Odszkodowanie za wypadek w domu

5 /5
(Ocen: 2)
Mówi się, że najwięcej wypadków zdarza się w domu, czyli w miejscu, które daje (często pozorne) poczucie absolutnego bezpieczeństwa. I faktycznie coś w tym jest, bo według statystyk GUS za 2019 rok, około 70% interwencji ratowników medycznych dotyczyło właśnie zdarzeń w domach. Gdy przebywacie w domowym zaciszu, o ochronę swojego zdrowia musicie zadbać sami – przestrzegając zasad bezpieczeństwa, zachowując czujność w przypadku najmłodszych domowników i… wykupując odpowiednie ubezpieczenie. Polisa NNW prywatna lub pracownicza to z reguły konieczność, jeśli chcecie dostać odszkodowanie po wypadku w domu.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Jakie wypadki zdarzają się w domu i jakie są ich następstwa?

Bardzo poważne w konsekwencjach są urazy głowy. Dotyczą one w szczególności małych dzieci, które uwielbiają wspinać się, skakać, biegać, ściągać przedmioty, odkrywać. Wynika to z ich naturalnego zapotrzebowania na ruch i z czystej, dziecięcej ciekawości. Nie da się im jeszcze wytłumaczyć, do czego służą poszczególne urządzenia i czego nie dotykać.

Skutkami urazów głowy są m.in. wstrząśnienia mózgu i krwiaki. Czasem pojawia się zespół pourazowy, wymagający hospitalizacji. W skrajnych przypadkach może dojść do padaczki, inwalidztwa, a nawet śmierci (więcej informacji na ten temat znajdziecie w artykule dotyczącym odszkodowania za uraz głowy).

Odszkodowania za wypadek w domu – kontuzje kończyn

Jednymi z najczęstszych wypadków w domach są niefortunne upadki, kończące się kontuzjami kończyn. Złamać rękę lub nogę można naprawdę wszędzie – schodząc ze schodów, wieszając firanki, wkręcając żarówkę czy biorąc prysznic. Wystarczy chwila nieuwagi, brak ostrożności lub zwykły pech. U dzieci dochodzi głównie do złamań kości piszczelowej, ramiennej i przedramienia.

Powszechne są także różnego typu rany, powstające w wyniku urazu mechanicznego, termicznego lub chemicznego. Rzadziej wskutek działania czynników elektrycznych i chemicznych. Głębokie, silnie krwawiące rany z rozchodzącymi się brzegami muszą zostać zszyte przez chirurga (szczegóły na ten temat znajdziecie w artykule dotyczącym odszkodowania za szwy).

Wskutek kontaktu skóry z wysoką temperaturą, niektórymi substancjami chemicznymi lub prądem, dochodzi do oparzeń – powierzchownych, pośrednich lub głębokich. Te ostatnie często powodują naruszenie nerwów czuciowych i wymagają interwencji chirurgicznej, a rekonwalescencja trwa nawet kilkanaście tygodni. Na oparzenia w domu narażone są w szczególności małe dzieci.

Pozostałe “domowe” kontuzje

Do niebezpiecznych i nierzadkich wypadków domowych należą zatrucia ostre. Statystyki pokazują, że 9 na 10 zatruć wśród dzieci ma miejsce właśnie w domu. W grupie najmłodszych niemal co 2. zatrucie spowodowane jest przez środki medyczne.

Powszechne są również urazy nosa, skutkujące zwykle krwawieniem z jam nosa, obrzękiem, krwiakiem, całkowitym lub częściowym złamaniem przegrody nosowej albo jednostronną niedrożnością (dotyczy to głównie malutkich dzieci, które podczas nienadzorowanej zabawy „lubią” włożyć sobie do nosa jakiś mały przedmiot).

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Co robić, gdy zdarzy się wypadek w domu?

W przypadku urazu głowy bez widocznych obrażeń, przez co najmniej 24h uważnie obserwujcie swoje ciało i samopoczucie. Jeśli tylko zaobserwujecie niepokojące objawy, jak ból i zawroty głowy, nudności, wymioty czy zaburzenia wzroku, natychmiast udajcie się do lekarza lub na SOR.

Gdy dojdzie do poparzenia fragmentu ciała, należy natychmiast schłodzić oparzone miejsce zimną wodą i osłonić ewentualne rany opatrunkiem (np. hydrożelowym). Rozległe oparzenia wymagają bezzwłocznej interwencji lekarskiej.

Jeśli dojdzie do zatrucia, postępujcie adekwatnie do objawów, które mogą być bardzo różne: od nudności i bólu brzucha, przez wymioty i biegunkę, po zaburzenia oddychania i utratę przytomności w przypadku np. spożycia trującej substancji. Osobę nieprzytomną należy ułożyć na boku, udrożnić drogi oddechowe i wezwać pogotowie, informując dyżurnego, jaką substancję mógł przyjąć poszkodowany.

W przypadku złamania czeka Was obligatoryjna wizyta na SOR. Jeżeli jesteście w domu sami, wezwijcie pogotowie ratunkowe.

Ból, emocje i stres potrafią sparaliżować ciało i umysł. Dlatego po wypadku warto zadzwonić na Telefoniczną Informację Pacjenta pod nr 800 190 590. Uzyskacie tam informację o nocnej i świątecznej opiece lekarskiej, najbliższym SOR czy aptece, w której kupicie natychmiast potrzebny lek. Infolinia działa 24h/7, a skorzystanie z pomocy konsultanta jest całkowicie bezpłatne. Oczywiście w sytuacji awaryjnej zawsze możecie zadzwonić na ogólny numer alarmowy 112 albo na pogotowie ratunkowe 999.

Wypadek w domu a odszkodowanie

Odszkodowanie za wypadek w domu dostaniecie pod warunkiem, że posiadacie polisę NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków), która swoim zakresem obejmuje dane zdarzenie szkodowe. W praktyce ubezpieczeniowej raczej nie występuje pojęcie wypadek w domu. Zamiast niego spotkacie się z definicją nieszczęśliwego wypadku (NW).

Nieszczęśliwy wypadek (NW) jest nagłym zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną – niezależną od woli ubezpieczonego. Skutkuje uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią.

Pamiętajcie, że nie ma ustawowo uregulowanej definicji nieszczęśliwego wypadku, dlatego każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo zdefiniować go nieco inaczej. Wiążącej Was definicji zawsze szukajcie w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). To dokument, który ubezpieczyciel musi Wam dostarczyć, zanim dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia. Odszkodowanie z polisy NNW zabezpieczy finansowo Was lub Waszą rodzinę po wypadku. Wypłacone świadczenie możecie wykorzystać np. na leczenie, rehabilitację, dojazdy do placówek medycznych czy leki. Możecie też pojechać za nie na wakacje albo kupić nowy samochód😉. Jeśli nie jesteście pewni, czy możecie starać się o odszkodowanie po wypadku w domu, sprawdzi to za Was kancelaria odszkodowawcza.

Ile kosztuje ochrona przed następstwami wypadków w domu?

Na rynku znajdziecie obecnie wiele produktów ubezpieczeniowych w różnych wariantach, z opcją rozszerzenia ochrony o rozmaite ryzyka. Najtańsze polisy NNW dostępne są już od ok. 30 zł/mc. Standardowo kosztują ok. 50-100 zł/mc.

Pracownicy średnich i dużych przedsiębiorstw często mają możliwością przystąpienia do tzw. ubezpieczenia grupowego. Comiesięczne składki są opłacane z ich pensji albo z budżetu firmowego jako dodatkowy profit. Na dzieci i młodzież czekają specjalne polisy NNW ze stosunkowo niską, jednorazową składką roczną (100-200 zł).

Jak zgłosić wypadek w domu ubezpieczycielowi?

Pierwszym krokiem w ubieganiu się o odszkodowanie za obrażenia ciała jest zgłoszenie szkody do swojego ubezpieczyciela. Po zdarzeniu szkodowym koniecznie udajcie się do lekarza. Jego rozpoznanie stanowi kluczowy dowód na to, że ponieśliście obrażenia w określonych rozmiarach i w danych okolicznościach.

Szczęście w nieszczęściu, jeśli ktoś widział Wasz wypadek. Warto wówczas poprosić świadka o pisemne oświadczenie. Szkodę możecie zgłosić na różne sposoby – każde towarzystwo dopuszcza co najmniej kilka form, np. pisemnie, telefonicznie, mailowo, przez formularz na stronie www albo osobiście w placówce stacjonarnej ubezpieczyciela.

Jak przebiega proces wypłaty odszkodowania za wypadek w domu?

