Dofinansowanie na pompę ciepła

5 /5
(Ocen: 1)

Zarówno w Polsce, jak i na całym świecie coraz popularniejsze staje się wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Różnorodność dostępnych na rynku rozwiązań powoduje, że zarówno domy jednorodzinne, przedsiębiorstwa, jak i obiekty użyteczności publicznej wyposażyć można w nowoczesne urządzenia jakimi są pompy ciepła. Nie tylko gwarantują one stały dostawy ciepła i wody użytkowej, ale są niezawodne i proste w użytkowaniu. Wybór pompy ciepła wiąże się jednak z dużym wydatkiem, który może przekraczać możliwości finansowe niektórych z nas. Na szczęście, całą inwestycję sfinansować można nie tylko dzięki preferencyjnym pożyczkom i kredytom, ale i dofinansowaniu na pompę ciepła. Sprawdźcie dostępne możliwości.

Pompa ciepła – jakie korzyści?

Pompy ciepła cieszą się coraz większą popularnością, tylko w samej Europie mamy obecnie ok. 13 mln działających instalacji. Także w Polsce obserwuje się boom na rynku tych urządzeń, które mogą być zainstalowane zarówno w nowym jak i starym budownictwie. Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła nie wymusza bowiem na inwestorze wymiany całej instalacji centralnego ogrzewania (dostępne są także modele urządzeń zaprojektowane do pracy ze starym typem grzejników żeliwnych).

Pompa ciepła jest jednym z najbardziej ekonomicznych źródeł ogrzewania budynku i c.w.u., które obniża emisję CO2 i umożliwia wielokrotną redukcję emisji gazów cieplarnianych. Co ważne, jest ona bezpieczna i prosta w obsłudze, nie emituje także szkodliwych spalin w budynku. Ponadto pompy ciepła są znacznie tańsze w inwestycji niż chociażby kocioł czy kotłownia na paliwo stałe, a przy ich zastosowaniu odpadają koszty związane m.in. z instalacją gazową, kominem, kotłownią czy magazynem opału.

Urządzenie to nazywa się pompą ponieważ „przepompowuje” ciepło ze źródła dolnego (powietrze, grunt lub woda), do źródła górnego, jakim jest odbiornik do ogrzewania domu i przygotowywania ciepłej wody. Jednak, aby proces ten mógł zajść, potrzebna jest energia zewnętrzna, którą również może dostarczyć odnawialne źródła energii, takie jak chociażby słońce, czy wiatr. Coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest połączenie pompy ciepła z fotowoltaiką, co pozwala zwiększyć stopień wykorzystania na własne potrzeby całej wyprodukowanej energii elektrycznej i uniezależnić się od rosnących cen prądu. Dzięki temu inwestycja jest jeszcze bardziej opłacalna, a gospodarstwa domowe, które się na nie zdecydują, płacą miesięczne rachunki za prąd, ogrzewanie i ciepłą wodę wysokości ok. 20 zł.

Dofinansowanie na pompę ciepła – dla kogo?

Wybór tego rodzaju ogrzewania wiąże się jednak ze sporymi wydatkami. Średni koszt instalacji pompy ciepła wynosi od 35.000 zł do 45.000 zł. Mimo tego, że całe przedsięwzięcie zwraca się po ok. 7- 10 latach użytkowania, to i tak nie każdy inwestor posiada niezbędne na to środki. Na szczęście istnieją nie tylko różnego rodzaju preferencyjne kredyty na pompę ciepła, ale również dofinansowania na pompę ciepła, które mogą nam pomóc w zrealizowanie zamierzonego planu.

Coraz więcej uwagi bowiem poświęca się działaniom mającym na celu ograniczenie emisji szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń, a szczególnie walkę ze smogiem. Ze względu na swój ekologiczny charakter zarówno pompy ciepła, jak i panele fotowoltaiczne są dotowane przez różnego rodzaju instytucje (sprawdź także: dofinansowanie na panele fotowoltaiczne), takie jak:

Urzędy Marszałkowskie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych;
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR);
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW);
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW);
Fundusz Termomodernizacji i Remontów (zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego);
samorządy gminne i powiatowe.

W przypadku pomp ciepła, które coraz częściej stanowią element modernizacji i dostosowania systemu grzewczego do określonych wymogów, o dotację ubiegać mogą się w zasadzie wszyscy (decydujące są warunki danej strategii). Mogą to być m.in. gospodarstwa domowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie mieszkaniowe, obiekty basenowe i hotelarskie, samorządy i inne jednostki administracji państwowej oraz rolnicy. Dofinansowanie na instalację pompy ciepła może być przyznane w ramach nowelizacji Prawa Ochrony Środowiska z 21 grudnia 2010 roku. Przy czym, tryb udzielania dotacji na pompę ciepła zależy od regionu, w którym będzie realizowana inwestycja, gdyż ustawa nie określa szczegółów postępowania. O dofinansowanie na pompę ciepła można się ubiegać w ramach:

  • Programu Czyste Powietrze;
  • PROW – dla rolników, ewentualnie przedsiębiorstw rolnych;
  • Dofinansowania z NFOŚiGW;
  • Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO);
  • Lokalnych programów antysmogowych;
  • Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR);
  • Ulgi termomodernizacyjnej.

Dofinansowanie na pompę ciepła – wymagania formalne

Podobnie jak w przypadku innych inwestycji OZE, tutaj również niezbędne przy okazji każdego składanego wniosku o dofinansowanie do pompy ciepła jest uzupełnienie niezbędnych dokumentów. Są to przede wszystkim:

schemat instalacji;
szczegółowy opis urządzeń i ich parametry techniczne;
rysunek techniczny instalacji;
uzupełniony formularz.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą muszą dodatkowo podać uzasadnienie biznesowe inwestycji. Warto wskazać również dlaczego wybór padł na ten sposób pozyskiwania ciepła. Jednostki użyteczności publicznej w swojej aplikacji powinny natomiast skupić się na interesariuszach projektu. W przypadku termomodernizacji szkoły może tutaj paść argument, że inwestycja podniesie poziom świadomości nie tylko dzieci, ale również ich rodziców i opiekunów, a także nauczycieli i ich rodzin. W ten sposób propagowane OZE może stać się popularniejsze w całej okolicy, co dodatkowo podniesie jej atrakcyjność jako mniej zanieczyszczonej.

Podczas planowania inwestycji należy przemyśleć również szczegóły instalacji, ponieważ do wyboru jest kilka wariantów tych urządzeń, które w zależności od tzw. źródła dolnego, dzieli się na:

pompy ciepła gruntowe;
pompy ciepła powietrzne (pompy ciepła powietrzno-powietrzne, pompy ciepła powietrze-woda);
pompy ciepła wodne.

Szacuje się, że udział pomp ciepła w zasobach urządzeń grzewczych w budynkach w Europie w 2030 roku ma wynieść ok. 40%. Jak wynika z badań Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC, w naszym kraju największym zainteresowaniem inwestorów cieszą się pompy ciepła typu powietrze-woda, ponieważ nie wymagają one na starcie, tak dużych nakładów finansowych, jak np. w przypadku inwestycji w gruntową pompę ciepła. Sprzedaż tych prostych w obsłudze i niedrogich w instalacji urządzeń z rośnie z każdym rokiem. Tylko w pierwszy półroczu 2020 roku, w stosunku do tego samego czasu w ubiegłym roku ich liczba wzrosła ponad dwukrotnie. Natomiast do końca 2020 roku ich liczba przekroczyć ma 40 tys. sztuk.

Dofinansowanie na pompę ciepła – gdzie szukać?

Aby zmniejszyć koszt wymiany dotychczasowego urządzenia grzewczego na pompę ciepła, można skorzystać z wojewódzkiego, gminnego lub też miejskiego dofinansowania na termomodernizację, które obowiązuje w Waszym regionie. Powstanie lokalnych programów jest efektem uchwał antysmogowych, które nakładają na właścicieli domów obowiązek wymiany starych pieców węglowych tzw. “kopciuchów” na nowe, energooszczędne urządzenia. W związku z tym wiele lokalnych władz szuka najlepszych rozwiązań, które będą wspierać mieszkańców w termomodernizacji ich nieruchomości. Wynikiem tych działań są lokalne programy antysmogowe, w przypadku których wysokość przydzielonych dotacji zależy głównie od indywidualnych warunków ustalanych przez lokalne władze, a ich wysokość wynosić może od 6.000 zł do nawet 12.000 złotych. Z lokalnych programów antysmogowych mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy danego regionu, którzy posiadają prawo własności lub prawo do zarządzania nieruchomością oraz wypełnią wniosek o udział. Obecnie skorzystać można z takich lokalne programów antysmogowych jak np:

KAWKA BIS w Poznaniu – mieszkańcy uzyskać mogą maksymalnie 6.000 zł dotacji na lokal (80 zł/m2) i jego termomodernizację (największą szansę na szybkie dofinansowanie mają zwłaszcza osoby, które zdecydują się na montaż pompy ciepła);
KAWKA Plus we Wrocławiu – to miejski program dopłat do wymiany pieców na ekologiczne źródło ciepło.takie jak np. pompa ciepła w maksymalnej wysokości do 15.000 zł;
projekt “Odnawialne Źródła Energii – w ramach którego mieszkańcy Bielsko-Białej mogą otrzymać dofinansowanie do 95% kosztów kwalifikowanych (netto) koniecznych do poniesienia na instalacje odnawialnych źródeł energii, takich jak dowolna pompa ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody bądź tylko ogrzewania oraz pompy ciepła na potrzeby tylko ciepłej wody użytkowej (nabór wniosków zacznie się 7 września o godz. 10.00, a zakończy 7 października o godz. 18.00 2020 roku).

Znaczna część programów finansowanych ze środków budżetu centralnego, a także Unii Europejskiej, jest koordynowana przez wojewódzkie oddziały Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Znajdą tam zatem informację o możliwym dofinansowaniu osoby prywatnej, jak i firmy oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Mogą to być np. kredyty z dotacją udzielane we współpracy z BOŚ Bankiem (które przeznaczyć można na termomodernizację lub montaż odnawialnych źródeł energii) oraz kredyt ekologiczny z niskim oprocentowaniem.

Natomiast rolnicy, którzy są zainteresowani pompami ciepła, powinni udać się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Otrzymają tam wszystkie dane na temat PROW. Warto pamiętać, że inwestycja ta kwalifikuje się w środki trwałe gospodarstwa rolnego. Ponieważ pompy ciepła mogą być wykorzystywane również do chłodzenia pomieszczeń, to ich zastosowanie jest również zasadne w przypadku zakładów rolno-spożywczych.
Ewentualne zobowiązanie na pompy ciepła można uzyskać w Banku Ochrony Środowiska, gdzie można znaleźć ofertę z dogodnym okresem kredytowania, a pracownicy BOŚ mogą także pomóc z uzyskaniem ewentualnych dotacji z WFOŚiGW.

Dofinansowanie na pompę ciepła w ramach programu “Czyste Powietrze”

O dofinansowanie do pomp ciepła można ubiegać się również w ramach rządowego programu “Czyste Powietrze”. W maju 2020 roku ruszył nabór wniosków na nowych zasadach, który będzie trwał do 2029 roku. Program polega na dofinansowaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych i skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Przy czym obejmuje on nie tylko dofinansowanie do pomp ciepła, ale także dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakupu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czy też instalacji ciepłej wody użytkowej. Maksymalna kwota dotacji do pompy ciepła wynosi 20.000 zł, natomiast jeśli inwestor zdecyduje się na mikroinstalację fotowoltaiczną, maksymalna dopłata może wynieść nawet do 25.000 zł. Warto mieć na uwadze to, że maksymalna wysokość dotacji będzie różnić się w zależności od konkretnych kategorii kosztów kwalifikowanych.

Oto maksymalne dotacje dla podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu):

Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) Maksymalna kwota dotacji (zł)
Pompa ciepła powietrze/woda 30% 9.000
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) 45% 13.500
Pompa ciepła powietrze/powietrze 30% 3.000
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 45% 20.250

Oto maksymalne dotacje dla podwyższonego poziomu dofinansowania (część druga programu):

Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) Maksymalna kwota dotacji (zł)
Pompa ciepła powietrze/woda 60% 18.000
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) 60% 18.000
Pompa ciepła powietrze/powietrze 60% 6.000
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 60% 27.000

Ulga termomodernizacyjna – sposób na dofinansowanie pompy ciepła

W 2019 roku, pierwszy raz pojawiła się ulga termomodernizacyjna, która jest kolejnym sposobem na walkę ze smogiem. Pozwala ona na odliczenie od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, takich jak m.in. fotowoltaika i pompy ciepła. Maksymalna wartość wydatków objętych ulgą, która może objąć podatnika, wynosi 53.000 zł.

Z ulgi termomodernizacyjnej skorzystać mogą podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej (zarówno według stawki 18%, jak i 32 %), 19% stawki podatku liniowego, a także opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ważne jest jednak, aby wydatki były udokumentowane fakturami, wystawionymi wyłącznie przez tych podatników VAT, którzy nie korzystają ze zwolnienia od tego podatku (czyli np. I-BS.pl).

Premia termomodernizacyjna

Jeżeli nie dysponujecie wystarczającymi środkami na wymianę tradycyjnego kotła na pompę ciepła, to warto skontaktować się z bankiem udzielającym dedykowanych kredytów termomodernizacyjnych z premią termomodernizacyjną Banku Gospodarstwa Krajowego. Ten rodzaj dofinansowania przeznaczony jest dla inwestorów bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Premia termomodernizacyjna wynosić może:

16% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
21% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z montażem mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Z premii termomodernizacyjnej przyznawanej przez BGK skorzystać można jedynie w przypadku zaciągnięcia kredytu na zrealizowanie inwestycji (w przypadku gdy finansujecie ją z własnych środków, to nie jest ona dla Was dostępna). Kredyt termomodernizacyjny wraz z premią termomodernizacyjną BGK udzielany jest przez następujące banki:

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Bank Pocztowy S.A.
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Getin Noble Bank S.A.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Krakowski Bank Spółdzielczy
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. wraz ze zrzeszonymi i współpracującymi Bankami Spółdzielczymi
SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi i współpracującymi Bankami Spółdzielczymi.