OZE – Odnawialne Źródła Energii

4.08 /5
(Ocen: 12)
energia odnawialna - turbina wiatrowa, panele fotowoltaiczne i biomasa z drewnaPozyskiwanie energii – prądu i ciepła – ze źródeł, które nie szkodzą środowisku naturalnemu, cieszy się coraz większą popularnością. Te działania proekologiczne są wspomagane różnymi zachętami: dotacjami i źródłami finansowania. W natłoku informacji wiele rzeczy może umknąć – postanowiliśmy zatem stworzyć miejsce, w którym będą zebrane wszystkie istotne dane. Jeśli chcecie bliżej poznać odnawialne źródła energii (OZE) ich możliwości oraz opłacalność, to zapraszamy do naszych artykułów.

Fotowoltaika – Bezpłatne Porównanie Ofert

OZE, czyli co to właściwie jest?

Odnawialne źródła energii, to takie, które w dłuższym czasie nie powodują deficytu zasobów naturalnych. Ważny jest również sposób pozyskiwania – powinien on mieć ograniczony wpływ na środowisko. Zasoby powinny zatem w szybkim czasie być odnowione. Dotyczy to przede wszystkim biomasy oraz energii geotermalnej. Co do wiatru czy promieni słonecznych, to trudno mówić o ich zużyciu.

Wyróżniamy następujące rodzaje zielonej energii:

energię słońca (kolektory słoneczne i fotowoltaika),

energię wody (turbiny wodne),

energię wiatru (turbiny wiatrowe),

energię ziemi, inaczej geotermalną (pompy ciepła),

energię biomasy (spalarnie, biogazownie).

Pozyskiwać można zarówno prąd, jak i ciepło. W przypadku biomasy można otrzymać również biodiesla i gaz generatorowy. Odpady biodegradowalne mogą być wykorzystywane w bardziej różnorodny sposób. Produkcja ekologicznego paliwa jest jednak obwarowana dodatkowymi formalnościami związanymi z podatkiem akcyzowym.

Wykorzystanie energii wody i wiatru (elektrownie wodne i farmy wiatrowe) wymaga spełnienia określonych norm. Wynika to z tego, że w tych przypadkach łatwo jest o skutki uboczne w środowisku naturalnym. Dzieje się tak w przypadku sztucznego spiętrzenia wody, gdy chodzi o elektrownię wodną. Elektrownie wiatrowe postawione na trasach przelotu ptaków i nietoperzy mogą natomiast stanowić zagrożenie dla tych zwierząt.

Odnawialne źródła energii w naszym serwisie

W enerad.pl przygotowaliśmy dla Was kopalnię wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. Dowiecie się wszystkiego o m.in. programie Prosument, komercyjnych rozwiązaniach, czy dofinansowaniach do instalacji. Krótka nawigacja poniżej:)

OZE w enerad.pl

Dofinansowanie OZE – możliwości

Wiele osób zainteresowało się możliwością skorzystania z zielonej energii dzięki unijnym źródłom finansowania. W pierwszych latach członkostwa Polski w UE dostępne były bezzwrotne dotacje na inwestycje OZE. W następnych latach forma przyznawania pomocy była już inna, pojawiły się jednak nowe źródła finansowania zielonej energii. Wsparcie dla dużych inwestycji, które mają duże znaczenie dla regionu, dalej może być udzielane ze środków unijnych. Dofinansowanie może być przyznane również z budżetu centralnego.

To, gdzie można szukać pieniędzy na zrealizowanie inwestycji w OZE, zależy przede wszystkim od tego, jaka jest skala Waszych zamierzeń. Inna pomoc przeznaczona jest dla osób, które zamierzają wykorzystać powstałą energię na własne, niewielkie potrzeby. W innej sytuacji są firmy, a także podmioty pożytku publicznego.

Wiele źródeł finansowania jest dostępnych tylko lokalnie, jako element planu poprawy stanu środowiska danego regionu. Najpopularniejsza forma finansowania OZE to kredyty i pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach. Do udzielonych zobowiązań mogą zostać przyznane dopłaty z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – właśnie ta bonifikata ma być czynnikiem zachęcającym.

OZE a działalność gospodarcza

Częstym przedmiotem troski potencjalnych inwestorów jest sposób rozliczania z ewentualnych zysków. Czy zawsze należy zakładać działalność gospodarczą? I czy inwestycja każdej skali jest gdzieś ewidencjonowana? Odpowiedzi na te pytania są ze sobą powiązane.

Zacznijmy od tego, że tylko i wyłącznie mikroinstalacje nie podlegają żadnej ewidencji centralnej. W ich przypadku również osoby nieprowadzące działalności gospodarczej mogą liczyć na specjalne ułatwienia. Właściciele mikroinstalacji, którzy przekazują nadwyżki wyprodukowanego prądu do sieci energetycznej, nazywani są prosumentami.

Małe instalacje OZE są już ewidencjonowane (rejestr wytwórców energii z małej instalacji prowadzony przez URE), nie ma w ich wypadku jednak konieczności prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu produkcji energii. Takiego charakteru firmy wymagają już przepisy regulujące funkcjonowanie większych inwestycji. Dodatkowo na prowadzenie takiej działalności wymagane jest uzyskanie koncesji. Te natomiast są wydawane na wniosek złożony w URE.

Duże instalacje OZE mogą korzystać ze specjalnie dla nich przygotowanych zachęt. Są to przede wszystkim zielone certyfikaty. Związane są one ze świadectwem pochodzenia. Dodatkowo organizowane są aukcje energii. Wynagrodzić ma to inne niedogodności towarzyszące spółkom obrotu energii: koniecznością bilansowania handlowego, a także już wspomnianym uzyskaniem koncesji.

Nie jest jednak jednoznacznie określone, że zarabianie na wytwarzanej z zielonego źródła energii wiąże się z koniecznością prowadzenia działalności gospodarczej. Taki wymóg dotyczy jedynie inwestycji, które nie zmieściły się w ramach małych i mikroinstalacji. Te ostatnie pod względem formalności są oczywiście bardziej sprzyjające inwestorowi.

OZE i towarzyszące im regulacje prawne

Jak już zostało wcześniej wspomniane, produkcji zielonej energii towarzyszą różne rozwiązania formalne. Stopień ich złożoności zależy od rodzaju inwestycji OZE, a także jej skali oraz sposobu finansowania. Najprostsze przydomowe instalacje, czyli panele słoneczne pozyskujące ciepło, mogą zostać wykonane samodzielnie. Nie ma w tym przypadku również żadnych wymogów określających parametry techniczne.

mężczyzna przykładający pieczątkę do dokumentuSytuacja ulega zmianie w momencie, gdy tę instalację będziemy finansować na przykład z kredytu lub dotacji. Instytucja zewnętrzna może wymagać przedstawienia odpowiednich certyfikatów potwierdzających jakość oraz bezpieczeństwo dla środowiska. Wymogi formalne sprawiają, że koszty inwestycji będą wyższe, mimo tego, że inwestycja nie opiera się na zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych.

Skala pozyskiwania zielonej energii jest również bardzo istotna. W przypadkach dużych inwestycji najpierw powinny zostać wykonane ekspertyzy określające wpływ instalacji OZE na środowisko. Chodzi tutaj zarówno o proces powstawania inwestycji, jak i późniejszej pracy urządzeń, na przykład turbin lub spalarni. Nie bez znaczenia ma również lokalizacja całego przedsięwzięcia – musi być ono wynikiem sprzyjających warunków naturalnych (dostępności źródła energii). Nie może jednak naruszać unikalnych ekosystemów lub mieć negatywnego wpływu na jakość życia okolicznych mieszkańców.

Z powyższych względów ewentualne położenie dużych inwestycji musi być zgodne z lokalnym planem zagospodarowania terenu. Bez tego elementu inwestor nie otrzyma promesy koncesji na sprzedaż energii. A idąc dalej, bez dokumentu URE nie dość, że żaden sprzedawca nie odkupi prądu, to inwestycja w ogóle może nie dojść do skutku, ponieważ promesa jest wymagana podczas aplikowania o dofinansowanie.

Aktualności OZE

Dla osób, które są zainteresowane produkowaniem zielonej energii, najważniejsze jest jednak trzymanie ręki na pulsie – niezależnie od skali produkcji. Dlatego właśnie, poza artykułami wyjaśniającymi poszczególne aspekty OZE, tworzymy również dział aktualności. Znajdziecie tam wszystko na temat bieżących informacji o rynku zielonej energii, nowych technologiach, a także regulacjach prawnych. Dlatego zachęcamy do zaglądania, czytania i komentowania.