Fotowoltaika dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Ocena: 5 (ilość ocen: 2)

Ocena: 5
(ilość ocen: 2)

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, prosumentem, czyli jednostką pożytkującą i produkującą prąd może być nie tylko osoba fizyczna czy firma, ale również spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Dzięki temu, również domy wielorodzinne mogą sięgać po czysty prąd ze słońca. Sprawdź, jakie korzyści daje fotowoltaika dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Fotowoltaika dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni – korzyści

Dzięki szeregom programów wspierających, nie ma wątpliwości co do tego, że fotowoltaika w domach jednorodzinnych, zakładach pracy czy gospodarstwach rolnych, się opłaca. Jednak czy panele fotowoltaiczne na dachu bloku czy budynku wielorodzinnego, to równie korzystna opcja?

Odpowiedź jest jednoznaczna – zdecydowanie tak! Już teraz roczne koszty związane z konsumpcją prądu, w zależności od wielkości wspólnoty, sięgają od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych. Wydatki te, wraz ze wzrostem cen prądu, będą się systematycznie zwiększać. Spółdzielnie mieszkaniowe, w przeciwieństwie do osób fizycznych, nie będą mogły jednak liczyć na wsparcie ze strony rządu, w formie rekompensaty za prąd.

Jednocześnie, w budynkach miejskich tkwi ogromny potencjał, jeśli chodzi o produkcję czystej energii ze słońca. W wielu przypadkach są to niezacienione, wysokie bloki, posiadające wolną przestrzeń na dachu, którą z powodzeniem można spożytkować na produkcję prądu z pomocą fotowoltaiki.


  • Prąd ze słońca? Niższe rachunki za energię elektryczną? Nawet 5.000 zł dopłaty do fotowoltaiki z programu Mój Prąd?

    W enerad.pl przygotowaliśmy dla Ciebie kompleksową usługę fotowoltaiczną. Skontaktuj się z naszym Specjalistą, który przeprowadzi Cię przez cały proces!

    Sprawdź ofertę fotowoltaiki


Fotowoltaika dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – opłacalność

Możliwości płynące z fotowoltaiki dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych dostrzeżono już w kilkunastu miastach Polski. Jedna z największych spółdzielczych elektrowni fotowoltaicznych działa obecnie we Wrocławiu – jej powierzchnia zajmuje 0,5h. Dzięki niej, roczne koszty energii zmniejszyły się z 425 tys. zł do 120 tys. zł.

A co w przypadku zapotrzebowania na energię w mniejszej wspólnocie? By pokazać, oszczędności jakie fotowoltaika na dachu bloku, posłużymy się obliczeniami dla przeciętnej wielkości spółdzielni mieszkaniowej.

Roczne koszty prądu, jakie ponosi wspólnota, to ok. 9 000 zł. Budynek usytuowany jest na południe, a ze względu na płaski dach, konieczne będzie zastosowanie dodatkowej konstrukcji.

Fotowoltaika dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych - opłacalność.

Przy założonych wyżej szacunkowych parametrach, instalacja zwróci się już po około 8-9 latach. Jednak im wyższe będą ceny energii, tym okres ten będzie krótszy.

Warunki fotowoltaiki dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni

Sposobem, na czerpanie korzyści z fotowoltaiki dla większych spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych jest uzyskanie statusu spółdzielni energetycznej. Jest podmiot, który wytwarzaną energię elektryczną pożytkuje wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni.

Prąd z paneli fotowoltaicznych wspólnoty mieszkaniowej może zatem zostać przeznaczony na realizowanie wspólnych potrzeb wszystkich mieszkańców, np. na:

oświetlenie klatek schodowych, przejść czy garaży,
pracę wind, bram, wentylacji, klimatyzacji,
ogrzewanie budynku, np. dzięki pompie ciepła.

Choć energia z fotowoltaiki dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych nie może być rozdzielana bezpośrednio między mieszkańców, w znacznym stopniu przyczynia się do obniżania opłat związanych z czynszem.

Jeśli lokatorzy wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej chcą obniżyć indywidualne rachunki za prąd, instalując (we własnym zakresie) panele fotowoltaiczne na balkonie lub na dachu bloku mieszkalnego, nadal mogą to zrobić. Wymaga to jednak uzyskania zgody spółdzielni.

Fotowoltaika dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych – rozliczenie z operatorem

Podobnie jak w przypadku innych podmiotów będących prosumentami, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, niewykorzystaną energię mogą odprowadzić do sieci ogólnej na zasadzie net-meteringu. Dzięki temu rozwiązaniu, nadwyżki prądu się nie marnują, lecz wracają do wytwórcy w mniej wydajnych okresach – nocą lub w zimowych miesiącach.

