Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej – wzór i omówienie

5 /5
(Ocen: 1)
W Polsce każdy pacjent ma prawo uzyskać dostęp do własnej historii leczenia, hospitalizacji, wykonanych zabiegów czy nawet podanych leków. Wystarczy złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej. Wzór wniosku znajdziesz w naszym artykule. Warto go złożyć, gdy staramy się o odszkodowanie za błąd medyczny lub na przykład potrzebujemy kopii historii leczenia, aby uzyskać wyższe odszkodowanie powypadkowe. Sprawdź, ile kosztuje złożenie wniosku o dokumentację medyczną i jakie informacje trzeba w nim umieścić!

Dla kogo wniosek o wydanie dokumentacji medycznej?

Każdy pacjent ma prawo złożyć wniosek o wydanie historii choroby i całej dokumentacji medycznej. Może to zrobić osobiście lub poprzez osobę upoważnioną (np. prawnika). Poza samym chorym, do uzyskania dostępu do jego dokumentacji medycznej ma też przedstawiciel ustawowy (np. rodzic w przypadku osoby małoletniej lub opiekun osoby niepełnosprawnej).

Dokumentacja medyczna może być udostępniona w formie:

 • wglądu do dokumentów,
 • kopii, opisu oraz wydruku dokumentacji,
 • elektronicznej na skrzynkę e-mail lub na nośniku pamięci.

Kiedy warto złożyć wniosek o wydanie dokumentacji medycznej?

Dokumentacja medyczna będzie nam niezbędna przede wszystkim w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy chcemy leczyć się w innym miejscu niż dotychczas. Dzięki temu wybrana placówka będzie miała dostęp do historii naszej choroby, wykonanych zabiegów i innych koniecznych informacji.

Druga sytuacja w której potrzebny będzie nam wzór wniosku o wydanie dokumentacji medycznej, to okoliczność ubiegania się o roszczenie odszkodowawcze lub zadośćuczynienie. Czy to odszkodowanie komunikacyjne, czy osobowe – dzięki dokumentacji mamy możliwość udowodnienia podstaw do uzyskania rekompensaty za doznane krzywdy i urazy.

Ile kosztuje wydanie dokumentacji medycznej?

Jeżeli składamy po raz pierwszy wniosek o wydanie dokumentacji medycznej, to placówka medyczna nie ma prawa pobrać od nas opłaty. Podstawą do pierwszego darmowego wniosku jest art. 28 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Pacjent.

Możemy też powołać się na art. 15 ust. 3 RODO, który głosi, że administrator ma obowiązek udostępnić kopię danych osobowych. Przy czym usługa jest odpłatna dopiero przy drugiej i kolejnej kopii danych.

Co zatem, gdy jest to już nasza kolejna prośba o udostępnienie dokumentacji medycznej? Ile wtedy wynosi opłata za wniosek? Szpital lub inna placówka medyczna mogą pobrać opłatę wynoszącą maksymalnie:

 • 0,0002% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej,
 • 0,0004% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale za udostępnienie dokumentacji medycznej na nośniku pamięci,
 • 0,00007% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej.

Jak napisać wniosek o wydanie dokumentacji medycznej – omówienie wzoru

Wzór wniosku o wydanie dokumentacji powinien zawierać następujące rzeczy:

 • miejscowość i datę sporządzenia wniosku,
 • dane pacjenta (imię i nazwisko, pesel, adres i numer telefonu),
 • dane placówki medycznej do której kierujemy wniosek,
 • dane osobowe i kontaktowe wnioskodawcy,
 • z jakiego okresu ma zostać przekazana dokumentacja medyczna,
 • jaki jest preferowany sposób jej odbioru / przekazania,
 • podpisy osoby przyjmującej wniosek oraz osoby składającej dokument.

We wniosku możemy umieścić jeszcze informacje o tym, czy składamy wniosek po raz pierwszy (wtedy uzyskamy dokumentację bezpłatnie) lub czy jest to kolejny raz (wtedy placówka może wymagać od nas uiszczenia odpowiedniej opłaty).

Choć nie jest to wymagane, to zawsze warto wskazać podstawy prawne do uzyskania dokumentacji i inne przepisy regulujące.

Pobierz wzór wniosku o wydanie dokumentacji medycznej

Poniżej znajdziemy wzór wniosku o wydanie dokumentacji medycznej, który można wygodnie uzupełnić na komputerze:

Ile czeka się na wydanie dokumentacji medycznej?

Ustawodawca nie określił precyzyjnego terminu na wydanie dokumentacji medycznej. Wiadomo tylko, że powinno ono nastąpić “bez zbędnej zwłoki”. W praktyce czas ten powinien wynosić nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments