Dofinansowanie na kolektory słoneczne

5 /5
(Ocen: 1)

Możliwość nagrzewania wody dzięki promieniom słonecznym cieszy się bardzo dużą popularnością. Ciepła woda może służyć nie tylko do celów użytkowych, ale również do wspomagania systemu ogrzewania budynku. No właśnie, i czy nośnikiem ciepła musi być koniecznie woda?

Programy i dotacje na kolektory słoneczne

kolektor słoneczny na dachu

Dofinansowanie jest przeznaczone dla wszystkich podmiotów, które mogą sensownie uzasadnić wykorzystywanie kolektorów słonecznych. Montaż solarów powinien być zatem uzasadniony ekonomicznie. Bardzo ważne jest też to, by dofinansowana instalacja ograniczyła zużycie ciepła pozyskanego za pomocą nieodnawialnych źródeł energii lub ograniczyła dotychczasową emisję CO2 do atmosfery.

Z powyższych względów o dofinansowanie mogą starać się raczej osoby prywatne, a także właściciele lub managerowie pensjonatów, hoteli, kompleksów basenowych. W tych przypadkach najłatwiej jest uzasadnić inwestycję.

Programy, z których można skorzystać, by sfinansować montaż solarów, to:

  • PROSUMENT – osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
  • PROW – dla rolników, ewentualnie przedsiębiorstw rolnych;
  • BOCIAN – dla przedsiębiorstw;
  • PolSEFF2 – dla małych i średnich przedsiębiorstw;
  • Regionalne Programy Operacyjne (RPO) – zależy od ustaleń w danym województwie.

Powracający temat smogu sprawia, że wiele gmin udziela wsparcia finansowego, przy wymianie pieca CO. Warto zatem w urzędzie miasta/ gminy dopytać o ewentualną możliwość zamontowania przy tej okazji również solarów. Nie należy wtedy zapomnieć o argumencie zredukowania produkcji CO2. Tutaj dodatkowo warto rozważyć nie tylko podgrzewanie wody użytkowej, ale również wsparcie dla centralnego ogrzewania. Inwestycje będzie można wtedy spokojnie zaliczyć do kategorii termomodernizacji budynku.

Branża hotelarsko-turystyczna również może liczyć na wsparcie finansowe. Im wyższe jest zużycie ciepłej wody, tym korzystniejszy będzie wynik ekonomiczny i ekologiczny. Za pomocą kolektorów słonecznych można podgrzewać nie tylko wodę użytkową, ale także tę w basenach.

W przypadku rolników sprawa jest nieco bardziej skomplikowana – ciężej jest tutaj uzasadnić potrzebę pozyskiwania ciepłej wody. Kolektory słoneczne mogą na przykład być przydatne podczas uprawy szklarniowej, choć tutaj nie będą się znajdowały bezpośrednio na dachu obiektu. Inwestycję należy wpisać jako poprawę środków trwałych gospodarstwa i termomodernizację budynków.

Kolektory słoneczne – skąd dofinansowanie?

Fundusze na zrealizowanie inwestycji można pozyskać z wymienionych wcześniej programów. Aby uzyskać o nich więcej informacji warto po pierwsze udać się do urzędu gminy/miasta. Obecnie najkorzystniej wypadają właśnie programy realizowane lokalnie. Z reguły polegają one na udzielaniu nisko oprocentowanych pożyczek. Akcje realizowane przez samorządy nie wymagają z reguły wcześniejszego zadłużania się.

polskie banknoty 100-złotoweKolejnym miejsce, gdzie można uzyskać informację jest siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez fundusz właśnie koordynowana jest większość akcji (BOCIAN, PolSEFF2, PROSUMENT), tutaj też można się dopytywać o działania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Rolnicy lub przedsiębiorstwa rolne, które są zainteresowane montażem solarów, powinni udać się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można tam zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi instalacji. Na kolektory słoneczne dotacje przyznawane są jako pomoc bezzwrotna. Zrealizowaną inwestycję należy jednak rozliczyć, ważny jest także okres jej trwałości.

