoby, czy się zabłąkał lub uciekł z posesji. Osoba taka ponosi winę w nadzorze. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy nie można przypisać winy ani posiadaczowi psa, ani osobie, za którą ponosi on odpowiedzialność. W tym przypadku poszkodowany może domagać się całkowitego lub częściowego naprawienia szkody tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

W myśl powyższych przepisów podmiotem odpowiedzialnym za szkodę wyrządzoną przez zwierzę może być nie tylko właściciel, ale także osoba, która zachowuje się jak właściciel, czyli zajmuje się psem, daje mu schronienie, regularnie karmi itd. Nawet, jeśli nie podpisywała umowy sprzedaży ani nie widnieje w książeczce psa jako właściciel. Przy czym „chowanie” musi mieć charakter stały lub długotrwały.

Sąsiadka, która z uprzejmości zaopiekowała się Waszym psem na czas weekendowego wyjazdu, nie poniesie odpowiedzialności za wyrządzone przez niego w tym czasie szkody, ponieważ opieka miała charakter jedynie grzecznościowy i przejściowy.

Odpowiedzialność może spoczywać również na podmiocie posiadającym osobowość prawną, który „używa” np. psów stróżujących do ochrony terenu.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Co robić, gdy zostaliście pogryzieni przez psa?

Jeśli staliście się ofiarą ataku agresywnego psa, postępowanie zależy od rodzaju poniesionych obrażeń. Silnie krwawiące rany na twarzy, szyi i udach zawsze wymagają wezwania karetki. Z innymi udajcie się do lekarza pierwszego kontaktu lub na SOR. Ze względu na specyficzną florę bakteryjną w ślinie psa, rany po pogryzieniu trudno się goją i mocno puchną, dlatego wymagają bardzo dokładnego oczyszczenia i odkażenia oraz bacznej obserwacji.

Jeśli macie tylko drobne zadrapania lub potarganą odzież, spiszcie oświadczenie o zdarzeniu, zawierające uznanie winy przez właściciela/posiadacza psa i jego dane. Jeżeli w pobliżu nie było właściciela albo próbuje on obciążyć Was odpowiedzialnością za atak, jest agresywny, nietrzeźwy lub odmawia okazania świadectwa szczepienia psa, koniecznie wezwijcie policję.

Gdy już dotrzecie do osoby odpowiedzialnej za czworonoga (o ile nie było jej na miejscu), poproście ją o numer polisy OC w życiu prywatnym. Niestety, niewiele osób posiada takie ubezpieczenie.

Uwaga! Nie chodzi tu o polisę OC, z której wypłacane jest odszkodowanie po wypadku samochodowym, ale o odrębne, dobrowolne ubezpieczenie OC. Niezależnie jednak od tego, czy osoba odpowiedzialna posiada OC w życiu prywatnym, czy nie, przysługuje Wam prawo do zadośćuczynienia i odszkodowania za pogryzienie przez psa.

Warto od razu po opatrzeniu ran skontaktować się z kancelarią odszkodowawczą, która ustali, o jak wysokie odszkodowanie za pogryzienie przez psa możecie się ubiegać oraz stanie się Waszym partnerem zarówno na przedsądowym, jak i sądowym etapie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Jak się zachować, gdy to Wasz pies kogoś pogryzie?

Wiemy, że to ekstremalnie trudne, ale postarajcie się zachować spokój i zabezpieczyć psa w taki sposób, by nie doszło do pogryzienia kolejnej osoby, np. przywiążcie go w bezpiecznym miejscu albo zadzwońcie po kogoś, kto zabierze zwierzę do domu.

Zajmijcie się poszkodowanym. Gdy jest nim dziecko, osoba starsza lub niepełnosprawna bezzwłocznie wezwijcie pogotowie! Poszkodowanego dorosłego, który jest świadomy, co się dzieje, poinformujcie od razu, że pies posiada wymagane szczepienia oraz gdzie i kiedy może mieć wgląd w te dokumenty (oczywiście zakładamy, że szczepicie psa przeciwko wściekliźnie😉). Ustalcie rozmiar obrażeń i w razie potrzeby wezwijcie pogotowie ratunkowe. Jeśli to możliwe, pomóżcie poszkodowanemu w opatrzeniu rany. Być może konieczne będzie wsparcie w odwiezieniu na SOR lub odprowadzeniu do poradni.

Jeżeli pies tylko poszarpał odzież, zaproponujcie pokrycie kosztów zakupu nowych ubrań. Jeśli doszło do niewielkich obrażeń ciała, nalegajcie na wizytę lekarską jeszcze tego samego dnia! Inaczej przez najbliższe lata będzie żyć w niepewności, czy nie dostaniecie pewnego dnia pisma od kancelarii odszkodowawczej z roszczeniem o zwrot kosztów leczenia i wypłatę wielu innych świadczeń. Nigdy nie możecie być pewni konsekwencji nawet z pozoru łagodnych obrażeń.

Poszkodowany może żądać wezwania policji. Pamiętajcie, że ma do tego pełne prawo! Spokojnie poczekajcie na przyjazd służb. Wysłuchane zostaną obie strony. Fakt udzielenia pomocy i odpowiedzialna, spokojna postawa mogą przemawiać na Waszą korzyść na etapie ewentualnego dochodzenia roszczeń w sądzie.