Trzeba jednak wiedzieć, że maksymalny zwrot energii na jaki może liczyć spółdzielnia energetyczna korzystająca z mikroinstalacji wynosi 60%. Pozostałe 40% nadwyżki odesłanej do sieci dystrybucyjnej pokrywa koszty poniesione przez sprzedawcę.

Zwolnienie z opłat

Warto też wiedzieć, że od rozliczonej energii energii spółdzielnia energetyczna nie uiszcza szeregu opłat, takich jak:

z tytułu rozliczenia energii,
opłaty dystrybucyjnej,
kosztów tzw. bilansowania handlowego.

Oprócz tego, od energii wyprodukowanej i bezpośrednio skonsumowanej przez członków spółdzielni nie pobiera się opłaty OZE, opłaty “mocowej” oraz opłaty kogeneracyjnej.

Fotowoltaika dla spółdzielni mieszkaniowych a VAT

Dość istotna dla kwestii fotowoltaiki dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych jest kwestia podatku VAT od wykonanej instalacji.

Obecnie obowiązująca stawka VAT wynosi 8% dla instalacji montowanych na budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym, czyli:

domach o powierzchni nie większej niż 300 m2,
mieszkaniach o powierzchni użytkowej nie większej niż 150 m2.

Kluczowym kryterium decydującym o stawce VAT jest produkcja energii na potrzeby własne. Stawką 8% VAT objęte są zatem instalacje dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także m.in. gmin, gospodarstw domowych czy niektórych rolników.

Co istotne, niższą stawką objęte są zarówno instalacje na dachach, jak i te zamontowane bezpośrednio na posesji czy innym budynku, stanowiącym część kompleksu mieszkalnego.

Fotowoltaika – dofinansowanie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Podstawowym źródłem finansowania fotowoltaiki dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych są oczywiście środki własne, pozyskane od mieszkańców, wchodzących w skład danego stowarzyszenia. Istnieje jednak kilka innych sposobów na pokrycie kosztów inwestycji, które mogą w znacznym stopniu, pozytywnie wpłynąć na opłacalność przedsięwzięcia.

Dofinansowanie fotowoltaiki dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – programy publiczne i unijne

Najszerszą grupę wsparcia stanowią publiczne projekty, realizowane ze środków samorządowych, ogólnokrajowych lub środków unijnych. Na dofinansowanie do fotowoltaiki z tego źródła, oprócz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, mogą też zresztą liczyć inne podmioty – osoby fizyczne i firmy.

W takich przypadkach, pomoc przyjmuje najczęściej formę zwrotnej pożyczki (z możliwością częściowego umorzenia) lub całkowicie bezzwrotnej dotacji. Szczegółowe warunki zależą jednak od poszczególnych organów, które rozdysponowują środki, czyli np. NFOŚiGW, gminy czy województwa.

Przykładem projektu, skierowanego bezpośrednio do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych jest chociażby program “Słoneczne dachy”. W jego ramach mieszkańcy domów wielorodzinnych mogą uzyskać preferencyjne pożyczki, na kompleksową realizację instalacji fotowoltaicznej (od audytu energetycznego po montaż fotowoltaiki). Wsparcie jak na razie dotyczy jednak wyłącznie województwa wielkopolskiego.

Innych sposobów wsparcia fotowoltaiki ze środków publicznych można szukać na https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/oferta-finansowania.

Leasing i abonament fotowoltaiki dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Ciekawą alternatywą dla środków własnych czy pożyczek mogą być również rozwiązania takie jak leasing lub abonament fotowoltaiki dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Najczęściej oferowane są one przez podmioty komercyjne – np. firmy fotowoltaiczne współpracujące z bankami lub przez same banki.

Zarówno abonament, jak i leasing fotowoltaiki działa na podobnej zasadzie. Inwestor, w tym przypadku spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa, nie ponosi od razu całych kosztów przedsięwzięcia, ale spłaca je częściowo, w ratach. Bardzo często zdarza się, że wysokość rat jest zbliżona do oszczędności uzyskiwanych z fotowoltaiki, dzięki czemu cały projekt nie obciąża dodatkowo budżetu spółdzielni.

Później, po wypełnieniu zobowiązań określonych w umowie, instalacja może już przejść na własność inwestora, by zacząć przynosić wymierne profity.

Fotowoltaika dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych to rozwiązanie, które pozwala uniezależnić się od rosnących cen prądu i umożliwia redukcję emisji dwutlenku węgla. Dzięki temu, można obniżyć rachunki i jednocześnie chronić zasoby naturalne. Sięgnij po czysty prąd ze słońca!

Sprawdź ofertę fotowoltaiki

Dodaj komentarz