Zielona energia w Orange

Orange nie oferuje aktualnie pakietów zielonej energii. W przypadku źródeł paliwa, potrzebnego do produkcji prądu oferowanego przez tego sprzedawcę – około 10% pochodzi ze źródeł odnawialnych, co obrazuje poniższy wykres.

Struktura paliw zużytych do produkcji energii sprzedanej przez Orange w 2014 roku:

orange-wykres kołowy

Zielona energia dla domu

Orange nie ma propozycji zielonej energii dla domu.

Zielona energia dla firm

Aktualnie Orange nie oferuje firmom zielonej energii.