Oświadczenie sprawcy kolizji – wzór i omówienie

5 /5
(Ocen: 4)
Doszło do stłuczki? Jeżeli nikt nie jest ranny, a sprawca kolizji przyznaje się do winy, to nie musimy wzywać policji na miejsce zdarzenia. Wystarczy, że sporządzimy oświadczenie sprawcy kolizji – wzór z wyjaśnieniem znajdziemy poniżej w artykule. Zobacz dokument i skorzystaj z naszych wskazówek!

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Różnica między kolizją a wypadkiem

O kolizji mówimy, gdy w zderzeniu pojazdów nie ucierpiała żadna osoba (nie ma rannych i zabitych). Jedyną szkodą jest szkoda na mieniu (np. uszkodzone pojazdy). Wypadek określa poważniejszą sytuację, w której dochodzi do obrażeń ciała lub śmierci uczestników ruchu (kierowców, pasażerów, przechodniów itd.).

Każdemu zdarzeniu drogowemu towarzyszy silny ładunek emocjonalny. Dlatego upewnijmy się, czy na pewno nikomu nic się nie stało. W przypływie adrenaliny możemy nie czuć bólu (np. pękniętego żebra). Po zabezpieczeniu miejsca możemy spokojnie ocenić, czy sytuacja wymaga pomocy policji.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Jak zabezpieczyć miejsce kolizji lub wypadku?

Przy kolizji możemy przemieścić pojazdy na pobocze lub w taki sposób, który nie będzie utrudniał ruchu innym pojazdom. Gdy dojdzie do wypadku, samochody powinny zostać pozostawione na miejscu. Jeżeli nie możemy przemieścić pojazdu, należy ustawić trójkąt ostrzegawczy za pojazdem w odległości:

 • 100 metrów od zdarzenia, jeżeli doszło do kolizji/wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej,
 • 30 do 50 metrów na pozostałych drogach w terenie niezabudowanym,
 • zaraz za pojazdem lub na nim – ale na wysokości nie wyższej niż 1 metr.

Kiedy wezwać policję na miejsce zdarzenia?

Jeżeli nikt nie ucierpiał w zdarzeniu, mamy do czynienia z kolizją drogową. Gdy sprawca zdarzenia przyznaje się do winy, obecność policji nie jest obowiązkowa. W innym przypadku (wystarczy, że ktoś doznał obrażeń lub nie ma osoby przyznającej się do winy) mamy obowiązek wezwać policję na miejsce wypadku.

W razie kolizji nic nie szkodzi, aby wezwać policję. Korzystniej jest jednak sprawcy wypadku przyznać się do winy. Bez wzywania policji na miejsce uniknie w ten sposób mandatu i naliczenia punktów karnych. Poszkodowanemu wystarczy oświadczenie sprawcy kolizji. Na jego podstawie może zgłosić roszczenie o likwidację szkody i wysłać wniosek o odszkodowanie do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy zdarzenia. Jest to rozwiązanie szybsze i wygodniejsze dla obu stron.

Oświadczenie sprawcy kolizji – omówienie wzoru

Akapit niżej pobierzemy wzór oświadczenia sprawcy kolizji. Tutaj omówimy jego najważniejsze punkty. Dzięki temu poszkodowany oraz sprawca będą lepiej zdawali sobie sprawę z tego, co podpisują.

Kluczowe jest, aby w oświadczeniu sprawcy kolizji znalazły się następujące informacje:

 • dane osobowe i kontaktowe uczestników kolizji,
 • informacje o pojazdach (nr rejestracyjny, marka)
 • dane o ubezpieczeniu (nazwa ubezpieczyciela, nr polisy),
 • wyraźne oświadczenie kto jest sprawcą kolizji,
 • opis zdarzenia,
 • opis uszkodzeń pojazdów (sprawcy, poszkodowanego) i innych szkód, do których doszło,
 • dane osobowe i kontaktowe świadków zdarzenia wraz z ich podpisami,
 • prosty szkic zajścia kolizji (umieszczając układ drogi, kierunek jazdy, znaki/sygnalizację i pozycję pojazdów w czasie zderzenia),
 • własnoręczne podpisy sprawcy oraz poszkodowanego.

