Taryfy prądu w Orange: G11, G12, C11, C12a, C12b, C12, C22a, C22b, C23

Orange oferuje sprzedaż prądu klientom indywidualnym i biznesowym. Oprócz tradycyjnych taryf, jakie proponują inni sprzedawcy prądu, Orange posiada także pakiety, zależące od wysokości zużycia energii i określające wysokość zniżek z jakich mogą korzystać klienci.

Taryfy prądu dla domu

Taryfy dla gospodarstw domowych oferuje Orange dwie. Są to:

  • taryfa G11 – taryfa jednostrefowana, w której bez względu na porę płacimy stałą cenę za każdy 1 kWh prądu,
  • taryfa G12 – taryfa dwustrefowana, dzieląca dobę na dwie stawki: niższą (w nocy oraz w ciągu dnia od 13 do 15) oraz wyższą (od 6 rano do 13 i od 15 do 22).

Taryfy prądu dla firmy

Wśród oferowanych taryf dla firm Orange ma wszystkie podstawowe:

  • taryfa C11 – taryfa jednostrefowa o stałej stawce za prąd bez względu na porę dnia, dedykowana przedsiębiorstwom o zużyciu poniżej 40 kWh,
  • taryfa C12a – taryfa będąca odpowiednikiem taryfy G12, z dwiema stawkami, dolina cenowa ma miejsce w godzinach 22-6 oraz 13-15, natomiast wyższa stawka obowiązuje w pozostałych godzinach,
  • taryfa 12b – taryfa ta jest odpowiednikiem taryfy C12a, jednak niższa stawka obowiązuje w nocy, a wyższa w ciągu dnia, bez uwzględnienia doliny dziennej,
  • taryfa C21 – idealna dla małych i średnich przedsiębiorstw o zużyciu większym niż 40 MWh rocznie, podłączonych do sieci niskiego napięcia, o jednej stawce w ciągu doby,
  • taryfa C22a – taryfa dla firm, których zużycie roczne wynosi więcej niż 40 MWh, mająca dwie stawki dobowe: wyższą ( w od 6 do 13 i od 15 do 22) oraz niższą ( w pozostałych godzinach),
  • taryfa C22b – taryfa da firm o rocznym zużyciu powyżej 40 MWh, z tańszym prądem w godzinach nocnych,
  • taryfa 23 – taryfa trójstrefowa, dedykowana firmom podłączonym do sieci niskiego napięcia, o zużyciu rocznym powyżej 40 MWh.