Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne

Ocena: 5 (ilość ocen: 1)

Ocena: 5
(ilość ocen: 1)

panele fotowoltaiczne z bliskaFotowoltaika jest jedną z najprężniej rozwijających się technologii OZE. Polega ona na przetwarzaniu energii słonecznej w elektryczną. Nierozerwalnie jest ona związana z rozwojem misji kosmicznych i koniecznością znalezienia alternatywnego źródła zasilania urządzeń. Wykorzystano w tym celu zaobserwowane jeszcze w 1 poł. XIX wieku zjawisko fotowoltaiczne. Szybko jednak wypracowane rozwiązania zaczęto wykorzystywać również na Ziemi.


 • Prąd ze słońca? Niższe rachunki za energię elektryczną? Nawet 5.000 zł dopłaty do fotowoltaiki z programu Mój Prąd?

  W enerad.pl przygotowaliśmy dla Ciebie kompleksową usługę fotowoltaiczną. Skontaktuj się z naszym Specjalistą, który przeprowadzi Cię przez cały proces!

  Sprawdź ofertę fotowoltaiki


Często podnoszony jest argument o braku odpowiedniego nasłonecznienia w Polsce, aby takie instalacje były opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Technologia w dalszym ciągu się rozwija, systemy są coraz bardziej wydajne. Dodatkowe zachęty mają zatem nakłonić do zastosowania tego rozwiązania.

Fotowoltaika – dla kogo pieniądze?

Beneficjentami programów, które wspierają stosowanie ogniw słonecznych, mogą być w zasadzie wszyscy. Decydujące tutaj są warunki danej strategii. O wsparcie na instalację fotowoltaiczną można się ubiegać w ramach programów:

 1. PROSUMENT – osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
 2. PROW – dla rolników, ewentualnie przedsiębiorstw rolnych;
 3. BOCIAN – dla przedsiębiorstw;
 4. PolSEFF2 – dla małych i średnich przedsiębiorstw;
 5. Regionalne Programy Operacyjne (RPO) – zależy od ustaleń w danym województwie;
 6. Fundusze norweskie i EOG – samorządy, podmioty świadczące usługi użyteczności publicznej;
 7. Systemu zielonych inwestycji GIS – podmioty użyteczności publicznej,
 8. programy finansowane przez daną gminę – beneficjenci ustalani przez daną jednostkę.

W przypadku osób prywatnych wnioskujących o dofinansowanie efekty inwestycji mają być wykorzystywane przede wszystkim do własnych celów. Z ewentualnym uzupełnieniem o przyłącze do sieci dystrybucyjnej.

Programy skierowane do podmiotów użyteczności publicznej nastawione są na wykorzystywanie OZE w przestrzeni dostępnej dla ogółu społeczeństwa. Dlatego w ramach tego finansowania można inwestować w oświetlenie ulic zasilanych OZE lub wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych do poprawy zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię elektryczną.

Najszerszy zakres inwestycji, które mogą uzyskać dofinansowane w ramach powyższych programów, dotyczy przedsiębiorstw. Firmy w ramach wymienionych akcji mogą zarówno produkować energię z ogniw fotowoltaicznych na własne potrzeby, jak i odsprzedawać ją do sieci dystrybucyjnej.

Dofinansowanie OZE – niezbędne dokumenty

Podstawowym dokumentem, który trzeba wypełnić, jest formularz dotyczący samej instalacji fotowoltaicznej. Jej projekt musi być wykonany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Odpowiedni certyfikat i poświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa powinny być dołączone do wniosku.

Projekt instalacji powinien zawierać:

 • schemat instalacji,
 • opis wraz parametrami technicznymi wszystkich urządzeń,
 • kosztorys,
 • licznik wytworzonej energii elektrycznej (do gromadzenia i prezentowania danych).

Instalacji ani jej projektu nie może wykonać zatem pracownik firmy, chyba że ma wszystkie niezbędne pozwolenia.

W przypadku inwestycji komercyjnej bardzo ważny jest wynik ekonomiczny. Aby go potwierdzić, niezbędne będą audyty zarówno przed zamontowaniem instalacji, jak i po tym zdarzeniu. Wymagają one poniesienia dodatkowych kosztów.

Zarówno działania prywatne, jak i firm lub instytucji pożytku publicznego, powinny wykazywać się określoną trwałością. Czas weryfikacji zależy od konkretnego programu, wynosi jednak zazwyczaj od 3 do 5 lat. W tym czasie należy gromadzić dane dotyczące wyprodukowanej energii i jej ewentualnej odsprzedaży do sieci energetycznej. Inwestycja powinna wykazać zmniejszenie zużycia prądu wyprodukowane z nieodnawialnych źródeł energii.

Inwestycje podjęte przez instytucje publiczne mają mieć natomiast jak najszersze grono interesariuszy. Nie chodzi tutaj wyłącznie o osoby, które z dobrodziejstwa inwestycji będą korzystać (na przykład petentów w urzędzie, samych urzędników). Pod uwagę należy brać pod uwagę również oddziaływanie społeczne inwestycji. Czyli przykładowo, ile osób zainteresuje się OZE, gdy dowie, że urząd korzysta z prądu wytworzonego przez panele fotowoltaiczne.

Gdzie skierować pierwsze kroki po dofinansowanie na panele?

Pierwszym podstawowym źródłem informacji powinien być właściwy wydział w urzędzie miasta lub gminy. Od razu dowiemy się, czy nie jest na przykład realizowany program lokalny dofinansowania do ogniw słonecznych. Wtedy wszystkie potrzebne dane otrzymamy z pierwszej ręki.

Kolejnym miejsce, gdzie warto się dopytywać o fundusze na inwestycje w OZE są urzędy wojewódzkie i/ lub siedziby wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przez NFOSiGW koordynowane są niemal wszystkie programy, więc jeśli nawet gmina nie ma o czymś informacji, to na pewno WFOSiGW będzie je miało.

Zaletą programów lokalnych jest to, że nie trzeba nigdzie daleko jeździć, wszystko odbywa się najbliższej okolicy. Programy koordynowane przez WFOSiGW wymagają natomiast wizyt w mieście wojewódzkim – zarówno do zasięgnięcia informacji, jak złożenia dokumentów lub ich uzupełnienia. Dbałość o ochronę danych osobowych sprawia, że na przykład decyzja nie zostanie nam przekazana telefonicznie.

Pośrednictwo w uzyskiwaniu dotacji o instalacji fotowoltaicznych świadczą również firmy specjalistyczne. Oferują one fachową pomoc w opracowaniu projektu inwestycji, wyliczenia jej efektów ekonomicznych, a także realizacji. Wynajęcie podmiotu zewnętrznego zdecydowanie upraszcza całe przedsięwzięcie, ponieważ sami nie musimy zajmować się szczegółami technicznymi. Ryzyko tkwi jedynie w ewentualnym braku fachowości i wadzie podpisanej umowy. Możemy być zobowiązani do zapłaty za usługę, mimo że z winy firmy nie dostaliśmy dofinansowania. Przed zdecydowaniem się na pośrednictwo, warto zasięgnąć języka o danej firmie.

Oczywiście, źródłem informacji może być również internet. Należy jednak wtedy pamiętać, że wiele informacji nie jest aktualizowanych. Czasem na witrynach internetowych wiszą dane sprzed paru lat, na przykład o fundacjach, które już nie istnieją. Wiele informacji jest też po prostu nieprawdziwych: większość programów oferuje dofinansowanie w formie pożyczki, a w materiałach im przeznaczonych mowa jest o bezzwrotnej dotacji.

Dotacja na panele fotowoltaiczne – czy warto?

Odpowiedź na to pytanie jest zależna od tego, jakie są parametry instalacji oraz jej przeznaczenie. Nie da się zatem udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Wskaźniki ekonomiczne mówią, że lepiej rozejrzeć się za dofinansowaniem w formie pożyczki, ale z dopłatą po zrealizowaniu inwestycji. Z punktu widzenia dbałości o środowisko, każde działanie ograniczające zużycie zasobów naturalnych jest warte uwagi.