Dofinansowanie na pompę ciepła

Twoja ocena

Ocena: 0
(ilość ocen: 0)

Pompy ciepła zyskują coraz bardziej na popularności. Stosowane są przede wszystkim w nowym budownictwie, jednak z powodzeniem mogą być wykorzystane również podczas termomodernizacji. Wykorzystują różnicę temperatury między obszarami ciepłymi a chłodnymi. Wymiana ta wymaga zasilania energią elektryczną. Zysk energetyczny jest większy od pobranego z sieci prądu. Znane nam już wcześniej urządzenia, czyli lodówka i zamrażarka, są właśnie pompami ciepła.

Dofinansowanie na pompę ciepła – dla kogo?

Warto pamiętać, że pompa ciepła nie produkuje energii cieplnej, a jedynie ją przemieszcza. Z tego względu będzie ona lepszym rozwiązaniem dla domów jednorodzinnych, spółdzielni mieszkaniowych, a także obiektów basenowych i hotelarskich. O dofinansowanie OZE na pompę ciepła mogą się starać również samorządy i inne jednostki administracji państwowej, które będą chciały w ten sposób poprawić energooszczędność budynków użyteczności publicznej.

Z powyższych względów w grę wchodzą następujące programy:

 1. PROSUMENT – osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
 2. PROW – dla rolników, ewentualnie przedsiębiorstw rolnych;
 3. BOCIAN – dla przedsiębiorstw;
 4. PolSEFF2 – dla małych i średnich przedsiębiorstw;
 5. Regionalne Programy Operacyjne (RPO) – zależy od ustaleń w danym województwie;
 6. Fundusze norweskie i EOG – samorządy, podmioty świadczące usługi użyteczności publicznej;
 7. Systemu zielonych inwestycji GIS – podmioty użyteczności publicznej.

Należy jednak pamiętać o tym, że w przypadku firm uzasadnienie biznesowe musi mieć solidne podstawy. Dlatego właśnie wspomnieliśmy o basenach i hotelach – w tych branżach najłatwiej jest przedsiębiorstwom uargumentować finansowo zastosowanie pomp ciepła.

Jak zostało też już napisane, instalacje przepompowujące ciepło wymagają dostarczenia energii elektrycznej. Z tego powodu warto rozważyć równoległe zainstalowanie przydomowej elektrowni wiatrowej lub ogniw fotowoltaicznych. W ten sposób budynek mógłby się stać niemal samowystarczalny pod względem ogrzewania. Takie rozwiązanie zyska aprobatę w przypadku programu PROSUMENT, a także PROW jako inwestycję w środki trwałe.

W przypadku samorządów najłatwiej będzie uzyskać wsparcie na działania związane z termomodernizacją budynków takich jak szkoły, domy pomocy. Bardzo ważną rolę w ocenie wniosków odgrywa zasięg oddziaływania społecznego inwestycji: chodzi tutaj zarówno o liczbę osób, które regularnie znajdują się w budynku, a także walory edukacyjne.

Pompa ciepła może być wykorzystana zarówno do ogrzewania budynków, ale również ich chłodzenia, a także podgrzewania wody użytkowej.

Pompy ciepła – wymagania formalne

Podobnie jak w przypadku innych inwestycji OZE, tutaj również niezbędne przy okazji każdego składanego wniosku o dofinansowanie jest uzupełnienie niezbędnych dokumentów. Są to przede wszystkim:

 • schemat instalacji,
 • szczegółowy opis urządzeń i ich parametry techniczne,
 • rysunek techniczny instalacji,
 • uzupełniony formularz.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą muszą dodatkowo podać uzasadnienie biznesowe inwestycji. Warto wskazać również dlaczego wybór padł na ten sposób pozyskiwania ciepła. Jednostki użyteczności publicznej w swojej aplikacji powinny natomiast skupić się na interesariuszach projektu. W przypadku termomodernizacji szkoły może tutaj paść argument, że inwestycja podniesie poziom świadomości nie tylko dzieci, ale również ich rodziców i opiekunów, a także nauczycieli i ich rodziny. W ten sposób propagowane OZE może stać się popularniejsze w całej okolicy, co dodatkowo podniesie jej atrakcyjność jako mniej zanieczyszczonej.