Po zarejestrowaniu zgłoszenia, ubezpieczyciel przystąpi do likwidacji szkody. Nadesłana przez Was dokumentacja trafi do lekarza orzecznika, który ustali, jak duży uszczerbek na zdrowiu ponieśliście. Ubezpieczyciel ma prawo powołać komisję lekarską i wezwać Was na nią, celem oceny stanu zdrowia. Świadczenie zostanie wypłacone w wysokości proporcjonalnej do stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu, według kwot widniejących w Waszej polisie.

Jeśli dokupiliście ochronę od innych ryzyk, np. za pobyt w szpitalu, przyznane świadczenie zostanie odpowiednio powiększone. Zgodnie z art. 817 § 1 Kodeksu cywilnego, na wypłatę odszkodowania ubezpieczyciel ma (co do zasady) 30 dni. Wasza umowa ubezpieczenia lub OWU mogą zawierać jedynie zapisy dla Was korzystniejsze.

Kiedy odszkodowanie za wypadek w domu nie przysługuje?

W OWU ubezpieczyciel informuje o tzw. wyłączeniach, czyli sytuacjach, w których jego odpowiedzialność zostaje wyłączona. Jeśli doznacie obrażeń wskutek zdarzenia spełniającego przesłanki wyłączenia, ubezpieczyciel nie wypłaci Wam odszkodowania.

Polisa NNW należy do ubezpieczeń dobrowolnych, więc każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma dużą dowolność w kształtowaniu warunków przyznawania świadczeń. Stosowane przez różnych ubezpieczycieli wyłączenia są akurat bardzo podobne.

Jeśli ubezpieczyciel uzna, że przyczyniliście się do powstania szkody lub do powiększenia jej rozmiarów, najpewniej wypłaci Wam zaniżone odszkodowanie. Częstą przyczyną odmowy wypłaty świadczenia jest rażące niedbalstwo lub lekkomyślność.

Wypadki w domu dotyczą głównie dzieci, dlatego ubezpieczyciel z pewnością sprawdzi, czy urazom można było zapobiec, np. czy dziecko w chwili wypadku pozostawało pod opieką (czujnego i trzeźwego) opiekuna. Należy przede wszystkim pamiętać o:

  • zamykaniu okien lub stosowaniu w nich zabezpieczeń uniemożliwiających dziecku otwarcie (zwłaszcza, jeśli mieszkacie w bloku lub dziecko ma swój pokój na piętrze);
  • ukryciu przewodów elektrycznych;
  • zabezpieczaniu gniazdek specjalnymi zatyczkami;
  • przytwierdzaniu stojących mebli do ścian (szaf, komód);
  • zabezpieczeniu schodów specjalnymi bramkami;
  • zakryciu ostrych brzegów i rogów stołów, krzeseł, blatów i klamek specjalnymi nakładkami;
  • przemyślanym kupowaniu roślin – niektóre gatunki są silnie trujące;
  • przechowywaniu w miejscu niedostępnym dla dzieci ostrych narzędzi, chemii domowej, leków i suplementów oraz wszystkich, małych przedmiotów, które mogłyby zostać połknięte (przybory do szycia, biżuteria, niewielkie dekoracje, cukierki, karma dla psów itd.).

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Odszkodowanie za wypadek w domu z polisy OC producenta lub sprzedawcy

Może się zdarzyć, że wypadek w domu wcale nie jest efektem niezdarności, lekkomyślności, niedbalstwa czy pecha. Obrażeń we własnym M możecie doznać wskutek niezawinionej z Waszej strony awarii sprzętu domowego czy wadliwej konstrukcji kupionego urządzenia, np. drabiny, która niespodziewanie zarwała się pod naszym ciężarem.

Jeśli nie wiedzieliście o wadzie w momencie zakupu (np. nie kupowaliście sprzętu w outlecie po obniżonej cenie w związku z konkretnie wskazaną wadą) i używanie przebiegało zgodnie z przeznaczeniem, możecie domagać się wypłaty odszkodowania z polisy OC producenta lub sprzedawcy.

Procedura dochodzenia roszczeń odszkodowawczych będzie w tym przypadku wyglądała podobnie, jak przy ubieganiu się o odszkodowanie zawodowe z polisy OC. Pamiętajcie, że przyjdzie Wam się zmierzyć (najpewniej w sądzie) z dużo silniejszym przeciwnikiem, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy odszkodowawczej.