Rewelacyjnie, jeśli posiadacie polisę OC w życiu prywatnym, obejmującą swoim zakresem ryzyko pogryzienia osoby trzeciej przez psa. Wówczas po zgłoszeniu szkody i przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego, odszkodowanie za pogryzienie przez psa wypłaci poszkodowanemu Wasz ubezpieczyciel. Każdy właściciel psa powinieneś wykupić takie ubezpieczenie, ponieważ nigdy nie można w 100% ręczyć za zachowanie zwierzęcia. Zresztą podobnie, jak człowieka😉.

Na wszelki wypadek warto umówić się do weterynarza oraz do psiego behawiorysty. Pierwszy oceni stan zdrowia zwierzęcia, a drugi jego psychikę. Być może konieczna będzie terapia. Zyskacie dowód na to, że agresywne zachowanie psa nie jest Wam obojętne i dokładacie wszelkich starań, by zapobiec podobnemu zdarzeniu w przyszłości.

Na Waszą niekorzyść przemawiać będą za to: próba ucieczki z miejsca zdarzenia, nieudzielenie pomocy poszkodowanemu, agresywne zachowanie podczas interwencji policji oraz niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa (np. pies nie był trzymany na smyczy, tylko biegał „luźno” albo uciekł z niewłaściwie zabezpieczonej posesji).

Pogryzienie przez psa a odszkodowanie i zadośćuczynienie

Jeśli zostaliście pogryzieni przez psa (oczywiście nie swojego😉), macie prawo domagać się zadośćuczynienia i odszkodowania za wyrządzoną Wam szkodę:

  • od ubezpieczyciela właściciela/posiadacza psa (w przypadku wykupienia polisy OC w życiu prywatnym, która obejmuje takie ryzyko);
  • bezpośrednio od osoby zobowiązanej do naprawienia szkody (będzie to znacznie częstsza w praktyce sytuacja).

Tytułem odszkodowania za pogryzienie przez psa możecie żądać m.in.:

  • zwrotu kosztów leczenia, dojazdu do placówek medycznych, zakupu leków i środków medycznych, niezbędnych konsultacji prywatnych itd.;
  • rekompensaty finansowanej za zniszczone przedmioty, np. ubrania, torebkę, telefon, który upadł itd.;
  • zrekompensowania utraconego dochodu, np. gdy prowadzicie działalność gospodarczą i wskutek pogryzienia nie możecie pracować.

Tytułem zadośćuczynienia za pogryzienie przez psa możecie żądać finansowej rekompensaty za doznaną krzywdę, czyli ból, cierpienia i inne negatywne doświadczenia związane ze zdarzeniem. Po pogryzieniu często pozostają szpecące blizny oraz lęk przed zwierzętami, wymagający terapii.

Pamiętajcie, że to nas Was będzie spoczywać obowiązek udowodnienia swoich racji przed sądem lub ubezpieczycielem. Dlatego gromadźcie dokumentację medyczną, spiszcie dane świadków, zbierajcie dowody zapłaty za wizyty lekarskie i psychologiczne, zakup leków, dojazd do placówek medycznych itd.

O jak wysokie odszkodowanie za pogryzienie przez psa można się ubiegać?

O tym, ile powinno wynieść odszkodowanie za pogryzienie przez psa i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, decydują rozmiary szkody i rzutowanie zdarzenia na przyszłość. Wypłacone świadczenia mają zrekompensować Wam poniesione straty. Nie mogą służyć wzbogaceniu się. Odszkodowanie powinno pokryć m.in. koszty leczenia, uszczerbki w majątku czy straty spowodowane przez niezdolność do pracy. Na wysokość zadośćuczynienia wpływają przede wszystkim zmiany, jakie zaszły w życiu prywatnym i zawodowym poszkodowanego po pogryzieniu, widoczne blizny i lęk przed psami. Sąd może wziąć też pod uwagę stopień doznanego uszczerbku na zdrowiu.

O ile kalkulacja wysokości odszkodowania jest stosunkowo prosta, to zadośćuczynienie jest świadczeniem ocennym, trudnym do przedstawienia w pieniądzu i zależnym od czynników indywidualnych.

Najprościej udać się do firmy odszkodowawczej, która specjalizuje się stricte w sprawach z zakresu odszkodowań i zna aktualne orzecznictwo, więc doradzi Wam, o jakie kwoty możecie realnie zawalczyć. Na stronach kancelarii odszkodowawczych można znaleźć case studies z prowadzonych spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie za pogryzienie przez psa. Zasądzane kwoty to z reguły kilkadziesiąt tysięcy złotych (średnio 20-80 tys. zł) tytułem zadośćuczynienia i kilka tysięcy złotych tytułem odszkodowania.

Ranking Kancelarii Odszkodowawczych

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Jaki jest okres przedawnienia roszczeń o odszkodowanie za pogryzienie przez psa?

Możecie swobodnie dochodzić swoich praw, co do zasady, przez 3 lata od dnia zdarzenia lub ustalenia tożsamości osoby zobowiązanej do naprawienia szkody (np. gdy konieczne było poszukiwanie psa, który uciekł po ataku, a potem jego właściciela). Jeżeli doszło do przestępstwa, np. spowodowania średniego lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (pies był szczuty), termin przedawnienia wyniesie 20 lat. Dowiedzcie się więcej o instytucji przedawnienia roszczeń odszkodowawczych.