Wniosek o odszkodowanie – wzór i omówienie

5 /5
(Ocen: 5)
Zgłaszając szkodę, możemy od razu wystosować do ubezpieczyciela wniosek o odszkodowanie. Dzięki temu możemy szybciej otrzymać satysfakcjonującą wysokość świadczenia bez pominięcia kosztów, które w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia ponieśliśmy. Specjalnie na tę potrzebę stworzyliśmy uniwersalny wzór wniosku o odszkodowanie, który możemy złożyć do dowolnego zakładu ubezpieczeń (np. PZU). Pobierz, skorzystaj i uzyskaj odszkodowanie!

Wniosek o odszkodowanie – najczęstsze pytania

Jeżeli samodzielnie składamy wniosek o odszkodowanie do zakładu ubezpieczeń, prawdopodobnie mamy kilka pytań, na które chcielibyśmy znać odpowiedź. Poniżej znajdziesz najbardziej przydatne informacje. 

Kto składa wniosek o odszkodowanie?

Jeżeli składamy wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS lub KRUS, to pismo składa płatnik składek lub osoba, której udzielono pełnomocnictwa. W przypadku odszkodowania z OC lub dobrowolnego ubezpieczenia, osobą zgłaszającą szkodę powinien być sam poszkodowany lub jej pełnomocnik. 

Kiedy należy się odszkodowanie?

Wniosek o odszkodowanie możemy złożyć do podmiotu odpowiedzialnego za powstanie szkody, która dotyczy naszej osoby. Więcej informacji znajdziesz w artykule: Czy należy ci się odszkodowanie?

Gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie?

Wzór wniosku o odszkodowanie, który znajdziesz na dole artykuły, możemy wysłać na adres korespondencyjny zakładu ubezpieczeń sprawcy zdarzenia. Jeżeli podmiot odpowiedzialny za szkodę nie jest ubezpieczony, to możemy wysłać wniosek bezpośrednio do niego.

Ile odszkodowania – jaka wysokość?

Wysokość odszkodowania nie może przekraczać poniesionej szkody, dlatego ważne jest, aby podać rzeczywistą kwotę strat, potwierdzając je odpowiednimi rachunkami i dokumentami. 

W przypadku zadośćuczynienia określenie sumy świadczenia może być znacznie trudniejsze, dlatego warto w takich przypadkach skorzystać z pomocy doświadczonej firmy odszkodowawczej. Zobacz też artykuł: Ile odszkodowania otrzymasz.

Jak napisać wniosek o odszkodowanie? Omówienie wzoru

Prezentowany przez nas wniosek o odszkodowanie to wzór, który znajduje uniwersalne zastosowanie w przypadku różnych szkód. Może być wykorzystany jako wniosek o odszkodowanie komunikacyjne, osobowe lub majątkowe. W dokumencie muszą znaleźć się takie informacje jak:

  • miejscowość i data (co przyda się w razie przedawnienia roszczeń odszkodowawczych),
  • dane osobowe i kontaktowe poszkodowanego,
  • do kogo kierowany jest wniosek (możemy skierować go do sprawcy zdarzenia lub do ubezpieczyciela i innego podmiotu mającego odpowiedzialność odszkodowawczą),
  • dane osobowe i kontaktowe sprawcy zdarzenia wraz z numerem polisy ubezpieczeniowej,
  • rodzaj zdarzenia, który przyczynił się do powstania szkody (może to być wypadek komunikacyjny, wypadek w pracy, zalanie mieszkania itp.),
  • wskazanie daty zdarzenia oraz podmiotu odpowiedzialnego za szkodę,
  • wezwanie do zapłaty odszkodowania oraz zadośćuczynienia ze wskazaniem żądanych kwot, oraz podstawy prawnej,
  • wysyłając wniosek o odszkodowanie, warto uzupełnić go krótkim uzasadnieniem roszczeń oraz dołączyć odpowiednią dokumentację (np. rachunki za leki) poświadczające poniesione koszty (w załącznikach),
  • na koniec pozostaje jeszcze pozostawić tylko czytelny podpis.

Odszkodowanie pełni funkcję kompensacyjną, dlatego świadczenie wypłacone przez ubezpieczyciela nie może być wyższe od poniesionej szkody (zgodnie z art.  824[1] § 1 kc.)

Określając sumę odszkodowania oraz zadośćuczynienia, to na nas ciąży obowiązek udowodnienia poniesionych szkód i krzywd. Kluczowe jest zatem opisanie we wniosku wszystkich szkód, jakich doznaliśmy, jaki miały wpływ na nasze życie i jak zmieniły one naszą przyszłość (np. może nam przysługiwać odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści). 

Dlatego we wniosku należy w załącznikach przedstawić wszelkie dokumenty potwierdzające poniesione przez nas koszty. Może to być kosztorys naprawy pojazdu, dokumentacja medyczna, rachunki za leki lub rehabilitację. 

Znacznie trudniej wycenić sumę zadośćuczynienia, które ma rekompensować doznany przez nas stres, cierpienie ból psychiczny. Ostatnie zmiany w prawie sprawiły, że możemy starać się o zadośćuczynienie za zerwane więzi rodzinne. Jak widać w przypadku szkód osobowych, pomoc dobrej kancelarii odszkodowawczej może być niezbędna.

Pobierz wniosek o odszkodowanie

W poniższym linku znajdziesz nasz wzór wniosku o odszkodowanie. 

A jeżeli zakład ubezpieczeń odrzuci nasz wniosek, warto sięgnąć po odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Dalej pozostaje nam tylko toczyć spór o odszkodowanie przed sądem.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments