Dofinansowania OZE dla firm

mężczyzna przybijający pieczątkę do dokumentuPodmioty prowadzące działalność gospodarczą, cały czas dążą do obniżenia kosztów swojego funkcjonowania. I jest to oczywiście uzasadnione, nie są przecież instytucjami charytatywnymi. Pojęcie odpowiedzialności społecznej jest jednak coraz lepiej znane – stąd naciski na firmy, by ich działanie było fair również wobec środowiska. Promowane są dzięki temu wszelkiego rodzaju działania proekologiczne, w tym właśnie OZE – Odnawialne Źródła Energii. Dla przedsiębiorcy może być to strzał w dziesiątkę – dzięki temu ma możliwość chociaż częściowego uniezależnienia się od dostawców prądu lub paliw.

W jakich programach mogą brać udział udział firmy, jakie są kryteria naboru i na jakie instalacje są przyznawane środki – oto właśnie tematyka poniższego artykułu.


 • Prąd ze słońca? Niższe rachunki za energię elektryczną w Twojej firmie?

  W enerad.pl przygotowaliśmy dla Ciebie kompleksową usługę fotowoltaiczną. Skontaktuj się z naszym Specjalistą, który przeprowadzi Cię przez cały proces!

  Sprawdź ofertę fotowoltaiki


BOCIAN

Jego podstawowym celem jest redukcja lub całkowite uniknięcie emisji CO₂, dzięki zastosowaniu technologii wykorzystującą zieloną energię. Wsparcie jest przyznawane na inwestycje na terenie Polski zarówno z zakresu pozyskiwania ciepła, jak i energii elektrycznej:

 1. elektrownie wiatrowe – o mocy od 40 kWe do 3 MWe;
 2. systemy fotowoltaiczne – na budynku lub gruncie moc od 40 kWp do 1 MWp;
 3. pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – od 5 MWt do 20 MWt;
 4. małe elektrownie wodne – do 5 MWe;
 5. źródła ciepła opalane biomasą – do 20 MWt;
 6. wielkoformatowe kolektory słoneczne wraz z akumulatorem ciepła;
 7. biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego – do 2 MWe;
 8. instalacja do wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej;
 9. wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę – do 5 MWe oraz dla układów ORC.

W ramach programu mogą również powstawać instalacje hybrydowe oraz magazyny dla wyprodukowanego ciepła oraz energii elektrycznej. Środki nie mogą być natomiast przeznaczona na zarządzanie inwestycją (z wyłączeniem kosztów nadzoru inwestorskiego).

Wsparcie jest udzielane w formie pożyczki (na warunkach preferencyjnych lub rynkowych). Jej maksymalna kwota to 4 mln złotych (do 85% wartości inwestycji) na okres nie dłuższy niż 15 lat ze spłatą ratalną co kwartał. Umowy zobowiązania będą zawierane do 2020 roku włącznie. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. W warunkach programu znajduje się również zastrzeżenie, że pożyczka nie podlega umorzeniu. Pieniądze są wypłacane wyłącznie w formie refundacji.

Wskaźniki osiągnięcia programu celu są następujące:

 • dla budowy źródła ciepła to co najmniej 990 000 GJ/rok,
 • dla budowy źródła energii elektrycznej to co najmniej 430 000 MWh/rok,
 • ograniczenie emisji CO₂ ma wynieść co najmniej 400 tys. Mg/rok.

Bocian został wprowadzony jako zachęta do inwestycji po tym, jak wyczerpały się bezzwrotne dotacje z Unii Europejskiej. Nie cieszy się on jednak takim powodzeniem jak poprzednia forma pomocy. Wymagania formalne sprawiają (kwestie przyznawania punktów za każdy element aplikacji), że wiele wniosków zostaje odrzuconych, przykładowo ze względu na brak ujętych wszystkich interesariuszy projektu. Beneficjentami programu są w założeniu podmioty, które do inwestycji w OZE się przymierzały i czekały jedynie na bodziec zachęty.

PolSEFF2

Ta propozycja skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw. Oznacza to, że firma nie może zatrudniać więcej niż 250 osób, powinna należeć przynajmniej w 51% do osób prywatnych, a roczne obroty nie są wyższe niż 50 mln euro (aktywa nie więcej niż 43 mln euro).

Działania, które można realizować w ramach dofinansowania mają bardzo szeroki zakres. W grę mianowicie wchodzi wszystko, co ma ograniczyć pobór energii, a także termomodernizację budynków. Wyszczególniono tutaj następujące inwestycje:

 • procedura uproszczona:
  • zakup technologii z listy urządzeń LEME, z ang. List of Eligible Materials and Equipment, czyli Lista Zakwalifikowanych Materiałów i Urządzeń,
 • procedura standardowa:
  • modernizacja wyposażenia, systemów i procesów dążąca do ograniczenia zużycia energii,
  • termomodernizacja budynków komercyjnych, mieszkalnych i administracyjnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Wsparcie ma postać finansową, jak i doradczą. W ramach procedury standardowej przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji ze specjalistami z zakresu finansów i energetyki w celu zoptymalizowania inwestycji. Zakup urządzeń z listy LEME nie daje takiej możliwości.

Na czym jednak polega procedura uproszczona? Wspiera ona zastosowanie rozwiązań standardowych, na przykład zakup kolektorów słonecznych dla budynku mieszkalnego. Dlatego właśnie na liście można spotkać gotowe rozwiązania, to jest produkty konkretnych firm. Lista LEME jest cały czas otwarta, zatem można przesyłać tam swoje propozycje. Miejsce to może zostać również potraktowane jako forma reklamy dla producentów. Proponowane produkty muszą jedynie zyskać aprobatę ekspertów programu.

Ocena realizacji projektów jest zależna od tego, jaki typ inwestycji zostanie wybrany. Oczekiwania związane z termomodernizacją to zmniejszenie o 30% zużycia energii. Inne działania w ramach procedury standardowej powinny wykazać oszczędności na poziomie 20%.

Dofinansowanie w ramach programu polega na dopłacie do kredytu po zrealizowaniu inwestycji. Dla większości działań został ustalony próg dotacji na 10% wartości kredytu. Wyjątkiem jest termomodernizacja, która wymaga przeprowadzenia audytów energetycznych przed inwestycją i po niej, co dodatkowo podnosi jej koszty. Z tego powodu dla tego typu działania próg wsparcia został określony na 15% sumy zobowiązania.

Tutaj zaznaczymy, że wzięcie kredytu jest niezbędną czynnością. Nie ma bowiem możliwości otrzymania dotacji do inwestycji realizowanej ze środków własnych. W grę wchodzą również tylko banki, które podpisały umowę z PolSEFF2. Nie jest to zbyt wielki wybór. Osoby zainteresowane tą formą pomocy powinny najpierw samodzielnie przeliczyć, czy takie działanie będzie opłacalne.

Regionalne Programy Operacyjne

Każde z 16 województw ma swój własny RPO. Od lokalizacji zależy zatem, jakie wsparcie jest dostępne. Niektóre regiony kraju działają w tym zakresie prężniej od innych, istotna jest również kwestia przyznanego budżetu.

Z zasady dofinansowania są w tych przypadkach skierowane do szerokiego grona odbiorców: zarówno różnej wielkości firm, osób prywatnych oraz instytucji publicznych. Bardzo szeroki jest również zakres inwestycji, ponieważ może być to budowa, rozbudowa oraz modernizacja instalacji służącej do pozyskiwania energii wraz z ewentualnymi kosztami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Wsparcie mogą uzyskać wszystkie technologie, które wykorzystują OZE, zarówno dla celów własnych, jak i komercyjnych.

Szczegóły wsparcia zależą od konkretnych województw, mogą być to zarówno dofinansowania do kredytów lub pożyczek, jak i dotacje bezpośrednie. W celu poznania ewentualnych dodatkowych form wsparcia warto zapoznać się z informacjami publikowanymi na stronie właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Również gminy uruchamiają własne formy pomocy, zatem pomocna może być wizyta w urzędzie miasta.

Dofinansowanie OZE dla firm – czy się opłaca?

Po zakończeniu programów oferujących bezzwrotne dopłaty bezpośrednie do inwestycji w pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, zainteresowanie pozostałymi formami pomocy jest stosunkowo niewielkie. Wynika to często z kalkulowanych korzyści ekonomicznych, a dokładnie ich niewielkiej skali.

Dodatkowym problemem jest ciągle niewielka świadomość przedsiębiorców na temat tego, że ich również w niedługim czasie mogą dotknąć regulacje zmierzające do większej efektywności energetycznej. Warto zatem wcześniej rozważyć taką inwestycję. Poza zyskiem ekonomicznym ważnym elementem jest tutaj uzyskanie pewnej niezależności od sprzedawców energii i dyktowanych przez nich cen.