W przypadku, gdy chcemy ubiegać się o niskooprocentowaną pożyczkę na zrealizowanie projektu, to nie musimy korzystać z żadnej wyżej wymienionej formy pomocy. Wystarczy mianowicie, że udamy się do banku i dopytamy o taką ofertę. Tego typu produkty są cały czas dostępne w Banku Ochrony Środowiska. Oferta ta jest przeznaczona zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. Pracownicy banku mogą wskazać ewentualne programy, które zapewniają premię do spłaty zobowiązania.

Solary i dofinansowanie – niezbędne dokumenty

Każdy program ma swoją własną specyfikację, dlatego wzory dokumentów różnią się od siebie, wymagają uzupełnienia innych danych. Podstawową kwestią jest wykazanie, że mamy prawo podejmować inwestycję dotyczące danego budynku. Czyli musimy być jego właścicielami lub najemcami. W drugim przypadku może być wymagana zgoda właściciela, umowa najmu powinna również być co najmniej tak długa jak wymagany przez program okres trwałości instalacji.

Kolejnym niezbędnym składnikiem wniosku jest projekt instalacji. Musimy tam zawrzeć jej szczegółowy schemat, opis urządzeń, a także kosztorys. Nie ma tutaj wymagania, aby w szczególny sposób mierzyć ilość wyprodukowanej energii cieplnej. Wskazane jest jednak, aby wykazać, że instalacja jest efektywna. Osoby prywatne mogą to zrobić poprzez wykazania zmniejszonego zapotrzebowania na ciepłą wodę pochodzącą z ciepłowni lub paliwa wykorzystywanego wcześniej do podgrzewania wody.

Jeżeli celem inwestycji jest termomodernizacja, to program może wymagać przeprowadzenia audytu energetycznego budynku. Wykonany on musi być przez firmę zewnętrzną, która ma odpowiednie certyfikaty. Ten wymóg podnosi w znaczny sposób koszty inwestycji. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że audyt musi być wykonany minimum dwa razy: przed inwestycją i po jej wykonaniu. Na tej podstawie wyliczany jest bilans zmian i ewentualne ograniczenie strat ciepła oraz ograniczenie emisji CO2. Budynek może być jeszcze badany w celu uzyskania odpowiedzi, czy efekt instalacji utrzymuje się w czasie. Po prostu beneficjent musi wykazać trwałość kolektorów.

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych – czy się opłaca?

Decydując się na pomoc specjalistów uzyskujemy podczas projektowania i realizowania inwestycji po pierwsze wieloletnią gwarancję na instalację. Nie musimy się zatem martwić o jej trwałość ani efektywność – wszystko mamy zapewnione. Wszelkie usterki i wady są naprawiane w ramach gwarancji. Zestaw zaproponowany przez daną firmę zawsze można uzupełnić, na przykład o dodatkowy zbiornik z wodą.

Jak pisaliśmy w naszym artykule: Ogrzewanie wody użytkowej, same kolektory mają dość prostą zasadę działanie oraz budowę. Samodzielnie wykonane instalacje nie otrzymają jednak dofinansowania. Można pogodzić jednak gotowe rozwiązania z potrzebami indywidualnymi. Naprzeciw temu wychodzi na przykład program PolSEFF2 – w ramach procedury uproszczonej można otrzymać dofinansowanie do zakupu samych kolektorów. Ich montaż nie jest już objęty dotacją, więc to inwestor jest decydentem w tej sprawie. Warto zatem dopytać się w biurze koordynującym daną akcję, czy dotacja nie może objąć zakupu elementów, ale już nie ich instalacji na budynku.

Generalnie jednak uważamy, że zastosowanie kolektorów słonecznych jest bardzo trafną decyzją. Instalacje te są mało zawodne, bardzo trwałe (żywotność to ponad 25 lat) – pozwalają zatem na zaoszczędzenie pieniędzy inwestora. Solary w żaden negatywny sposób nie wpływają na środowisko – pobór ciepłą jest nieinwazyjny. Ich wielką zaletą jest to, że pozwalają na częściowe uniezależnienie się od innych źródeł ciepła.