Podczas planowania inwestycji należy przemyśleć również szczegóły instalacji. Pompy ciepła mają następujące warianty:

 • powietrzne (ASHP),
 • gruntowe (GSHP),
 • powietrze wylotowe (EAHP),
 • wodne pompy ciepła (WSHP).

Najpopularniejsze są obecnie gruntowe pompy ciepła ze względu na wysoką efektywność. Dla inwestora tańsze jest wykonanie odwiertu pionowego. W takim przypadku może jednak dojść do zbytniego wychłodzenia danego miejsca (zwłaszcza, gdy odwiert nie jest odpowiednio głęboki). Dlatego większym uznaniem cieszą się instalacje poziome, są one również bardziej stabilne i pewne.

Z racji poboru prądu przez pompę ciepła warto instalację uzupełnić o źródło prądu. Inwestorzy uniezależnią się w ten sposób od sprzedawcy energii i ograniczona w ten sposób będzie również emisja CO2 do atmosfery. Nawet w takim przypadku warto mieć w budynku alternatywne źródło ciepła. Popularnym rozwiązaniem jest kominek z płaszczem wodnym. Nie ogrzeje on jednak całego budynku, gdy zabraknie prądu. Znacznie bezpieczniejszy jest kominek z ogrzewaniem konwekcyjnym.

Dofinansowanie do pomp ciepła – gdzie szukać?

W przypadku termomodernizacji budynku warto udać się przede wszystkim do urzędu gminy. Możemy uzyskać tam informacje o ewentualnych programach lokalnych. Największa szansa na tego typu wsparcie jest w gminach bogatszych, a także tych, które dotknął problem smogu. Wszystko zależy jednak od lokalnych włodarzy i ustawionych przez nich priorytetów.

Znaczna część programów finansowanych ze środków budżetu centralnego, a także Unii Europejskiej, jest koordynowana przez wojewódzkie oddziały Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Znajdą tam zatem informację o możliwym dofinansowaniu osoby prywatne, jak i firmy oraz spółdzielnie mieszkaniowe. W ramach tych programów konieczne jest jednak zaciągnięcie zobowiązania na inwestycję. WFOŚiGW dopłaca następnie określoną kwotę do spłaty kredytu lub pożyczki.

Rolnicy, którzy są zainteresowani pompami ciepła, powinni udać się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Otrzymają tam wszystkie dane na temat PROWu. Warto pamiętać, że inwestycja ta kwalifikuje się w środki trwałe gospodarstwa rolnego. Ponieważ pompy ciepła mogą być wykorzystywane również do chłodzenia pomieszczeń, to ich zastosowanie jest również zasadne w przypadku zakładów rolno-spożywczych.

Ewentualne zobowiązanie na pompy ciepła można uzyskać w Banku Ochrony Środowiska. Możemy znaleźć tam ofertę z dogodnym okresem kredytowania, Pracownicy BOŚ mogą pomóc również z uzyskaniem ewentualnych dotacji z WFOŚiGW.

Pompa ciepła – czy się opłaca?

W przypadku gruntowych pomp ciepła wszystko zależy od tego, jakim terenem dysponujemy. W instalacji pionowej istotna jest głębokość odwiertu. Należy pamiętać, że im większa powierzchnia lub głębszy odwiert, tym koszty prac ziemnych są wyższe, ale w zamian za to otrzymujemy pewniejsze źródło OZE.

W przypadku innych typów instalacji warto przyjrzeć się poziomowi głośności wentylatorów. Nie jest to jeszcze kwestia unormowana prawnie. Chociaż bardzo rzadko, to zdarzają się przypadki uciążliwego dla domowników hałasu – obniża to komfort życia i może może działać zniechęcająco do tego typu rozwiązań.

Generalnie jednak pompy ciepła są bardzo korzystną inwestycją. Pozyskiwane ciepło nie jest w żaden sposób zależne od czynników atmosferycznych – nie jest zatem problemem pochmurny lub bezwietrzny dzień. Jedynym niebezpieczeństwem dla inwestorów jest awaria po stronie dostawcy prądu. Brak zasilania urządzenia po prostu je wyłącza, obieg ciepła jest w pełni wymuszony.

Z powyższego względu najczęściej doradza się inwestorom montaż dodatkowego, awaryjnego źródła ciepła lub akumulatora i przetwornicy 220V. Uzyskuje się w ten sposób pełną samowystarczalność cieplną.