Prosument – podstawowe informacje

5 /5
(Ocen: 1)

panele fotowoltaiczne na dachu domu jednorodzinnego Jeśli trafiliście do naszego artykułu, to już coś wiecie lub słyszeliście o programie Prosument i/lub odnawialnych źródłach energii. Dzięki nam poszerzycie swoją wiedzę – poniżej zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje. Zapraszamy do lektury.

Program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” promuje zakup i montaż małych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Możemy dzięki nim zostać prosumentami, a więc zarówno korzystać z energii, jak i współuczestniczyć w jej produkcji na własny użytek. Przyniesie to korzyści zarówno nam, jak i środowisku – przejście na instalację OZE może nam się opłacić, a na pewno wpłynie na ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Jeśli już Was zainteresowaliśmy, to zapraszamy do dalszej lektury. Warto:)

Czym są odnawialne źródła energii (OZE)?

Bez energii elektrycznej i cieplnej nie możemy się obyć w codziennym życiu. Człowiek zna wiele sposobów ich produkowania. Niektóre z nich wymagają korzystania z wyczerpywalnych surowców, a proces ich przetwarzania w energię generuje wiele zanieczyszczeń, niszczących środowisko – szczególnie groźny jest dwutlenek węgla (CO2). Istnieją jednak naturalne źródła energii, które są odnawialne (odnawialne źródła energii – OZE), a korzystanie z nich nie powoduje żadnej szkody dla naszego środowiska. Przede wszystkim są to energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna i pozyskiwana z biomasy.

Produkuj i konsumuj energię – zostań prosumentem

Instalacje do pozyskiwania energii elektrycznej lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii (OZE) możemy zamontować we własnym gospodarstwie domowym. Dzięki takim urządzeniom pod naszym dachem staniemy się tak zwanymi prosumentami, czyli użytkownikami, którzy jednocześnie konsumują energię, jak i ją produkują. Ogłoszony w 2014 roku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program Prosument ma na celu promowanie postawy prosumenckiej poprzez dofinansowanie na zakup i montaż niezbędnych do produkcji energii z OZE urządzeń. Stanowi on kontynuację i rozszerzenie zakończonego w 2014 roku programu pod nazwą „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3. Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

Gdzie można wykorzystać instalacje wykorzystujące OZE?

Dofinansowanie takie obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, które służyć mogą do produkcji energii elektrycznej lub ciepła. Produkcja ta odbywać się może na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. W ramach programu możliwa jest też wymiana istniejących już instalacji na nowe, o większej efektywności i bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego.

Na jakie instalacje można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie uzyskać można na instalacje do produkcji energii zarówno elektrycznej, jak i cieplnej. Aby uzyskać dotację, urządzenia te powinny wykorzystywać źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, lub systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe. Więcej o tych źródłach energii i instalacjach znajdziecie na m.in. stronach: Przydomowa elektrownia fotowoltaiczna i Przydomowa elektrownia wiatrowa.

Kto może skorzystać z programu Prosument?

Program Prosument dofinansowuje małe instalacje lub mikroinstalacje energii odnawialnej dla osób fizycznych, wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Beneficjentami programu mogą być także rolnicy i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Dofinansowanie uzyskać mogą również jednostki samorządu terytorialnego, które chcą zachęcić swoich mieszkańców do korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Jak w praktyce wygląda dofinansowanie?

Dofinansowanie polega na przyznaniu pożyczki lub kredytu preferencyjnego wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji. Pożyczka lub kredyt oprocentowane są na 1%, a maksymalny okres finansowania wynosi 15 lat. Dotacja do 2016 roku wynosiła 20% lub 40% dofinansowania, po 2016 roku wynosi 15% lub 30%. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, waha się między 100 a 500 tysięcy złotych.

3 sposoby wdrażania Programu Prosument

Wdrażanie programu przebiega na trzy sposoby:

  • Po pierwsze, przez jednostki samorządu terytorialnego. To one wybierają osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe lub spółdzielnie mieszkaniowe uczestniczące w projekcie.
  • Drugi sposób to pośrednictwo banków, które prowadzą nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni i udzielają kredytów bankowych z dotacjami. Zajmuje się tym wybrany w naborze Bank Ochrony Środowiska.
  • Po trzecie, środki do dyspozycji w postaci udzielania pożyczek z dotacjami udostępnione zostają Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który następnie prowadzi nabór wniosków od wszystkich uprawnionych osób prawnych.

Więcej informacji znajdziecie w zakładce Wymagania formalno-prawne w programie Prosument i Regulacje prawne w programie Prosument.

Zostań prosumentem – to korzyści dla Ciebie i innych

Jakie korzyści można osiągnąć, uczestnicząc w Programie Prosument? Energia odnawialna jest znacznie tańsza niż ta pochodząca z tradycyjnych jej źródeł, a stając się dodatkowo producentami energii na własne potrzeby, znacznie obniżymy nasze wydatki energetyczne. Uczestnictwo w programie zwróci się po upływie około 10 lat, więc to inwestycja długoterminowa, ale zdecydowanie opłacalna. Dlaczego? Otóż stajemy się niezależni od dostawców energii, nie marnujemy tego co mamy i płacimy za to co musimy kupić. Instalację możemy mieć za część ceny, wysokość spłaty może być porównywalna z opłatą za energię(!). Płacąc za energię mamy tylko energię, a płacąc za instalację mamy energię i spłacamy instalację. Za 10 lat będzie ona nasza, a pracować będzie jeszcze przez wiele lat.

Warto też zaznaczyć, że program pozytywnie wpływa także na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów, a także zwiększa liczbę miejsc pracy w sektorze „zielonej energii”.

W ten sposób przyczyniamy się do rozwoju czystej i przyjaznej środowisku energetyki, która w przyszłości może zastąpić zagrażającą naturze energetykę tradycyjną, produkującą olbrzymie ilości zanieczyszczeń i odpowiedzialną za szereg niekorzystnych zjawisk, w tym efekt cieplarniany.