Oświadczenie sprawcy kolizji musi zawierać przyznanie się sprawcy do winy za doprowadzenie do zdarzenia drogowego. Dokument musi jasno określać osobę odpowiedzialną za kolizję.

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Pobierz oświadczenie sprawcy kolizji – wzór enerad.pl

Wszystkie potrzebne informacje zawiera oświadczenie sprawcy kolizji – wzór od enerad.pl. Dokument w formacie PDF możesz pobrać, klikając w poniższy link. Warto takie oświadczenie wydrukować i trzymać w samochodzie na wszelki wypadek.

Czy dokument przyda się jako oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu?

Powyższy wzór oświadczenia sprawcy kolizji może zostać użyty, gdy do kolizji dojdzie na drodze lub na parkingu. Ma on uniwersalne zastosowanie. Oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu powinno zawierać te same informacje, co zdarzenie na drodze. Jeżeli to my spowodowaliśmy szkodę parkingową, nie uciekajmy z miejsca zdarzenia. Co robić w takiej sytuacji?

 • jeżeli do szkody doszło na parkingu w galerii handlowej, możemy poprosić ochronę o poinformowanie właściciela o zdarzeniu i wypełnić oświadczenie w jego obecności,
 • jeżeli nie możemy czekać na poszkodowanego, zostawmy swoje dane w widocznym miejscu oraz poinformujmy o zdarzeniu swojego ubezpieczyciela.

Wykonując powyższe czynności, unikniemy oskarżenia o ucieczkę z miejsca kolizji, które będzie później podstawa dla zakładu ubezpieczeń o żądanie od nas regresu ubezpieczeniowego.

Jak zgłosić szkodę?

Najwygodniej jest skorzystać z systemu BLS (system Bezpośredniej Likwidacji Szkód). O zdarzeniu informujemy swojego ubezpieczyciela, który od tego czasu zajmuje się resztą formalności. Nie zawsze jednak możemy skorzystać z BLS:

 • zakłady ubezpieczeń poszkodowanego oraz sprawcy muszą uczestniczyć w systemie BLS lub jego odpowiedniku,
 • kolizja miała miejsce na terenie Polski,
 • w zderzeniu brały udział nie więcej niż 2 pojazdy,
 • szkoda nie przekracza wartości 30 000 zł,
 • system dotyczy tylko odszkodowania na mieniu, jeżeli doszło do szkody osobowej, musimy wezwać policję i nie możemy skorzystać z szybkiej likwidacji szkody,
 • wina za szkodę została ustalona bez procesu sądowego.

W takich przypadkach dotyczy nas tradycyjna formuła likwidacji szkody. Wniosek o odszkodowanie kierujemy, wtedy do ubezpieczyciela sprawcy kolizji i w kontakcie z nim prowadzimy dalszą procedurę likwidacji.

Szkodę możemy zgłosić:

 • pisemnie,
 • ustnie,
 • drogą elektroniczną (jeżeli ubezpieczyciel udostępnia taką możliwość).

Bezpłatna Konsultacja z Ekspertem Odszkodowawczym

Ubezpieczyciel proponuje zaniżone odszkodowanie? Co robić?

Poszkodowani często otrzymują zaniżone odszkodowanie. Jeżeli kosztorys, który przedstawił nam ubezpieczyciel, uwzględnia amortyzację części lub w inny sposób obniża wysokość świadczenia, możemy złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Pierwszą ofertę odszkodowania, najlepiej traktować jako propozycję, a nie ostateczną kwotę należnego nam świadczenia. Sprawdźmy, czy zakład ubezpieczeń nie zaniżył stawek robocizny lub wykorzystał w kosztorysie materiały nieoryginalne.

Jeżeli złożenie reklamacji do zakładu ubezpieczeń nie przyniesie skutku, najlepszym sposobem na uzyskanie sprawiedliwego odszkodowania z OC sprawcy kolizji jest wejście na drogę sądową. W tym zadaniu powinna pomóc nam solidna kancelaria odszkodowawcza.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments